Ontbinding en vereffening van een vennootschap: juridische en fiscale analyse

Gezien de vele vennootschapsrechtelijke, boekhoudkundige en fiscale aspecten die er aan verbonden zijn, verloopt de ontbinding en vereffening van een vennootschap niet steeds van een leien dakje. Denk maar aan: de deficitaire vereffening, de ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte, btw-herziening, voorschotten aan aandeelhouders, de liquidatiebonus, aansprakelijkheid voor fiscale schulden, bestuurdersaansprakelijkheid, uitkering in natura, verslaggeving, …

In het voorjaar van 2022 publiceerde de CBN-commissie twee nieuwe adviezen. In een eerste advies werd de vraag gesteld welke verslaggevingsverplichtingen moeten worden nageleefd bij de ontbinding, gedurende de vereffening en bij de sluiting van de vereffening van BV, CV, NV, SE en SCE onder het nieuwe Wetboekboek van vennootschappen en Verenigingen (WVV). Het ander advies gaat over de ontbinding en de sluiting van de vereffening van een vennootschap in één akte,  in de zin van art. 2:80 WVV. 

Tijdens het seminarie wordt vooreerst ingegaan op de juridische en boekhoudkundige aspecten van de ontbinding en vereffening. Hierbij wordt nagegaan welk impact het nieuw WVV heeft gehad, denk hierbij o.a. aan de gewijzigde procedure voor de ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte. Ook de twee recente CBN-adviezen worden in de seminarie onder de loep genomen. 

De nadruk ligt eveneens op de fiscale gevolgen van een ontbinding/vereffening. Zo komen o.a. aan bod: de wijzigingen aan de regeling van ontbinding en vereffening onder het nieuwe WVV, de fiscale behandeling van opbrengsten en kosten vanaf het moment van de ontbinding, de fiscale kost naar aanleiding van de verdeling van het eigen vermogen in hoofde van de verschillende partijen betrokken bij de vereffening, de antimisbruikbepaling, behaalde meer- of minderwaarden op IMVA en MVA, het niet langer voldoen aan de onaantastbaarheidsvoorwaarden, de uitkering en belastbaarheid van de liquidatiebonus, ... 

Tijdens het seminarie wordt het totaalplaatje van de ontbinding en vereffening in beeld gebracht, zodat u na afloop van het seminarie meer inzicht heeft in de gevaren (en de opportuniteiten) van deze procedure.  
 

Erenotaris, Prof. KU Leuven en FHS
Partner Verbanck, Plas & Partners, Docent KU Leuven (onderzoeksgroep accounting en tax), Gastdocent FHS
Prijs:
€ 210

Het seminarie duurt 3,5 uur. 

U heeft de keuze tussen: 

  • het seminarie FYSIEK volgen op locatie in BRUSSEL, of
  • het seminarie volgen via LIVESTREAMING (real time), of
  • het seminarie UITGESTELD bekijken (on demand). 


Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een seminarie op locatie, een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

  • het ITAA (categorie A);
  • het I.B.R.;
  • het BIV;
  • de Vlaamse Balies;
  • de Nationale Kamer van Notarissen. 
do 1/12/2022 | 14:00 - 17:30

Brussel - Odisee

Odisee Brussel

Stormstraat 2
1000 Brussel
België

Op map tonen

Bereikbaarheid: De campus is heel gemakkelijk te bereiken: te voet of met de fiets, met het openbaar vervoer, of met de auto.
Het station Brussel-Centraal ligt op wandelafstand van de campus. Om vanuit Brussel-Centraal tot aan de campus te geraken, volg je vanuit de grote hal van het station de Keizerinnenlaan. De vierde straat links is de Stormstraat.
De campus is vlot bereikbaar vanop de kleine ring rond Brussel.

Parking: de deelnemers aan de seminaries en de causerieën (met uitzondering van de Grondige Snelcursussen) ontvangen een gratis parkingticket dat enkel geldig is voor de volgende parkings:

 

PRINT

PRINT

do 1/12/2022 | 14:00 - 17:30

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

ma 5/12/2022 - di 31/12/2030 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

Bib