Kaaimantaks 2.1 anno 2024: van de intentie tot taxatie van zwevende vermogens tot imbroglio

De kaaimantaks werd in 2015 in België ingevoerd om de inkomsten van zogenaamde juridische constructies zoals off-shore vennootschappen, trusts en Stiftungen te belasten in hoofde van de oprichter, alsof hij die inkomsten rechtstreeks zou ontvangen hebben. Met ingang van 2024 werd de kaaimantaks, na de revisie van 2017, voor een tweede keer grondig herzien dit keer mede onder invloed van een (eenzijdig) rapport vanwege het Rekenhof.  

Deze herziening die “kaaimantaks 2.1” werd gedoopt, tast echter de interne logica van het systeem verder aan. Ook de werking van de kaaimantaks op normaal belaste buitenlandse vennootschappen, tussenvennootschappen en beleggingsvennootschappen maakt dat het voor menig belastingplichtige anno 2024 quasi onmogelijk geworden is om met een redelijke graad van zekerheid de impact van de kaaimantaks in te schatten.

Talrijke nieuwe maatregelen zoals de invoering van een exit-taks, de “1 op 3 regel” en de afschaffing van het ‘exemption vaut impôt” principe effenen de weg voor een meerwaardebelasting.  

De sprekers van dit seminarie staan garant voor een uitgebreide en kritische analyse van de nieuwe regeling en dat aan de hand van talrijke praktische voorbeelden
 

Counsel Tiberghien Advocaten
Advocaat-vennoot Tiberghien
Partner Tiberghien Advocaten
Prijs:
€ 210

Het seminarie duurt 3,5 uur. 

U heeft de keuze tussen: 

  • het seminarie FYSIEK volgen op locatie in BRUSSEL, of
  • het seminarie volgen via LIVESTREAMING (real time), of
  • het seminarie UITGESTELD bekijken (on demand). 


Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een seminarie op locatie, een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

  • het ITAA (categorie A);
  • het I.B.R.;
  • het BIV;
  • de Vlaamse Balies;
  • de Nationale Kamer van Notarissen. 
di 26/03/2024 | 14:00 - 17:30

Brussel - Odisee

Odisee Brussel

Stormstraat 2
1000 Brussel
België

Op map tonen

Bereikbaarheid: De campus is heel gemakkelijk te bereiken: te voet of met de fiets, met het openbaar vervoer, of met de auto.
Het station Brussel-Centraal ligt op wandelafstand van de campus. Om vanuit Brussel-Centraal tot aan de campus te geraken, volg je vanuit de grote hal van het station de Keizerinnenlaan. De vierde straat links is de Stormstraat.
De campus is vlot bereikbaar vanop de kleine ring rond Brussel.

Parking: de deelnemers aan de seminaries en de causerieën (met uitzondering van de Grondige Snelcursussen) ontvangen een gratis parkingticket dat enkel geldig is voor de volgende parkings:

 

PRINT

PRINT

di 26/03/2024 | 14:00 - 17:30

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

do 28/03/2024 - di 31/12/2030 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

Kaaimantaks