Op een fiscaal vriendelijke manier geld uit uw vennootschap halen: waarop moet u letten? - E-SEMINARIE

Eén van de te vervullen formaliteiten bij de oprichting van een vennootschap is het openen van een afzonderlijke bankrekening. Het feit dat elke transactie van de vennootschap boekhoudkundig moet worden geregistreerd impliceert dat het niet zo eenvoudig is om geld uit de vennootschap te halen. 

Tijdens dit seminarie wordt nagegaan hoe u op een fiscaalvriendelijke wijze geld uit de vennootschap kan halen. U zal zien dat er verschillende methodes kunnen worden gehanteerd. Aan de hand van praktijkvoorbeelden krijgt u deze methodes toegelicht. Hierbij komt de laatste stand van de wetgeving en rechtspraak aan bod. Ook worden de belangrijkste rulings van de Dienst Voorafgaande Beslissingen besproken. 

Volgende methode worden ondermeer onderzocht: 

 • toekenning van (hogere) bedrijfsleidersvergoeding; 
 • maximaal gebruik van forfaitaire onkostenvergoedingen; 
 • toekenning van voordelen van alle aard (bedrijfswagen, gratis internet, gratis elektriciteit, …)
 • toekennen van een dividend (keuzedividend, interimdividend, gewoon dividend); 
 • toekennen van een geldlening; 
 • gebruik van de rekening-courant voor privé-kosten; 
 • verhuur van onroerend goed aan de vennootschap; 
 • aanleggen van een liquidatiereserve en uitkering ervan; 
 • aankoop van een onroerend goed (BE door ondernemer en VR door vennootschap); 
 • de kapitaalvermindering anno 2022.


 

Tax Consultant VGD, Prof. FHS
Prijs:
€ 195

Het seminarie duurt 3,5 uur

Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

 • het ITAA (categorie A);
 • het I.B.R.;
 • het BIV;
 • de Vlaamse Balies;
 • de Nationale Kamer van Notarissen. 
do 17/02/2022 | 09:30 - 13:00

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

ma 21/02/2022 - di 31/12/2030 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

Bib