Investeren in een KMO: wat zijn de mogelijkheden? - E-SEMINARIE

Mede door de corona-crisis zijn heel wat ondernemingen in financiële moeilijkheden terecht gekomen. Veel ondernemers hebben immers de deuren moeten sluiten door de verplichte lockdowns, met als gevolg het ontstaan van grote cashflow-tekorten.  
Hoe lost men dit op? Een oplossing die voor de hand ligt is stoppen met de activiteit. Maar de drijfveer van een ondernemer laat dit niet toe. Er moet dus op zoek gegaan worden naar financiële middelen. Hoe doet men dit? 

Een lening bij een financiële instelling vormt meestal geen optie omdat er dure interesten aan verbonden zijn. Tijdens dit seminarie wordt nagegaan hoe een ondernemer op financieel en fiscaal vriendelijk vlak aan financiële middelen kan geraken. 

Sinds 1 september 2006 bestaat in het Vlaamse Gewest het systeem van de “winwinlening”. Deze bijzondere vorm van financiering maakt het de kmo’s gemakkelijker om goedkoop aan geld te geraken. De investeerders krijgen een mooie rentevergoeding en op de koop toe een jaarlijkse belastingvermindering van 2,50%. Nadat de voorwaarden op 1 januari 2011 voor de eerste maal werden versoepeld, heeft de wetgever beslist om ze in het kader van de corona-pandemie opnieuw te versoepelen vanaf 7 oktober 2020

Het Waals Gewest kon niet achterwege blijven en riep via het Decreet van 28 april 2016 het belastingkrediet “Coup de pouce” in het leven. Om het privéspaargeld te mobiliseren in het voordeel van de startende ondernemers krijgen inwoners van het Waals Gewest, indien voldaan is aan de voorwaarden, een belastingkrediet van 4% op de uitgeleende bedragen. Op 6 april 2017 heeft de FOD Financiën een FAQ gepubliceerd waarin een aantal verduidelijkingen werden gepubliceerd. 

In de nasleep van de covid-19-pandemie, heeft ook het Brussels Gewest haar eigen systeem ontwikkeld, nl. de “proxi-lening”. Het doel van deze lening bestaat er ook in om kmo’s te ondersteunen in hun liquiditeitsbehoeften. Indien alle voorwaarden voldaan zijn, kunnen de geldverstrekkers genieten van een belastingvermindering van 4%. 

Een tijdelijke maatregel die in het Vlaams Gewest werd ingevoerd is de “corona-tax shelter”. Via de Wet van 15 juli 2020 kunnen particulieren die investeren in nieuwe aandelen van kleine vennootschappen, die hun omzet zagen dalen met 30% tijdens de periode 14 maart 2020 tot 30 april 2020, genieten van een belastingvermindering van 20%. De fiscus heeft op 16 november 2020 een circulaire gepubliceerd waarin de regeling wordt toegelicht. Wat als de onderneming past na 14 maart 2019 werd opgericht? Kunnen deze dan niet genieten van de corona-tax shelter? Hoe moet men in deze vennootschappen investeren? Zijn er grenzen bepaald voor de investering? In welke gevallen wordt er een belastingvermindering toegepast? 

Anders dan bij de corona-tax shelter, is het vriendenaandeel een definitieve maatregelen. Het vriendenaandeel zal in het Vlaams Gewest worden ingelast in het winwinleningdecreet van 19 mei 2006. Familie en vrienden krijgen dankzij dit initiatief een fiscaal duwtje in de rug om hun spaargeld te investeren in kmo's en zo de kapitaalstructuur van bevriende onderneming te versterken. Het belastingkrediet wordt standaard vastgelegd op 2,5% gedurende 5 jaar. 

In het seminarie krijgt u een overzicht van de toepassingsmodaliteiten van de verschillende stelsels, daarbij komen o.a. volgende vragen aan bod: 

 • Wie kan genieten van het stelsel van de winwinlening, coup de pouce, proxi-lening of vriendenlening?
 • Wat zijn de kenmerken van de verschillende stelsels?
 • Hoeveel bedraagt de looptijd? 
 • Hoeveel kan er maximaal geleend worden? Is cumul met de verschillende regimes mogelijk?
 • Welk belastingvoordeel is er verbonden aan het toestaan de leningen?
 • Wat brengt de lening op voor de kredietverstrekker? 
 • Wat als de onderneming failliet gaat?
 • Wat is het verschil tussen de corona-tax shelter en de taxshelter voor startende ondernemingen en groeibedrijven? 
 • Welke invloed hebben kapitaalverminderingen en dividenduitkeringen op het belastingvoordeel van het vriendenaandeel? Tot welke sanctie leidt een kapitaalvermindering en dividenduitkering? 
 • Hoe gebeurt de verwerking in de fiscale aangifte? Zijn er fiscale attesten nodig?
   
Senior Manager Tax & Legal BDO
Prijs:
€ 195
do 3/06/2021 | 13:30 - 17:00

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

ma 7/06/2021 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip.