Personenbelasting aanslagjaar 2020 - practicum - E-SEMINARIE


Doelstelling van het practicum is de recente ontwikkelingen in de personenbelasting aan de hand van praktische voorbeelden toe te lichten. Op die wijze worden de gunstige en de minder gunstige effecten van de nieuwigheden optimaal duidelijk gemaakt.

De praktische voorbeelden en oefeningen hebben zowel betrekking op evoluties in de wetgeving, de nieuwe standpunten in circulaires en parlementaire vragen en de nieuwe inzichten van de rechtspraak. 

Komen o.a. bod tijdens dit seminarie:

  • Berekening maximaal bedrag van Vrij Aanvullend Pensioen voor Werknemers (VAPZ) en alternatieven; 
  • Kiezen tussen het aanleggen van een liquidatiereserve of een Individuele Pensioentoezegging (IPT), berekenen van het rendement en welke factoren hebben hier een invloed op;
  • Gebruik van een Individuele Pensioentoezegging (IPT) voor de financiering onroerend goed einde loopbaan;
  • Berekening van de vrijstelling voor sociaal passief (6 stappenplan);
  • Federale en gewestelijke belastingverminderingen en de gevolgen op andere voordelen;
  • Invloed van de keuze van het fiscaal stelsel van een hypothecaire lening op de federale korf lange termijnsparen en de Vlaamse geïntegreerde woonbonus;
  • Berekening van de vermindering voor pensioenen en vervangingsinkomsten (werkloosheidsvergoedingen, ziekte- en invaliditeitsuitkeringen);
  • Woonkredieten en invloed op Vlaamse woonbonus
     

Vanzelfsprekend worden de nieuwe rubrieken van de nieuwe aangifte in de personenbelasting uitgebreid toegelicht en “ingeoefend”.

Het practicum maakt dus absoluut geen dubbel gebruik uit met het seminarie over de aangifte in de personenbelasting. Het bekijkt de recente ontwikkelingen in de personenbelasting op een concrete en praktische wijze. Het practicumseminarie is dan ook een ‘natuurlijke’ aanvulling van het aangifteseminarie.

Belastingconsulent, Prof. FHS
Senior Tax Manager BNP Paribas Fortisbank
Prijs:
€ 210

Het seminarie duurt 3,5 uur

ma 25/05 - do 24/12/2020 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip.