Overgangsperikelen na de inwerkingtreding van het WVV: een overzicht - E-SEMINARIE

Het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (“WVV”) werd meteen van toepassing op alle nieuwe vennootschappen die vanaf 1 mei 2019 werden opgericht. 

Op 1 januari 2020 werd het WVV ook van toepassing op de op 1 mei 2019 al bestaande vennootschappen. De dwingende bepalingen van het WVV werden op die datum op hen van toepassing en tegen uiterlijk 1 januari 2024 moeten zij hun statuten volledig in overeenstemming brengen met de bepalingen van het WVV. 

Voor de door het WVV afgeschafte (of beperkte) vennootschapsvormen geldt eenzelfde termijn: vóór 1 januari 2024 moet elke commanditaire vennootschap op aandelen, landbouwvennootschap, economisch samenwerkingsverband, coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid en “oneigenlijke” coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid een nieuwe rechtsvorm kiezen. Bij gebreke aan een dergelijke keuze wordt de nieuwe rechtsvorm met ingang op 1 januari 2024 door de wet bepaald. 

Uit de praktijk blijkt dat veel vennootschappen zich nog aan het WVV moeten aanpassen en dat de overgangsregels heel wat vragen doen rijzen.  Tijdens dit seminarie wordt er in detail op deze vragen ingegaan. 

De volgende punten komen daarbij onder meer aan bod: 

 • Waarop moet er gelet worden bij de omzetting van een vennootschap? 
 • Welke stappen moeten er concreet gezet worden om de vennootschap om te zetten in een andere rechtsvorm? Welke fouten worden er in de praktijk gemaakt?
 • Welke rechtsvorm kies ik en waarom? 
 • Wat met bestaande statutaire bepalingen die afwijken van het WVV?
 • Welke risico’s loopt het bestuur als niet tijdig het nodige wordt gedaan? 
 • Waarom beter nu aanpassen in plaats van te wachten tot eind 2023 ? 
 • Welke gevolgen heeft de omzetting voor de onderneming? 
 • … 
   
Advocaat, Partner Eubelius Advocaten
Senior Counsel Eubelius Advocaten, Prof. KU Leuven campus Brussel
Prijs:
€ 195

Het seminarie duurt 3,5 uur

Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

 • het ITAA (categorie A);
 • het I.B.R.;
 • het BIV;
 • de Vlaamse Balies;
 • de Nationale Kamer van Notarissen. 
do 16/12/2021 | 13:30 - 17:00

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

ma 20/12/2021 - zo 30/06/2030 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

bib