Nieuwigheden inzake btw

Dat de BTW-materie de laatste maanden aan een sneltempo verandert, is een statement dat kan tellen. Een recente wet heeft niet alleen belangrijke wijzigingen aangebracht inzake het BTW-entrepot maar ook inzake de uitoefening van het recht op BTW-aftrek volgens het algemeen verhoudingsgetal of het werkelijk gebruik. De wetgever heeft ook het beginpunt van de verjaringstermijn nader gepreciseerd, ingeval een rechtsvordering de overtreding van BTW-regels aantoont.

Vanaf 1 januari 2024 wordt ook de voorwaarde vervangen waaronder renovatiewerken/werken in onroerende staat aan bepaalde instellingen voor jongeren/gehandicapten en aanmerking komen voor een verlaagd tarief. Verder komt er met ingang van 1 januari 2024 een nieuwe regeling inzake de gevallen waarin een onderneming haar BE-BTW-nummer niet moet meedelen. Het spreekt vanzelf dat al deze wijzigingen een prominente plaats krijgen in het seminarie.

Een recente programmawet heeft de regelgeving omtrent afbraak en heropbouw op punt gesteld. In het seminarie wordt de situatie vanaf 1 januari 2024 belicht. Er wordt tevens stilgestaan bij de overgangsmaatregelen die de wetgever tijdens 2024 voorzien heeft. Ook de wijzigingen inzake het werk in onroerende staat worden in het seminarie behandeld.

Ook wordt er in het seminarie stilgestaan bij de plaatsbepalingsregels voor evenementen en bij de gewijzigde winstmargeregeling op kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten.

Een andere topic die in het seminarie aan bod komt, betreft de wijzigingen aan de BTW-vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen. Deze wijzigingen worden doorgevoerd met het oog op de omzetting van een EU-Richtlijn uit 2020. Die Richtlijn voorziet er onder meer in dat een lidstaat de vrijstellingsregeling moet uitbreiden tot buitenlandse ondernemingen, voor zover de totale jaaromzet die de onderneming binnen de EU realiseert, niet meer bedraagt dan 100.000 EUR én de jaaromzet van de onderneming in de betrokken lidstaat niet hoger is dan de nationale drempel die de lidstaat heeft ingesteld voor de eigen kleine ondernemingen. In het seminarie wordt bekeken hoe de Belgische wetgever de Europese regels in BTW-wetgeving omzet.

Het spreekt vanzelf dat niet enkel de theoretische kant van de nieuwe regelgeving aan bod komt. Ook praktische problemen die bij de toepassing van de regels kunnen rijzen, worden besproken en toegelicht.
 

Managing partner De btw-lijn, Prof. FHS
Prijs:
€ 210

Het seminarie duurt 3,5 uur. 

U heeft de keuze tussen: 

  • het seminarie FYSIEK volgen op locatie in BRUSSEL, of
  • het seminarie volgen via LIVESTREAMING (real time), of
  • het seminarie UITGESTELD bekijken (on demand). 


Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een seminarie op locatie, een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

  • het ITAA (categorie A);
  • het I.B.R.;
  • het BIV;
  • de Vlaamse Balies;
  • de Nationale Kamer van Notarissen. 
di 5/03/2024 | 14:00 - 17:30

Brussel - Odisee

Odisee Brussel

Stormstraat 2
1000 Brussel
België

Op map tonen

Bereikbaarheid: De campus is heel gemakkelijk te bereiken: te voet of met de fiets, met het openbaar vervoer, of met de auto.
Het station Brussel-Centraal ligt op wandelafstand van de campus. Om vanuit Brussel-Centraal tot aan de campus te geraken, volg je vanuit de grote hal van het station de Keizerinnenlaan. De vierde straat links is de Stormstraat.
De campus is vlot bereikbaar vanop de kleine ring rond Brussel.

Parking: de deelnemers aan de seminaries en de causerieën (met uitzondering van de Grondige Snelcursussen) ontvangen een gratis parkingticket dat enkel geldig is voor de volgende parkings:

 

PRINT

PRINT

di 5/03/2024 | 14:00 - 17:30

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

do 7/03/2024 - di 31/12/2030 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

Nieuw