Onttrekking onroerend goed aan de vennootschap: situatie anno 2023

Onroerend goed kan ingebracht worden, maar ook “uitgebracht”. Gezien naar Belgisch recht de uitbreng als rechtshandeling niet is gedefinieerd, zal aan de uitbreng steeds een overeenkomst (koop of verdeling) of een besluit (ontbinding/vereffening; kapitaalvermindering/terugbetaling inbreng of dividend) aan de basis liggen.   

Onroerend goed inbrengen in of laten verwerven door de vennootschap heeft zo zijn voordelen. Op termijn is het vaak echter wenselijk of zelfs noodzakelijk de onroerende goederen terug uit de vennootschap te halen. Op een uitbreng is (in het Vlaams Gewest) in principe het verkooprecht van 12% verschuldigd. Om dit te vermijden werd in het verleden, zeker voor de NV, wel eens geadviseerd om als vennoot in onverdeeldheid te kopen met de vennootschap. Zodoende kon bij een latere onttrekking steeds het verdeelrecht van 2,5% genoten worden. Echter, de fiscus besliste enkele jaren terug dat de specifieke fiscale regels inzake de onttrekking steeds voorrang hadden op de (gemeenrechtelijke) regel van het verdeelrecht. Ofschoon deze beslissing fors werd bekritiseerd in de rechtsleer, kreeg de fiscus onlangs gelijk van het Grondwettelijk hof.  

Maar wat is nu de situatie anno 2023 na de uitspraak van het Grondwettelijk Hof?  Brengt de overstap van NV naar een BV soelaas ?

Tijdens het seminarie brengen wij u in eerste instantie een overzicht van de fiscale (directe belastingen) en boekhoudkundige aspecten van de uitbreng van onroerend goed.   Hierbij is de vraag of er een meerwaarde wordt gerealiseerd belangrijk.  We maken daarbij een onderscheid naargelang er een overeenkomst dan wel een besluit aan de basis van de uitbreng ligt.

Vervolgens wordt ingegaan op de actuele stand van zaken inzake de spelregels op het vlak van het registratierecht. We vergelijken de Vlaamse met de Brusselse regeling op het vlak van de basisregel en de uitzonderingen (“wachtregeling” en “regeling van de historische vennoot”, mede in het licht van het feit dat sinds de inwerking van het WVV de BV een kapitaalloze vennootschap is geworden). We analyseren de wettelijke spelregels (o.a. rekening houdend met het recente Vlaams Decreet van 9 december 2022 tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 – BS 20 december 2022), staan stil bij de ontwikkelingen in de rechtspraak. En uiteraard ontrafelen we de meest actuele standpunten en rulings van VLABEL in de materie..

In dit seminarie staat volgende vraag centraal: 

“Welke belastingen komen in het vizier in functie van de juridische aanpak van de uitbreng van een onroerend goed uit een vennootschap ?”

Juridisch kan men immers diverse kanten op :

 • een “zuivere” koop-verkoop;
 • een verdeling; 
 • een ontbinding met vereffening van de vennootschap (éénhoofdige versus meerhoofdige BV); 
 • een kapitaalvermindering of vermindering van het eigen vermogen; 
 • een winstuitkering; 
 • een inbetalinggeving (aflossing van rekening-courant schuld). 

 

Erenotaris, Prof. KU Leuven en FHS
Senior Counselor EY Tax Consultants
Prijs:
€ 210

Het seminarie duurt 3,5 uur. 

U heeft de keuze tussen: 

 • het seminarie FYSIEK volgen op locatie in BRUSSEL, of
 • het seminarie volgen via LIVESTREAMING (real time), of
 • het seminarie UITGESTELD bekijken (on demand). 

Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een seminarie op locatie, een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

 • het ITAA (categorie A);
 • het I.B.R.;
 • het BIV;
 • de Vlaamse Balies;
 • de Nationale Kamer van Notarissen. 
do 16/03/2023 | 14:00 - 17:30

Brussel - Odisee

Odisee Brussel

Stormstraat 2
1000 Brussel
België

Op map tonen

Bereikbaarheid: De campus is heel gemakkelijk te bereiken: te voet of met de fiets, met het openbaar vervoer, of met de auto.
Het station Brussel-Centraal ligt op wandelafstand van de campus. Om vanuit Brussel-Centraal tot aan de campus te geraken, volg je vanuit de grote hal van het station de Keizerinnenlaan. De vierde straat links is de Stormstraat.
De campus is vlot bereikbaar vanop de kleine ring rond Brussel.

Parking: de deelnemers aan de seminaries en de causerieën (met uitzondering van de Grondige Snelcursussen) ontvangen een gratis parkingticket dat enkel geldig is voor de volgende parkings:

 

PRINT

PRINT

do 16/03/2023 | 14:00 - 17:30

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

ma 20/03/2023 - wo 1/01/2031 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

Bib