Ondernemingen in moeilijkheden

Een onderneming in moeilijkheden (OIM) is een onderneming met een zwakke solvabiliteit. Het gaat dus niet alleen om bedrijven in faling of gerechtelijke reorganisatie maar gaat veel breder. De criteria voor de berekening van de OIM-status hangen af van de grootte van de onderneming (KMO of grote onderneming) en moeten zowel toegepast worden op de afzonderlijke onderneming als op de ondernemingsgroep.

Ondernemingen in moeilijkheden, hun aandeelhouders en/of zaakvoerders (en zelfs derden) moeten beslissen of de onderneming best in faling gaat, gerechtelijke bescherming tegen schuldeisers) aanvraagt of vrijwillig overgaat tot ontbinding en vereffening. In dit seminarie worden de voor- en nadelen van deze opties overlopen. Zowel de impact op de activa en passiva van de onderneming als op de vermogenssituatie van andere betrokkenen wordt daarbij onderzocht.

Om de continuïteit van ondernemingen in moeilijkheden te verzekeren onder toezicht van de rechter, heeft de wetgever in een procedure van gerechtelijke reorganisatie voorzien (de ‘GRP’-procedure, sinds 2018 de nieuwe naam in de plaats van WCO (Wet Continuïteit Ondernemingen)) die uiteindelijk moet uitmonden in een bepaald herstructureringsscenario (Boek XX "Insolventie van ondernemingen" van het Wetboek van economisch recht).

Om de handelspartners van de onderneming in moeilijkheden ertoe aan te zetten hun contractuele betrekkingen verder te zetten tijdens de periode van gerechtelijke reorganisatie, heeft de wetgever in een aantal maatregelen voorzien. In het seminarie worden deze maatregelen overlopen (ereloon van de accountant, leasingcontracten, handelshuur,…). Er wordt tevens stilgestaan bij een recent arrest van het Grondwettelijk Hof dat een einde stelt aan de bewogen discussie of de fiscus deel uitmaakt van de schuldeisers van de boedel wat de bedrijfsvoorheffing en de BTW betreft die verband houden met prestaties en handelingen verricht tijdens de periode van gerechtelijke reorganisatie van een onderneming in moeilijkheden.

Staan ook op het programma van dit seminarie:

 • de procedure van het buitengerechtelijk minnelijk akkoord;
 • "prepack";
 • de aanstelling van een ondernemingsbemiddelaar;
 • de aanstelling van een gerechtsmandataris;
 • de overdracht van een handelsfonds, aandelen, ...;
 • de overdracht onder gerechtelijk gezag;
 • externe financiering van de onderneming in moeilijkheden via vriendenaandeel, winwinlening, private equity, ...;
 • ...
Equity Partner Everest Advocaten
Prijs:
€ 210

Het seminarie duurt 3,5 uur. 

U heeft de keuze tussen: 

 • het seminarie FYSIEK volgen op locatie in BRUSSEL, of
 • het seminarie volgen via LIVESTREAMING (real time), of
 • het seminarie UITGESTELD bekijken (on demand). 


Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een seminarie op locatie, een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

 • het ITAA (categorie A);
 • het I.B.R.;
 • het BIV;
 • de Vlaamse Balies;
 • de Nationale Kamer van Notarissen. 
do 15/06/2023 | 14:00 - 17:30

Brussel - Odisee

Odisee Brussel

Stormstraat 2
1000 Brussel
België

Op map tonen

Bereikbaarheid: De campus is heel gemakkelijk te bereiken: te voet of met de fiets, met het openbaar vervoer, of met de auto.
Het station Brussel-Centraal ligt op wandelafstand van de campus. Om vanuit Brussel-Centraal tot aan de campus te geraken, volg je vanuit de grote hal van het station de Keizerinnenlaan. De vierde straat links is de Stormstraat.
De campus is vlot bereikbaar vanop de kleine ring rond Brussel.

Parking: de deelnemers aan de seminaries en de causerieën (met uitzondering van de Grondige Snelcursussen) ontvangen een gratis parkingticket dat enkel geldig is voor de volgende parkings:

 

PRINT

PRINT

do 15/06/2023 | 14:00 - 17:30

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

ma 19/06/2023 - wo 19/06/2030 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

Bib