Intracommunautaire goederentransacties: een grondige analyse van de huidige btw-regeling - E-SEMINARIE

27 jaar geleden werd de eenheidsmarkt binnen de EU ingevoerd, met openstelling van de landsgrenzen inzake btw. Om alles op btw-gebied in goede banen te kunnen leiden werd er een voorlopig overgangsstelsel ingevoerd voor intracommunautaire handelingen. 27 jaar later is diezelfde overgangsregeling in grote lijnen nog steeds van toepassing. 

Op 4 oktober 2017 stelde de Europes Commissie een ingrijpende hervorming van het intracommunautaire btw-stelsel voor. Een aantal voorstellen haalden het niet (bv. het concept van certified taxable person inzake btw), andere voorstellen werden geïmplementeerd vanaf 1 januari 2020. Dit betreft de zogenaamde “quick fixes”: 

 • de vereenvoudigingsregeling inzake voorraad op afroep;
 • de toewijzing van het vervoer bij kettingverkopen;
 • het vereenvoudigen van het bewijs van het vervoer bij een intracommunautaire levering;
 • het verstrengen van de voorwaarden voor de toepassing van vrijstelling intracommunautaire leveringen (geldig btw-identificatienummer van de afnemer + opname in IC opgave).

Via de Wet van 3 november 2019 werden deze wijzigingen vervolgens definitief vastgelegd in het btw-wetboek. Om meer duidelijkheid te scheppen in deze nieuwe regeling publiceerde de fiscale administratie in april 2020 een omvangrijke circulaire van maar liefst 215 blz. De circulaire bevat naast een toelichting van de nieuwe regels, ook een up-to-date overzicht van eerdere beslissingen en Europese rechtspraak.  

In het Belgisch Staatsblad van 23 december 2019 werden 3 KB’s gepubliceerd, dewelke meer info bevatten over de uitvoeringsmodaliteiten voor de “quick fixes”, meer bepaald over het bestemmingsdocument en het nieuw model van de intracommunautaire opgave

Verder zal de regeling voor verkopen naar buitenlandse particulieren via webshops (verkopen op afstand) in 2021 fundamenteel wijzigen.

Om u een volledig overzicht te geven hoe de regeling er anno 2020 en 2021 uitziet, wordt tijdens dit seminarie de volledige stroom van A tot Z toegelicht. Daarbij komen o.a. volgende vragen aan bod: 

 • Wat zijn de btw-regels bij IC-goederentransacties?
 • Welke formaliteiten moeten er nageleefd worden bij IC-transacties?
 • Welke sancties worden toegepast bij niet-naleving van de formaliteiten? 
 • Hoe moet ik de vrijstelling voor intracommunautaire leveringen bewijzen?
 • Hoe worden kettingverkopen behandeld op het vlak van btw? Buitenlandse consignatievoorraad/voorraad op afroep: hoe verwerken? 
 • Kan je goederen vrij van btw factureren op een Duits “btw-nummer in aanvraag”? Hoe los je dit op?
 • Hoe lever ik bewijs van het vervoer? Inzake de volledige IC-transactie? 
 • Hoe moet ik een CMR lezen en interpreteren?
 • Wat als ik een voertuig aankoop in een andere EU-lidstaat?
 • Hoe zat dat weer met de “bende van vier”?
 • Wat wijzigt er voor verkopen naar het buitenland voor webshops?
 • Wat is driehoeksverkeer? Kan je driehoeken in een vierpartijen-transactie?
 • Hoever staat de EU met de langetermijnmaatregelen
 • Wanneer moet ik een MOSS-aangifte indienen? Hoe doe ik dit? Wie moet het invullen?
 • Ik heb een vaste inrichting in een andere lidstaat van EU. Ik breng daar goederen naartoe via vervoer langs de weg. Welke formaliteiten moet ik voldoen? 
 • Welke gevolgen hebben de wijzigingen op 1 januari 2019 en op 1 januari 2021 die de EU heeft goedgekeurd?
 • In welke gevallen heeft u er als leverancier belang bij om het bestemmingsdocument te implementeren? 

De regels rond de intracommunautaire handelingen zijn geen sinecure en bezorgen heel wat ondernemers en cijferberoepers grijze haren. Tijdens dit seminarie brengt de Fiscale Hogeschool u een overzicht van het totaal plaatje van de intracommunautaire goederenstroom. Een niet te missen seminarie. 
 

Partner Tax & Legal - VAT bij Moore, Belastingconsulent
Prijs:
€195

Het seminarie duurt 3,5 uur

Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

 • het ITAA (categorie A);
 • het I.B.R.;
 • het BIV;
 • de Vlaamse Balies;
 • de Nationale Kamer van Notarissen. 
wo 21/04/2021 | 09:00 - 12:30

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

vr 23/04/2021 - di 31/12/2030 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

Bib