Onroerende leasing, fiscale aspecten - E-SEMINARIE


Deze lessenreeks fiscaliteit en onroerend goed richt zich tot de medewerkers van accountants, belastingconsulenten, advocaten en notarissen. En tot al wie geregeld te maken heeft met onroerend goed verrichtingen en met vragen over de fiscale aspecten ervan. Vermits de klemtoon van de opleiding ligt op de basisprincipes die op de verschillende transacties van toepassing zijn, is de lessenreeks, die zich binnen het postgraduaat Fiscaal Recht & Fiscale Praktijk situeert, bijzonder geschikt voor al wie een opfrissing en update wenst van de fundamentele regels en basisbeginselen betreffende één of meer aangeboden topics.

Zoals blijkt uit het onderstaand programma gaat de lessencyclus achtereenvolgens in op de fiscale aspecten van de verwerving van onroerend goed, het beheer ervan en tenslotte de verdwijning ervan uit het patrimonium.

Niet alleen het onroerend goed als zodanig maar ook de zakelijke rechten van vruchtgebruik, erfpacht en opstal krijgen in de lessenreeks de nodige aandacht. Iedere spreker stoffeert zijn uiteenzetting met voorbeelden en casussen uit zijn praktijkervaring.

Belangstellenden kunnen inschrijven op de volledige lessenreeks 1000 euro of op één of meer afzonderlijke topics.

In deze sessie komt de onroerende leasing aan bod, meer specifiek wordt de nadruk gelegd op aspecten van boekhouding, inkomstenbelastingen, btw en registratierechten. Daaraan gekoppeld worden de verrichting van sale en lease back besproken en de varianten daarop: erfpacht lease back en partiële splitsing gevolgd door lease back.

Deze bijzondere verrichtingen vereisen steeds een toets aan de antimisbruikbepaling ook daaraan wordt aandacht besteed.
 

Counsel Eubelius Advocaten, Gastdocent FHS
Advocaat DLA Piper, Prof. UC Leuven-Limburg, Gastdocent FHS
Prijs:
€ 120,00
ma 8/03 - za 8/05/2021 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip.