Nieuwe btw-regeling voor webshops - E-SEMINARIE

Het kwam onlangs nog in de pers ter sprake: in corona-tijden doen meer en meer consumenten hun aankopen online. Meer en meer ondernemingen moeten dan ook voorbereid zijn om bestellingen en betalingen van over de hele wereld te ontvangen. Een veelvoorkomend probleem hierbij is dat veel webshops niet voldoen aan de wettelijke verplichtingen en formaliteiten. 

Tijdens dit seminarie zal voornamelijk worden ingegaan op de btw-aspecten van een webshop (e-commerce). Het succes van de digitalisering van de verkoop van goederen en diensten heeft geleid tot een (poging tot) vereenvoudiging van het stelsel van onlineverkopen. Richtlijn 2019/1995 en Verordening 2019/2026 bevatten een pakket maatregelen voor de verkopen op afstand (e-commerce) tussen B2C die normaliter in voege treden op 1 januari 2021. Echter omwille van de corona-pandemie heeft de Europese Raad beslist om de inwerkingtredingsdatum uit te stellen naar 1 juli 2021

De btw-behandeling van webshops evolueert al jaren. Tijdens dit seminarie krijgt u een overzicht van de vernieuwde btw-behandeling van een webshop. Hierbij krijgen volgende vragen een antwoord: 

 • Wat is een verkoop op afstand? Kan zo’n verkoop omzeild worden door het vervoer door de klant te laten verrichten? 
 • De MOSS-regeling wordt vervangen door een OSS-regeling zodat bedrijven zich niet verplicht moeten identificeren in andere lidstaten omdat ze daar B2C-diensten verrichten. Hoe ziet de OSS-regeling eruit? Wat is onderscheid tussen de regeling ‘OSS EU’ en ‘OSS non-EU’? Hoe gebeurt de voldoening van de btw? 
 • Hoe veilig is het systeem “vrijstelling bij invoer”? Half de wereld kent het IOSS-nummer van Amazon, Alibaba en Bol.com. Hoe voorkomt de fiscus dat de vrijstelling ten onrecht wordt ingeroepen? Welke sanctie is eraan verbonden? 
 • Verkopen van goederen buiten de EU werden veelal niet belast omdat de vrijstelling voor kleine zendingen werd ingeroepen. Met ingang van 1 juli 2021 wordt het stelsel van de vrijstelling voor invoer van kleine zendingen afgeschaft. Hoe moet de btw bij verkopen op afstand bij invoer voortaan worden voldaan? 
 • Hoe wordt de woonplaats van de klant vastgesteld onder de nieuwe regels?
 • Welke factureringsregels moeten gevolgd worden?
 • Hoe ziet de nieuwe fictieregeling eruit voor het gebruik van interfaces(elektronische verkoopplaforms) zoals de Amanzons, de Bol.coms, de Alibaba’s, …? In welke gevallen is de fictieregeling van toepassing? 
 • Wat als de operator van een elektronische verkoopplatform tussenkomt bij afstandsverkopen van goederen door een niet-EU verkoper? Maakt het een verschil uit of de goederen van buiten de EU worden verzonden dan wel vanuit een andere EU land worden verstuurd? Welke verplichtingen moet de operator naleven? Wanneer wordt de btw in hoofde van het platform opeisbaar?
 • Hoe wordt de samenwerking tussen de EU-lidstaten geregeld? Hoe zal btw-fraude worden bestreden?
   
VAT Consult, Prof. FHS, Redactielid Fiscale Actualiteit
Prijs:
€ 195,00

Het seminarie duurt 3,5 uur

Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

 • het ITAA (categorie A);
 • het I.B.R.;
 • het BIV;
 • de Vlaamse Balies;
 • de Nationale Kamer van Notarissen. 
do 22/04/2021 | 09:00 - 12:30

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

ma 26/04/2021 | 00:00 - di 31/12/2030 | 22:59

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

Bib