Nieuwe liquiditeits- en solvabiliteitstests in het Wetboek van Vennootschappen - E-SEMINARIE

Het nieuwe wetboek vennootschappen en verenigingen trad op 1 mei 2019 in werking. Eén van de meest besproken nieuwigheden was de invoering van de balans- en liquiditeitstest voor de BV en de CV. Deze testen hebben tot doel de belanghebbenden, zoals de schuldeisers, te beschermen. Beide test zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en moeten in volgende gevallen worden uitgevoerd:

 • een uitkering van een dividend,
 • de uitkering van een tantième,
 • de terugbetaling van inbreng of inkoop van eigen aandelen.


Voor de commissaris, indien er één benoemd werd, resulteren deze tests in bijkomende opdrachten. De Raad van het Instituut van de bedrijfsrevisoren heeft ondertussen twee technische nota’s inzake de nettoactief- en liquiditeitstest gepubliceerd. Hoewel de technische nota’s in eerste instantie bedoeld zijn voor de commissaris, bieden ze een nuttige leidraad voor accountants en belastingconsulenten.

Tijdens dit practicum krijgt u antwoord op o.a. de volgende vragen:

 • welke vennootschappen moeten de balans- en liquiditeitstest toepassen?
 • Wie voert de balanstest uit: de algemene vergadering of de bestuurders? Wat met de liquiditeitstest?
 • Hoe moet de balanstest toegepast worden? Hoe ziet het netto-actief eruit?
 • In tegenstelling tot de balanstest voorziet de Wet geen berekeningswijze voor de liquiditeitstest. Hoe moet dit worden opgelost?
 • Kunnen de balans- en liquiditeitstesten verfijnd worden?
 • Wat zijn de consequenties van het negeren van een negatieve liquiditeitstest?
 • Hoe kunnen de liquiditeits- en/of solvabiliteitspositie versterkt worden?
 • Hoe ziet de verslaggevingsvereisten eruit?

Noteer dat het uitgangspunt van dit seminarie zeer praktisch getint is. U krijgt aan de hand van praktijkvoorbeelden inzicht op de werking van de balans- en liquiditeitstest.

Advocaat-vennoot Eubelius Kortrijk
Certified accountant en tax advisor, Docent postgraduaat Tax & Accountancy Management
Prijs:
€ 195,00

Het seminarie duurt 3,5 uur.

 

vr 8/05 - do 24/12/2020 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip.