Over hoofdzaak, bijzaak, bundelen, gezamenlijk aanbod en doorfacturaties inzake btw - E-SEMINARIE

Eén van de meest klassieke thema’s van de btw staat de laatste tijd weer opvallend in de aandacht.  Wat is de juiste btw-kwalificatie indien een aantal prestaties samen worden aangeboden? Wanneer is er sprake van één prestatie en onder welke voorwaarden kunnen/moeten de prestaties apart bekeken worden? Deze vragen komen veelal aan bod indien een leverancier bijkomende kosten aanrekent.

Tijdens dit seminarie krijgt u een volledig overzicht van deze boeiende materie:

  • Doorfacturatie als dusdanig vs. doorrekening van bijkomende kosten in het kader van een andere prestatie.
  • Wanneer geldt “bijzaak volgt hoofdzaak”?
  • Wat zijn de voorwaarden om te kunnen kwalificeren als een “voorgeschoten kost” inzake btw?
  • Wie past de aftrekbeperking toe bij doorgefactureerde auto- of restaurantkosten?
  • Is een gratis product wel gratis?  Wanneer gelden de regels voor een gezamenlijk aanbod?

Bundeling of splitsing? Recente rechtspraak (Hof van Justitie: Stadion Amsterdam arrest, maar ook Belgische rechtspraak) zet een aantal klassieke analyses inzake gebundelde prestaties op de helling.  Daarnaast heeft de wetgever ingegrepen waardoor een tuinaannemer nu 6% kan toepassen op zijn planten.  Ook de Administratie heeft haar standpunt over een aantal concrete discussies aangepast (vb. planten in een sierpot).  Het is dan ook het ideale moment om deze regels (opnieuw) grondig te analyseren.

In dit seminarie krijgt u een overzicht van de theoretische regels en worden deze ook steeds toegelicht aan de hand van voorbeelden uit de praktijk.

Partner Tax & Legal - VAT bij Moore, Belastingconsulent
Senior Manager Tax & Legal - VAT bij Moore, Belastingconsulent
Prijs:
€ 195

Het seminarie duurt 3,5 uur

Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

  • het ITAA (categorie A);
  • het I.B.R.;
  • het BIV;
  • de Vlaamse Balies;
  • de Nationale Kamer van Notarissen. 
do 14/05/2020 - do 30/06/2022 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

Bib