Kostenaftrek in de vennootschapsbelasting: de fiscale fata morgana - E-SEMINARIE

Niet alles wat een vennootschap uitgeeft, heeft hetzelfde effect op haar fiscaal resultaat. Er zijn kosten waarvan de fiscale wetgeving bepaalt dat ze maar voor een gedeelte of zelfs helemaal niet aftrekbaar zijn. Daarnaast bestaan ook uitgaven die strikt boekhoudkundig geen uitgaven zijn, maar toch de fiscale aftrekbaarheidstoets van artikel 49 WIB92 moeten doorstaan (bv. de tantièmes). Sommige economische uitgaven zijn daarentegen geen kosten in de fiscale betekenis. Een perfect begrip van de werking, de draagwijdte en de voorwaarden van het scharnierartikel 49 is echter onontbeerlijk om de fiscale gevolgen van bijna elke stap in het vennootschapsleven te kunnen inschatten.

Tijdens ons e-seminarie, dat zich richt tot al wie beroepshalve met fiscaliteit en boekhouding bezig is, zullen wij een aantal in de praktijk hete en belangrijke hangijzers rondom de (correcte) toepassing van artikel 49 WIB92 en enkele aanverwante bepalingen onderzoeken.

Wij zullen bij wijze van opwarming eerst het toepassingsgebied van artikel 49 WIB92 verkennen, de daarin opgenomen aftrekbaarheidsvoorwaarden bepalen en ook bekijken welke bijzondere rol artikel 49 binnen het WIB92 vervult en wat zijn verhouding tot andere aftrek- en antimisbruikbepalingen is. Ook enkele mede door de recente hervormingswetten inzake vennootschapsbelasting aangepaste vraagstukken nopens het tijdstip waarop de kosten aftrekbaar zijn en hun verhouding tot het boekhoudrecht komen aan bod.

Met al deze kenniswapens zullen wij een aantal praktijkgevallen en fiscale planningstechnieken in verband met de kostenaftrek bestuderen. Zo komen o.a. ter sprake: de kosten van onroerend goed en de draagwijdte van de bezoldigingstheorie, omstandigheden waarbinnen tantièmes en management fees aftrekbaar kunnen zijn, de fiscale aftrekbaarheid in het kader van kartelboetes en staatssteun-dossiers. Ook de problematiek van kosten in verband met aandelentransacties komt aan bod.


Speciale aandacht gaat in dit e-seminarie uit naar de recente (cassatie)rechtspraak rond de aftrek van financieringskosten in verband met dividenduitkeringen of kapitaalverminderingen
 

Advocaat-vennoot Eubelius Brussel
Prijs:
€250

Inclusief het boek "Artikel 49 WIB 1992 ont(k)leed" van Uitgeverij Wolters Kluwer. 
Winkelwaarde: 149,98 euro. 

Het boek is niet inbegrepen in het abonnement. 

Het seminarie duurt 4 uur

Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

  • het ITAA (categorie A);
  • het I.B.R.;
  • het BIV;
  • de Vlaamse Balies;
  • de Nationale Kamer van Notarissen.
do 10/12/2020 | 13:30 - 17:30

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

ma 14/12/2020 - di 31/12/2030 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

Bib