Pensioenen: de fiscale 80%-grens voor zelfstandige bedrijfsleiders

Het optrekken van de wettelijke zelfstandigenpensioenen heeft ingrijpende gevolgen voor de fiscale 80%-grens en dus voor de aftrek van premies voor een aanvullend pensioen voor bedrijfsleiders die aan het sociaal statuut van de zelfstandigen onderworpen zijn. Ingevolge de afschaffing van de correctiecoëfficiënt (waardoor een zelfstandigenpensioen tot voor kort een stuk lager was dan een werknemerspensioen) heeft de fiscus een nieuwe methode voor de raming van het wettelijke rustpensioen geïntroduceerd. De nieuwe raming van het wettelijk pensioen moet al vanaf het aanslagjaar 2022 worden toegepast. De vaak vrij forse terugval van de 80%-grens kan leiden tot een overschrijding (premie-excedent) van de pensioenpremies die in de loop van 2021 en 2022 werden betaald. De fiscus voorziet echter in een tolerantie op basis waarvan de premie-excedenten van 2021 en 2022 onder bepaalde voorwaarden beschouwd kunnen worden als een voorschot voor de in (een) volgend(e) belastba(a)r(e) tijdperk(en) te betalen premies. 

Bij controles blijkt dat de fiscus van mening is dat de aanvullende pensioenopbouw over de volledige loopbaan in rekening moet worden gebracht, met inbegrip van de pensioenen die in vorige ondernemingen werden opgebouwd. Dit valt moeilijk te rijmen met het feit dat de fiscus deze logica niet consequent doortrekt in de loopbaanbreuk. In een aantal situaties keldert hierdoor de aanvullende pensioenopbouw die met fiscaal aftrekbare premies kan worden opgebouwd. Een bijkomend probleem rijst indien de begunstigde (gelijktijdig) in meerdere vennootschappen werkt. De fiscus past namelijk het principe toe dat de 80%-grens moet worden berekend per onderneming zonder echter het wettelijk pensioen en slapende pensioencontracten te prorateren. Dit resulteert in dubbeltellingen waardoor de fiscus in vele gevallen tot de conclusie komt dat er sprake is van een overschrijding van de 80%-grens.

De bovenstaande punten worden tijdens het causerie grondig toegelicht en aan de hand van een reeks voorbeelden uitgewerkt. De sprekers wijzen op aandachtspunten en geven praktische tips. Ze onderzoeken aan de hand van een case study in welke gevallen extra verlonen fiscaal interessant kan zijn voor bedrijfsleiders. Verder zullen ze ook ingaan op de mogelijke gevolgen van de (niet-fiscale) ‘wet tot wijziging van verscheidene bepalingen ter versterking van de transparantie in het kader van de tweede pensioenpijler’ op het vlak van de 80%-grens.
 

Director PricewaterhouseCoopers Tax Consultants, Gastdocent FHS
Consultant PwC
Prijs:
€ 150

Het seminarie duurt 2 uur. 

U heeft de keuze tussen: 

  • het seminarie FYSIEK volgen op locatie in BRUSSEL, of
  • het seminarie volgen via LIVESTREAMING (real time), of
  • het seminarie UITGESTELD bekijken (on demand). 


Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een seminarie op locatie, een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

  • het ITAA (categorie A);
  • het I.B.R.;
  • het BIV;
  • de Vlaamse Balies;
  • de Nationale Kamer van Notarissen. 
do 16/03/2023 | 10:00 - 12:00

Brussel - Odisee

Odisee Brussel

Stormstraat 2
1000 Brussel
België

Op map tonen

Bereikbaarheid: De campus is heel gemakkelijk te bereiken: te voet of met de fiets, met het openbaar vervoer, of met de auto.
Het station Brussel-Centraal ligt op wandelafstand van de campus. Om vanuit Brussel-Centraal tot aan de campus te geraken, volg je vanuit de grote hal van het station de Keizerinnenlaan. De vierde straat links is de Stormstraat.
De campus is vlot bereikbaar vanop de kleine ring rond Brussel.

Parking: de deelnemers aan de seminaries en de causerieën (met uitzondering van de Grondige Snelcursussen) ontvangen een gratis parkingticket dat enkel geldig is voor de volgende parkings:

 

PRINT

PRINT

do 16/03/2023 | 10:00 - 12:00

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

ma 20/03/2023 - wo 20/03/2030 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

Bib