On demand

 • Reisbureau

  De reisbureauregeling vanaf 2022

  De nieuwe regels van de reisbureauregeling worden grondig besproken en…

  Vanaf maandag, 27/09/2021
 • Autofiscaliteit

  Fiscaliteit van de bedrijfswagen

  Dit is een onmisbaar seminarie voor iedereen die in aanraking komt met de…

  Vanaf maandag, 4/10/2021
 • OG fiscaliteit

  Vestiging van een vruchtgebruik, erfpacht of opstal: drieluik

  Zowel de fiscale, burgerlijke als btw-aspecten van de vestiging van een…

  Vanaf dinsdag, 16/11/2021
 • Paramedic

  Btw-vrijstelling voor (para)medische beroepen

  Na het volgen van dit seminarie bent u helemaal mee met de nieuwste regels…

  Vanaf maandag, 22/11/2021
 • Schenking

  Schenkingen in Vlaanderen

  Er wordt aandacht besteed aan de meest recente nieuwigheden en tendensen en…

  Vanaf donderdag, 9/12/2021
 • Crypto

  Cryptomunten en de fiscus

  Hoe moeten de beleggingen in cryptomunten op fiscaal vlak worden behandeld?…

  Vanaf donderdag, 16/12/2021
 • Ven.R.

  Update en jaaroverzicht vennootschapsrecht

  De deelnemers krijgen een becommentarieerd overzicht van de …

  Vanaf donderdag, 27/01/2022
 • update

  Update en jaaroverzicht btw

  Er wordt een overzicht gegeven van de actuele ontwikkelingen op het vlak van…

  Vanaf woensdag, 2/02/2022
 • FOG

  Basisprincipes Fiscaliteit en Onroerend goed

  De lessenreeks richt zich tot al wie geregeld te maken heeft met…

  Vanaf woensdag, 9/02/2022
 • SP

  Basisprincipes Successieplanning

  De klemtoon tijdens de lessenreeks ligt op de basisbeginselen die de…

  Vanaf donderdag, 10/02/2022
 • Managementvennootschap

  Haal nog meer uit uw managementvennootschap

  Aan de hand van recente rechtspraak en beslissingen wordt een…

  Vanaf maandag, 14/02/2022
 • Procedure

  Basisprincipes Fiscale procedure, directe én indirecte belastingen

  De klemtoon ligt op de basisbeginselen maar informeert…

  Vanaf maandag, 14/02/2022
 • FOB

  Basisprincipes Fiscaal ondernemingsbeleid

  De lessenreeks richt zicht tot eenieder die op zoek is naar een…

  Vanaf maandag, 14/02/2022
 • EIFR

  Basisprincipes Europees en Internationaal Fiscaal Recht

  Tijdens deze lessenreeks krijgt u een grondige inleiding in de belangrijkste…

  Vanaf woensdag, 16/02/2022
 • VVPRbis

  Verstrenging van het VVPRbis-stelsel vanaf 1 januari 2022

  In deze uiteenzetting krijgt u een stand van zaken van de nieuwe wijzigingen…

  Vanaf donderdag, 17/02/2022
 • euro

  Fiscaal vriendelijk geld uit uw vennootschap halen

  Er wordt nagegaan hoe u op een fiscaalvriendelijke wijze geld uit de…

  Vanaf maandag, 21/02/2022
 • Balance sheet

  Update en jaaroverzicht boekhoud- en jaarrekeningrecht

  Dit webinar stelt de deelnemer in staat zijn of haar kennis inzake het…

  Vanaf donderdag, 24/02/2022
 • OG

  Hervorming Vlaams verkooprecht anno 2022

  Op 1 januari 2022 treden belangrijke wijzigingen aan het stelsel van het…

  Vanaf donderdag, 24/02/2022
 • Kaderleden

  Nieuw regime voor buitenlandse kaderleden

  Vanaf 1 januari 2022 wordt het aanslagstelsel voor buitenlandse kaderleden…

  Vanaf maandag, 28/02/2022
 • Alternatieve verloningsvormen

  Alternatieve verloningstechnieken anno 2022

  Er wordt dieper ingegaan op de verschillende vormen van alternatieve…

  Vanaf maandag, 14/03/2022
 • Aanvullende pensioenen

  80%-grens onderhevig aan strenge controles van de fiscus

  In de pers werd aangekondigd dat bedrijfsleiders en…

  Vanaf maandag, 14/03/2022
 • Spaarvarken

  Investeren in een (innovatieve) KMO

  Er wordt nagegaan hoe een ondernemer op financieel en fiscaal vriendelijk…

  Vanaf donderdag, 17/03/2022
 • Doorrekening

  Fiscale behandeling van doorrekening van kosten

  In dit seminarie komen de btw-aspecten bij de doorrekening van kosten aan…

  Vanaf donderdag, 17/03/2022
 • E-commerce

  E-commerce: valkuilen en praktische voorbeelden

  In dit causerie wordt gestart met het theoretisch overlopen van de nieuwe…

  Vanaf maandag, 21/03/2022
 • Zetelverplaatsing

  Zetelverplaatsing: vennootschapsrechtelijke en fiscale aspecten

  Dit seminarie bespreekt zowel de vennootschapsrechtelijke als de fiscale…

  Vanaf donderdag, 24/03/2022
 • Aangifte

  Aangifte vennootschapsbelasting aanslagjaar 2022

  Het seminarie aangifte Ven.B. Aj 2022 bespreekt niet alleen alle vakken van…

  Vanaf vrijdag, 1/04/2022
 • Schenking

  Aanwending alternatieve schenkingstechnieken zonder verplichte registratie

  In dit seminarie wordt dieper ingegaan op gezonde alternatieven voor de…

  Vanaf maandag, 25/04/2022
 • gesplitste aankoop

  Gesplitste verkrijging van vastgoed in België: stand van zaken

  De gesplitste aankoop is een techniek van vermogensplanning waarbij de…

  Vanaf maandag, 25/04/2022
 • PB

  Aangifte personenbelasting aanslagjaar 2022

  Het seminarie aangifte PB Aj 2022 bespreekt niet alleen alle vakken van het…

  Vanaf vrijdag, 29/04/2022
 • Practicum

  Vennootschapsbelasting aanslagjaar 2022 - practicum

  Doelstelling van het practicum is de recente ontwikkelingen in de Ven.B. aan…

  Vanaf woensdag, 4/05/2022
 • Verhuur

  De verhuur van onroerend goed en gemeubelde logies anno 2022

  In dit seminarie staat de verhuur van onroerend goed centraal, zowel in het…

  Vanaf maandag, 9/05/2022
 • dividenden

  Winst- en stemrechten van aandelen binnen de BV moduleren: valkuilen en opportuniteiten

  Op praktische wijze wordt dieper ingegaan op de fiscale en de  …

  Vanaf woensdag, 11/05/2022
 • kosten

  Verworpen uitgaven met een big smile

  Vak II van de aangifte vennootschapsbelasting bevat de verworpen uitgaven en…

  Vanaf donderdag, 12/05/2022
 • OG

  De vernieuwde regels van zakelijke rechten: drieluik

  Zowel de fiscale als de burgerlijke aspecten van de vestiging van een…

  Vanaf maandag, 16/05/2022
 • OG

  Recht van erfpacht/opstal: fiscale aspecten

  De focus ligt op de fiscale aspecten die zich voordoen bij de vestiging,…

  Vanaf maandag, 16/05/2022
 • Onderzoek fiscus

  Fiscale controles btw en inkomstenbelastingen

  Fiscale visitaties en boekenonderzoeken ter plaatse en sinds de wet van 27…

  Vanaf woensdag, 18/05/2022
 • Laadpalen

  Laadpalen: aspecten van directe en indirecte belastingen

  U krijgt op een praktische wijze een overzicht…

  Vanaf donderdag, 19/05/2022
 • JTER

  Nieuwe inzichten in de jaarlijkse taks op de effectenrekeningen

  U krijgt een gedetailleerde analyse van het KB, de FAQ en het…

  Vanaf donderdag, 19/05/2022
 • Aangifte Ven.B.

  Het aangifteformulier vennootschapsbelasting Aj. 2022: praktische toelichting van de nieuwigheden

  Om de beroepsbeoefenaar een helpende hand te bieden qua interpretatie van de…

  Vanaf donderdag, 19/05/2022
 • insolventie

  De insolventieregels voor de gefailleerden: nieuwigheden en aandachtspunten

  Naast de bespreking van een aantal aspecten van insolventiewetgeving…

  Vanaf maandag, 23/05/2022
 • Sportfiscaliteit

  Hervorming van het fiscaal statuut voor sportbeoefenaars

  In dit seminarie wordt ingegaan op zowel de actuele stand van de wetgeving…

  Vanaf woensdag, 25/05/2022
 • Huwelijkscontract

  Het juiste huwelijkscontract voor een optimale vermogensplanning

  In dit seminarie wordt ingegaan op verschillende planningstechnieken via…

  Vanaf donderdag, 26/05/2022
 • Aansprakelijkheid

  Bestuurdersaansprakelijkheid van vennootschappen en vzw's

  Er wordt gefocust op de rechten, plichten, verantwoordelijkheden en…

  Vanaf donderdag, 2/06/2022
 • Fiscale infoclub

  Fiscale infoclub

  Doelstelling van de fiscale infoclubs is maandelijks een overzicht te geven…

  Vanaf woensdag, 15/06/2022
 • Grensoverschrijdende verliezen

  Fiscale behandeling van verliezen in grensoverschrijdende situaties

  De regels inzake de aftrekbaarheid van buitenlandse verliezen werden…

  Vanaf woensdag, 15/06/2022
 • SV en VAA

  Sociale voordelen en voordelen van alle aard

  Zowel de sociale en fiscale gevolgen van enerzijds de sociale voordelen en…

  Vanaf donderdag, 16/06/2022
 • OG

  Vestiging van een recht van vruchtgebruik, erfpacht of opstal: burgerrechtelijke aspecten

  In dit seminarie komen de burgerrechtelijke aspecten van zowel het recht van…

  Vanaf donderdag, 16/06/2022
 • Consolidatie

  Groepsbijdrageregeling vanaf wanneer (fiscaal) consolideren?

  Er wordt nagegaan in welke gevallen een onderneming gebruik kan maken van de…

  Vanaf maandag, 20/06/2022
 • OG

  Vestiging van een recht van vruchtgebruik: fiscale aspecten


   
   

  Vanaf donderdag, 23/06/2022
 • DBV

  Het nieuwe dubbelbelastingverdrag België-Frankrijk

  Op 9 november 2021 hebben België en Frankrijk een nieuw…

  Vanaf maandag, 27/06/2022
 • BHH

  Basisboekhouden voor juristen en minder boekhoudkundig geschoolden

  Deze praktijkgerichte lessenreeks legt een onmisbare basis tot het…

  Vanaf woensdag, 28/09/2022