Nieuwe formaliteiten inzake verslaggeving met ingang van 1 januari 2020 - E-SEMINARIE

De invoering van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen bracht een hoop nieuwe en verfijnde verslaggevingsformaliteiten met zich mee. 

De oprichting, kapitaalverhoging, kapitaalvermindering, uitkering van dividenden, ontbinding en vereffening, …, het zijn alledaagse zaken waarmee de beroepsbeoefenaar geconfronteerd wordt. Het is dus van uitermate belang dat u als beroepsbeoefenaar zeer goed weet hoe en wanneer u welk verslag moet opmaken. Aan het ontbreken van de juiste verslagen zijn immers sancties verbonden. 

Tijdens dit seminarie krijgt u aan de hand van praktijkvoorbeelden en modelvoorbeelden een overzicht van de nieuwe verslaggevingsformaliteiten in het WVV

De verslaggevingsformaliteiten van onderstaande gevallen worden o.a. behandeld: 

 • het financieel plan bij oprichting; 
 • het jaarverslag; 
 • de verslaggeving m.b.t. de WCO-procedure; 
 • de notulen van de algemene vergadering; 
 • de bijzondere algemene vergadering m.b.t. de goedkeuring van een tussentijds dividend; 
 • de bijzondere algemene vergadering m.b.t. een statutenwijziging; 
 • de bijzondere algemene vergadering m.b.t. de wijziging van het maatschappelijk doel; 
 • kapitaalverhoging in natura, inbreng en nijverheid; 
 • de solvabiliteits- en liquiditeitstest bij dividenduitkering; 
 • kapitaalvermindering; 
 • de belangenconflictregeling tussen de vennootschap en haar bestuurders of zaakvoerders; 
 • de inkoop van eigen aandelen; 
 • reorganisaties: fusieverslag, verslag van de splitsing, verslag van de commissaris-revisor, ontbinding en vereffening. 

 

Certified accountant en tax advisor, Docent postgraduaat Tax & Accountancy Management
Prijs:
€195

Het seminarie duurt 3,5 uur

Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

 • het ITAA (categorie A);
 • het I.B.R.;
 • het BIV;
 • de Vlaamse Balies;
 • de Nationale Kamer van Notarissen. 
ma 30/11/2020 | 13:30 - 17:00

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

wo 2/12/2020 - di 31/12/2030 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

Bib