Nieuw goederenrecht: fiscale aandachtspunten en opportuniteiten

De wet van 4 februari 2020 (BS 17 maart 2020) heeft alle bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek over het eigendomsrecht, de mede-eigendom, erfpacht, opstal, vruchtgebruik en erfdienstbaarheden in een nieuw kleedje gestoken. Op één uitzondering na, is Boek 3 in werking getreden op 1 september 2021.

Wie gebruik wil maken van constructies met zakelijke rechten, moet dus een goede en geactualiseerde kennis van het nieuwe goederenrecht bezitten.

In een eerste deel van het seminarie worden de burgerrechtelijke aspecten van zowel het recht van vruchtgebruik, opgenomen onder Titel 6 van Boek 3, het recht van erfpacht, opgenomen onder Titel 7 van Boek 3 als het recht van opstal, opgenomen onder Titel 8 van Boek 3 behandeld. 

In het tweede deel van het seminarie wordt bekeken welke constructies met zakelijke rechten nog interessant zijn onder het nieuwe goederenrecht. Er wordt gepeild naar de mogelijke opportuniteiten die het goederenrecht in dit verband biedt. De spreker gaat onder meer in op volgende vragen:

 • Welke vergoeding is verschuldigd op het einde van een recht van vruchtgebruik, opstal of erfpacht voor de door de tijdelijk zakelijk gerechtigde uitgevoerde werken?
 • Indien werken worden uitgevoerd lopende het vruchtgebruik, moet de blote eigenaar dan de “grove werken” voor zijn rekening nemen? Wat is de impact van het nieuwe goederenrecht?
 • Wat is de leer van de verrijking zonder oorzaak? Hoe bepaal ik een dergelijke vergoeding?
 • In de lopende dossiers moet u nagaan of best wordt geopteerd voor het oude of het nieuwe goederenrecht. Immers kunnen ook oude zakelijke rechten alsnog kiezen voor de toepassing van het nieuwe goederenrecht. Dit kan een zeer belangrijke impact hebben op de hoogte van de vergoeding welke wordt betaald op het einde van het tijdelijk zakelijk recht.
 • Zijn er ook gevolgen voor de toepassing van de registratiebelasting? Moet ik nu wel of niet registratiebelasting betalen bij de verlenging van een recht van vruchtgebruik? Wat is de impact van het nieuwe goederenrecht?
 • Is er registratiebelasting verschuldigd bij de vroegtijdige beëindiging van een recht van vruchtgebruik of een opstalrecht?
   
Advocaat-vennoot Cazimir Advocaten
Prijs:
€ 210

Het seminarie duurt 3,5 uur. 

U heeft de keuze tussen: 

 • het seminarie FYSIEK volgen op locatie in BRUSSEL, of
 • het seminarie volgen via LIVESTREAMING (real time), of
 • het seminarie UITGESTELD bekijken (on demand). 


Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een seminarie op locatie, een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

 • het ITAA (categorie A);
 • het I.B.R.;
 • het BIV;
 • de Vlaamse Balies;
 • de Nationale Kamer van Notarissen. 
di 20/12/2022 | 09:30 - 13:00

Brussel - Odisee

Odisee Brussel

Stormstraat 2
1000 Brussel
België

Op map tonen

Bereikbaarheid: De campus is heel gemakkelijk te bereiken: te voet of met de fiets, met het openbaar vervoer, of met de auto.
Het station Brussel-Centraal ligt op wandelafstand van de campus. Om vanuit Brussel-Centraal tot aan de campus te geraken, volg je vanuit de grote hal van het station de Keizerinnenlaan. De vierde straat links is de Stormstraat.
De campus is vlot bereikbaar vanop de kleine ring rond Brussel.

Parking: de deelnemers aan de seminaries en de causerieën (met uitzondering van de Grondige Snelcursussen) ontvangen een gratis parkingticket dat enkel geldig is voor de volgende parkings:

 

PRINT

PRINT

di 20/12/2022 | 09:30 - 13:00

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

wo 21/12/2022 - ma 30/12/2030 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

Bib