Normaal beheer van privé-vermogen: stand van zaken

Inkomsten behaald in het kader van het normaal beheer van het privaatvermogen zijn in principe niet belastbaar op grond van artikel 90, 1° WIB92. Cruciaal hierbij is wat onder "normaal beheer" moet worden verstaan.

In dit seminarie wordt onderzocht hoe de Administratie en de rechtspraak/rechtsleer dit begrip interpreteren en of hun standpunten overeen komen.

Er wordt onder meer aandacht geschonken een een recent arrest waarin het Grondwettelijk Hof nader ingaat op de  draagwijdte van art. 90, 1° WIB92. Daarnaast wordt ook ingegaan op enkele specifieke toepassingsgevallen die volgens de rechtspraak wel of niet onder normaal beheer vallen (zoals bijvoorbeeld aandelenverkoop).

Vragen die tijdens dit seminarie behandeld worden, zijn onder meer:

 • Wat is een privaat vermogen?
 • Vallen inkomsten uit het beheer van een hobby onder het normaal beheer van privaat vermogen?
 • Wat is occasioneel? Welke termijn kan hierop gekleefd worden?
 • Hoe dun is de lijn tussen beroepsvermogen en normaal beheer van het privaat vermogen?
 • Onder welke voorwaarden kan men een beroep doen op de vrijwilligersregeling of op de regeling van het onbelast bijverdienen? Wat met het belastingvrij bijklussen na 2020?
 • Over welke middelen beschikt de administratie indien ze niet akkoord is met de kwalificatie van de inkomsten?
 • Slaat de vrijstelling enkel op het beheer van het vermogen of ook op de beschikking ervan?
 • Wanneer is er sprake van speculatie?
 • Hoe is de regeling inzake meerwaarden op aandelen? Wat leert ons recente rechtspraak? Wat is het standpunt van de Rulingdienst terzake?
 • Geldt de belastingvrijstelling voor alle bestanddelen van het privaat vermogen?
 • Mag je in het kader van het normaal beheer van het privaat vermogen een stichting oprichten? Zo ja, wat zijn hiervan de voor- en de nadelen?
 • Mag je in het kader van het normaal beheer van het privaat vermogen een maatschap oprichten? Zo ja, wat zijn hiervan de voor- en de nadelen?
   
Tax Consultant VGD, Prof. FHS
Prijs:
€ 150

Het seminarie duurt 2 uur. 

U heeft de keuze tussen: 

 • het seminarie FYSIEK volgen op locatie in BRUSSEL, of
 • het seminarie volgen via LIVESTREAMING (real time), of
 • het seminarie UITGESTELD bekijken (on demand). 


Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een seminarie op locatie, een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

 • het ITAA (categorie A);
 • het I.B.R.;
 • het BIV;
 • de Vlaamse Balies;
 • de Nationale Kamer van Notarissen. 
di 8/11/2022 | 10:00 - 12:00

Brussel - Odisee

Odisee Brussel

Stormstraat 2
1000 Brussel
België

Op map tonen

Bereikbaarheid: De campus is heel gemakkelijk te bereiken: te voet of met de fiets, met het openbaar vervoer, of met de auto.
Het station Brussel-Centraal ligt op wandelafstand van de campus. Om vanuit Brussel-Centraal tot aan de campus te geraken, volg je vanuit de grote hal van het station de Keizerinnenlaan. De vierde straat links is de Stormstraat.
De campus is vlot bereikbaar vanop de kleine ring rond Brussel.

Parking: de deelnemers aan de seminaries en de causerieën (met uitzondering van de Grondige Snelcursussen) ontvangen een gratis parkingticket dat enkel geldig is voor de volgende parkings:

 

PRINT

PRINT

di 8/11/2022 | 10:00 - 12:00

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

do 10/11/2022 - zo 10/11/2030 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

Bib