Klokkenluiderswet: Wat? Hoe? Waarom?

Aan de hand van deze praktijkdag wil de Fiscale Hogeschool u de voornaamste nieuwigheden inzake procedure toelichten. 

Tijdens deze praktijkdag worden 4 verschillende thema’s behandeld. Elke sessie of thema overloopt, op praktijkgerichte wijze, de meest actuele nieuwigheden en biedt oplossingen voor problemen uit de praktijk. 

De sessies duren telkens 1u45.

Thema's: 

 1. Onderzoeks-, aanslag- en vernieuwde verjaringstermijnen inzake inkomstenbelastingen en btw anno 2023 (spreker: Filip Smet)
 2. Klokkenluiderswet: Wat? Hoe? Waarom? (spreker: Stijn De Meulenaer)
 3. Belangrijke nieuwigheden inzake de onderzoeksbevoegdheden van de administratie (spreker: Joke Vanden branden)
 4. Grenzen aan de CRS-controles door fiscale rechtbanken (sprekers: Vincent Vercauteren & Tayfun Anil)

 

Wenst u een volledig overzicht te krijgen, schrijf u dan in voor de praktijkdag aan het voordelig tarief van 400 euro. Indien u echter interesse heeft in één bepaald onderdeel, dan kan u zich ook afzonderlijk inschrijven voor dat desbetreffend seminarie.

 

Met de nodige vertraging heeft België de Europese Klokkenluidersrichtlijn (Richtlijn 2019/1937 van 23 oktober 2019) omgezet in Belgisch recht. Voor juridische entiteiten in de private sector gebeurde dat via de wet van 28 november 2022 betreffende de bescherming van melders van inbreuken op het Unie- of nationale recht vastgesteld binnen een juridische entiteit in de private sector, die werd gepubliceerd in het BS van 15 december 2022. 

De wet van 28 november 2022 brengt met ingang van 15 februari 2023 nieuwe verplichtingen met zich mee voor ondernemingen. Zo moeten ondernemingen met meer dan 50 personeelsleden een intern meldingskanaal voorzien waar werknemers en zelfstandigen (maar ook aandeelhouders, personen die behoren tot het bestuurlijk, leidinggevend of toezichthoudend orgaan, vrijwilligers, stagiairs, personeel van (onder)aannemers en leveranciers) melding kunnen doen van inbreuken op (nationale bepalingen ter omzetting van het Unierecht) die ze binnen de onderneming hebben vastgesteld m.b.t. een tiental in de Richtlijn vooropgestelde domeinen (overheidsopdrachten, voorkomen van witwassen van geld en terrorismefinanciering, regels over de werking van de Europese interne markt (mededinging en staatssteun)…).  En dat zonder risico op represailles en mét de nodige ondersteuning. Specifiek voor België heeft de wetgever hier ook inbreuken op gebied van de bestrijding van belastingfraude en sociale fraudebestrijding aan toegevoegd. Bedrijven met 50 tot 249 personeelsleden krijgen tijd tot 17 december 2023 om aan de regels te voldoen. Kleinere bedrijven (met minder dan 50 personeelsleden) zijn over het algemeen vrijgesteld van de verplichtingen, behalve in de financiële sector.

Naast het systeem waarin melders een interne melding (bij een onderneming) kunnen doen, voorziet de wet ook in de mogelijkheid om inbreuken extern (bij een toezichthouder) te kunnen melden of een wantoestand publiekelijk (bv. in de pers) openbaar te maken.

In dit seminarie worden de belangrijkste elementen uit de omzettingswet van 28 november 2022 toegelicht. Vanzelfsprekend ligt de klemtoon daarbij op het fiscale aspect van de nieuwe wetgeving, en meer bepaald op de vraag of, en in welke zin de klokkenluidersregeling kan bijdragen aan de bestrijding van diverse fiscale inbreuken.
 

Partner Everest-Fraud
Prijs:
€ 130

Het seminarie duurt 1,45 uur. 

U heeft de keuze tussen: 

 • het seminarie FYSIEK volgen op locatie in BRUSSEL, of
 • het seminarie volgen via LIVESTREAMING (real time), of
 • het seminarie UITGESTELD bekijken (on demand). 


Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een seminarie op locatie, een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

 • het ITAA (categorie A);
 • het I.B.R.;
 • het BIV;
 • de Vlaamse Balies;
 • de Nationale Kamer van Notarissen. 
do 16/11/2023 | 11:30 - 13:15

Brussel - Odisee

Odisee Brussel

Stormstraat 2
1000 Brussel
België

Op map tonen

Bereikbaarheid: De campus is heel gemakkelijk te bereiken: te voet of met de fiets, met het openbaar vervoer, of met de auto.
Het station Brussel-Centraal ligt op wandelafstand van de campus. Om vanuit Brussel-Centraal tot aan de campus te geraken, volg je vanuit de grote hal van het station de Keizerinnenlaan. De vierde straat links is de Stormstraat.
De campus is vlot bereikbaar vanop de kleine ring rond Brussel.

Parking: de deelnemers aan de seminaries en de causerieën (met uitzondering van de Grondige Snelcursussen) ontvangen een gratis parkingticket dat enkel geldig is voor de volgende parkings:

 

PRINT

PRINT

do 16/11/2023 | 11:30 - 13:15

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

ma 20/11/2023 - wo 20/11/2030 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

BIB