Overname en overdracht van een onderneming via asset- of sharedeal - E-SEMINARIE

Deze lessenreeks fiscaal ondernemingsbeleid richt zich tot de medewerkers van accountants, belastingconsulenten, advocaten en notarissen. En tot al wie op zoek is naar een opleiding over de basisbeginselen van het fiscaal ondernemingsbeleid. De klemtoon van de opleiding ligt dus op de basisprincipes zodat de lessenreeks, die zich binnen het postgraduaat Fiscaal Recht & Fiscale Praktijk situeert, ook een opportuniteit is voor al wie een opfrissing en update wenst van de fundamentele regels betreffende één of meer aangeboden topics.

Zoals blijkt uit het onderstaand programma gaat de lessencyclus in op de fiscale aspecten van belangrijke beslissingen die een onderneming moet maken vanaf de start tot de stopzetting van de activiteit. Bijzondere eigenschap van deze lessencyclus is dat, naargelang het onderwerp, tegelijkertijd aspecten van inkomstenbelastingen, btw en andere belastingen rond een bepaalde topic worden besproken. Iedere uiteenzetting wordt gestoffeerd met praktische toepassingen.

Belangstellenden kunnen inschrijven op de volledige lessenreeks 1000 euro of op één of meer afzonderlijke topics.

Een meerderheid van aandeelhouders kan op een gegeven moment beslissen de aandelen over te dragen aan aandeelhouders van een andere Belgische of buitenlandse vennootschap of rechtstreeks aan een vennootschap. Bedrijfsleiders en aandeelhouders kunnen ook beslissen om de activiteit van de vennootschap te stoppen en de activa over te dragen aan een andere onderneming. Welke fiscal gevolgen brengt deze overdracht en overname mee, zowel voor de verkopers als de kopers? Telkens te bekijken in hoofde van zowel de aandeelhouders als de vennootschap.

In deze sessie wordt ook een antwoord gegeven op de vraag welke alternatieven er bestaan om een overname te financieren en welke fiscale gevolgen daaraan verbonden zijn.

Partner Grant Thornton Tax and Legal, Gastdocent FHS
Prijs:
€ 120

Deze opleidingen worden elk jaar in het voorjaar herhaald.

do 29/04 - di 29/06/2021 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip.