On demand

 • Fiscale infoclub

  Fiscale infoclub

  Doelstelling van de fiscale infoclubs is maandelijks een overzicht te geven…

  Vanaf woensdag, 15/09/2021
 • tax

  De nieuwe aangifte Ven.B. Aj. '21

  We reiken u een helpende hand bij de interpretatie van de nieuwigheden in de…

  Vanaf donderdag, 16/09/2021
 • Boekhouden

  Basisboekhouden voor juristen en minder boekhoudkundig geschoolden

  Deze praktijkgerichte lessenreeks legt een onmisbare basis tot het…

  Vanaf woensdag, 22/09/2021
 • Reisbureau

  De reisbureauregeling vanaf 2022

  De nieuwe regels van de reisbureauregeling worden grondig besproken en…

  Vanaf maandag, 27/09/2021
 • OG

  De BL en gratis terbeschikkingstelling van OG

  We brengen u op de hoogte van de nieuwe evoluties inzake de gratis…

  Vanaf donderdag, 30/09/2021
 • Autofiscaliteit

  Fiscaliteit van de bedrijfswagen

  Dit is een onmisbaar seminarie voor iedereen die in aanraking komt met de…

  Vanaf maandag, 4/10/2021
 • Shareholder

  Mijn rechten als aandeelhouder

  In dit seminarie wordt de impact van deze hervorming op het…

  Vanaf maandag, 4/10/2021
 • Aangifte

  Fiscale gevolgen van een gebroken boekjaar

  Er wordt o.a. stilgestaan bij diverse regels, maatregelen, wetgevingen, het…

  Vanaf donderdag, 7/10/2021
 • Fiscale infoclub

  Fiscale infoclub

  Doelstelling van de fiscale infoclubs is maandelijks een overzicht te geven…

  Vanaf woensdag, 13/10/2021
 • OG

  Vestiging van een vruchtgebruik, erfpacht of opstal: btw-aspecten

  Bart Buelens gaat dieper in op de btw-aspecten van zakelijk…

  Vanaf woensdag, 10/11/2021
 • OG fiscaliteit

  Vestiging van een vruchtgebruik, erfpacht of opstal: drieluik

  Zowel de fiscale, burgerlijke als btw-aspecten van de vestiging van een…

  Vanaf dinsdag, 16/11/2021
 • Fiscale infoclub

  Fiscale infoclub

  Doelstelling van de fiscale infoclubs is maandelijks een overzicht te geven…

  Vanaf woensdag, 17/11/2021
 • Ven.R.

  De beheersvolmacht als alternatief voor de maatschap

  Door het nieuwe ondernemingsrecht  heeft de maatschap  een aantal…

  Vanaf woensdag, 17/11/2021
 • Beroepsgeheim

  Beroepsgeheim van de beroepsbeoefenaar

  Dit seminarie behandelt de regels m.b.t het beroepsgeheim die van toepassing…

  Vanaf donderdag, 18/11/2021
 • Paramedic

  Btw-vrijstelling voor (para)medische beroepen

  Na het volgen van dit seminarie bent u helemaal mee met de nieuwste regels…

  Vanaf maandag, 22/11/2021
 • Successieplanning

  Einde duolegaat, start vriendenlegaat

  Wat zijn na 1 juli 2021 de alternatieven om het duo-legaat…

  Vanaf woensdag, 24/11/2021
 • Aankoop OG

  Samen een woning kopen

  Zowel de burgerrechtelijke als de fiscaalrechtelijke (indirecte belastingen…

  Vanaf woensdag, 24/11/2021
 • Target

  Cliënteel in de onderneming: problematieken

  Er wordt nagegaan wat het fiscaal voordeligste alternatief is : de…

  Vanaf donderdag, 25/11/2021
 • Webinar

  Inbreng in natura en quasi inbreng

  De fiscale als de vennootschapsrechtelijke aspecten van de inbreng in…

  Vanaf donderdag, 25/11/2021
 • OG 1

  Vestiging van een vruchtgebruik, erfpacht of opstal: fiscale aspecten

  Wat zijn de voordelen, nadelen of risico’s van zakelijke genotsrechten?…

  Vanaf maandag, 29/11/2021
 • Balance sheet

  Neerleggen van een foutieve jaarrekening

  Op praktische wijze krijgt u een overzicht van de boekhoudkundige…

  Vanaf donderdag, 2/12/2021
 • Spaarvarken

  Investeren in een (innovatieve) KMO

  Hoe kan een ondernemer op financieel en fiscaal vriendelijk vlak aan…

  Vanaf donderdag, 2/12/2021
 • Update

  Update jaaroverzicht lokale belastingen

  In deze update wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste wijzigingen…

  Vanaf maandag, 6/12/2021
 • RC

  De rekening-courant anno 2021

  Zowel de juridische als de fiscale aspecten van het gebruik en de werking…

  Vanaf woensdag, 8/12/2021
 • Schenking

  Schenkingen in Vlaanderen

  Er wordt aandacht besteed aan de meest recente nieuwigheden en tendensen en…

  Vanaf donderdag, 9/12/2021
 • Beding van aanwas

  Het beding van aanwas en terugval - Actualiteit

  We maken een actuele fiscale stand van zaken op, zowel voor de organisatie…

  Vanaf maandag, 13/12/2021
 • Update

  Vrijstellingen in de bedrijfsvoorheffing

  Dit seminarie biedt een overzicht en update anno 2021 over de vrijstelling…

  Vanaf woensdag, 15/12/2021
 • OG

  Vestiging van een vruchtgebruik, recht van erfpacht en opstal: burgerlijk

  Op 1 september 2021 werd het vruchtgebruik, het recht van opstal en erfpacht…

  Vanaf woensdag, 15/12/2021
 • Huwelijkscontract

  Welk huwelijkscontract voor een optimale vermogensplanning?

  Er wordt ingegaan op verschillende planningstechnieken via…

  Vanaf donderdag, 16/12/2021
 • Crypto

  Cryptomunten en de fiscus

  Hoe moeten de beleggingen in cryptomunten op fiscaal vlak worden behandeld?…

  Vanaf donderdag, 16/12/2021
 • Lady Justicia

  Overgangsperikelen na de inwerkingtreding van het WVV

  Uit de praktijk blijkt dat veel vennootschappen zich nog aan het WVV moeten…

  Vanaf maandag, 20/12/2021
 • Belastingparadijzen

  Fiscale gevolgen n.a.v. de uitbreiding van de lijst met belastingparadijzen

  De maatregelen die België heeft genomen in het kader van de kaaimantaks, de…

  Vanaf maandag, 20/12/2021
 • Update

  Update en jaaroverzicht actualiteit inzake inkomstenbelastingen

  Naast de wijzigingen inzake wetgeving van 2021 wordt ook een …

  Vanaf dinsdag, 21/12/2021
 • Fiscale infoclub

  Fiscale infoclub

  Doelstelling van de fiscale infoclubs is maandelijks een overzicht te geven…

  Vanaf woensdag, 26/01/2022
 • Balance sheet

  Update en jaaroverzicht boekhoud- en jaarrekeningrecht

  Dit webinar stelt de deelnemer in staat zijn of haar kennis inzake het…

  Vanaf donderdag, 27/01/2022
 • Ven.R.

  Update en jaaroverzicht vennootschapsrecht

  De deelnemers krijgen een becommentarieerd overzicht van de …

  Vanaf donderdag, 27/01/2022
 • update

  Update en jaaroverzicht btw

  Er wordt een overzicht gegeven van de actuele ontwikkelingen op het vlak van…

  Vanaf woensdag, 2/02/2022
 • Fiscale infoclub

  Fiscale infoclub

  Doelstelling van de fiscale infoclubs is maandelijks een overzicht te geven…

  Vanaf woensdag, 16/02/2022
 • Fiscale infoclub

  Fiscale infoclub

  Doelstelling van de fiscale infoclubs is maandelijks een overzicht te geven…

  Vanaf woensdag, 16/03/2022
 • Fiscale infoclub

  Fiscale infoclub

  Doelstelling van de fiscale infoclubs is maandelijks een overzicht te geven…

  Vanaf woensdag, 18/05/2022
 • Fiscale infoclub

  Fiscale infoclub

  Doelstelling van de fiscale infoclubs is maandelijks een overzicht te geven…

  Vanaf woensdag, 15/06/2022