Opfrissing 3e en laatste fase van de hervorming van de Ven.B. – Inzichten en adviezen - E-SEMINARIE

De Wet van 25 december 2017 tot hervorming van de vennootschapsbelasting heeft aanzienlijke wijzigingen aangebracht aan de vennootschapsbelasting. In de drie fasen zijn héél wat wijzigingen die de vennootschappen geld kunnen opleveren maar nog belangrijker: ook kunnen kosten. Vandaar de grote noodzaak een goed beeld te hebben over wat wanneer wijzigt om zo geen enkel voordeel te verliezen en een optimale combinatie te maken. De hervorming vindt plaats in drie fasen: 

 • Fase 1: inwerkingtreding aanslagjaar 2019 (boekjaar 1 januari 2018); 
 • Fase 2: inwerkingtreding aanslagjaar 2020 (boekjaar 1 januari 2019); 
 • Fase 3: inwerkingtreding aanslagjaar 2021 (boekjaar 1 januari 2020). 

Maar hiernaast zijn nog héél wat maatregelen die een eigen inwerkingtreding hebben, denken we maar aan afschrijvingsregels, kapitaalverlagingen, investeringsaftrek..

Tijdens dit seminarie krijgt u een overzicht van alle  maatregelen die werden genomen tijdens de derde fase en uitwerking krijgen vanaf 1 januari 2020 (aj. 2021). Dit weliswaar samen met de wijzigingen in de eerste twee fasen, die nu volledig in werking zijn getreden en de impact hiervan.

Hierbij komen volgende onderwerpen onder meer aan bod: 

 • Tariefdaling (over de diverse fasen heen en hun voordelen, vb hogere dividenduitkering); 
 • Mobiliseren van vrijgestelde reserves; 
 • Afschaffing van bepaalde regimes en vrijstellingsregels zoals het regime gespreide taxatie van de meerwaarde op sommige overheidseffecten, de vrijstelling voor aanvullend personeel, de vrijstelling voor bijkomend personeel, de aftrek 120% kosten collectief vervoer woon-werkverkeer, de aftrek 120% kosten beveiliging, de maatregelen fiets woon-werkverkeer, …
 • Aftrekbeperking bijzondere uitgaven zoals niet-aftrekbare boetes, niet-aftrekbare belastingen, elektrische wagens en het tarief aanslag geheime commissielonen; 
 • Wijziging afschrijvingsregimes (zowel voor als vanaf 1 januari 2020 inclusief vb. betaalde voorschotten); 
 • Verduidelijken criterium marktrente, rentegevende voorschotten; 
 • ATAD-interestaftrek; 
 • Disconto op schulden; 
 • Regime autokosten, aftrek fake hybride wagens; 
 • Aftrekbeperking van buitenlandse verliezen; 
 • Meer economische invulling van het begrip vaste inrichting; 
 • Verliesrecuperatie; 
 • Vennootschappen voor huisvesting; 
 • Tax shelter filmindustrie, enz. 
 • Investeringsreserve; 
 • Geheimecommissielonenaanslag; 
 • Exitheffing. 

 

Verder wordt ook nog eens dieper ingegaan welke fiscale mogelijkheden de gezamenlijke fasen bieden met zowel de positieve als negatieve facetten hiervan. Dit in combinatie vb. met het nieuwe WVV, waarbij dan fiscaalvriendelijker kan worden verloond, intergroepsfinancieringen efficiënter kunnen verlopen, uitkeringen via een rekening-courant misschien overbodig worden, waarom investeringsaftrek nu voordeliger is geworden ingevolge de 2e fase enz… 
 

Vennoot-Accountant-Belastingconsulent Vandelanotte, Prof. FHS, Gastdocent EMS en KU Leuven
Prijs:
€ 195

Het seminarie duurt 3,5 uur

Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

 • het ITAA (categorie A);
 • het I.B.R.;
 • het BIV;
 • de Vlaamse Balies;
 • de Nationale Kamer van Notarissen. 
ma 21/09/2020 | 13:30 - 17:00

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

wo 23/09/2020 - do 30/06/2022 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

Bib