Internationale pensioenen - E-SEMINARIE

De klemtoon van de lessenreeks over Europees en internationaal fiscaal recht richt zich tot de medewerkers van advocaten, notarissen, accountants en belastingconsulenten die op een weliswaar redelijk korte termijn, toch een grondige inleiding wensen in de belangrijkste thema’s en basisprincipes van het internationaal fiscaal recht. De klemtoon ligt op de basisbeginselen zodat de lessenreeks, die zich binnen het postgraduaat Fiscaal Recht & Fiscale Praktijk situeert, ook ideaal is om de fundamentele regels van het internationaal fiscaal recht op te frissen en te actualiseren.

Belangstellenden kunnen inschrijven op de volledige lessenreeks 1.200 euro, of op één of meer afzonderlijke sessies.

Pensioenen kunnen worden opgebouwd en/of uitgekeerd in het buitenland. Afhankelijk van de plaats waar de opbouw van het pensioen geschiedt en waar de uitkering plaatsvindt, zal de belastingheffing verschillen. In deze sessie worden de pensioenen (wettelijke en aanvullende pensioenen voor werknemers, zelfstandigen en ambtenaren) gesitueerd in de dubbelbelastingverdragen.

Verder wordt specifiek ingegaan op de relatie tussen Belgische ingezetenen en pensioenen opgebouwd of uitgekeerd in Nederland, Duitsland, Luxembur
 

Director PricewaterhouseCoopers Tax Consultants, Gastdocent FHS
Prijs:
€ 120,00

Het seminarie duurt 3,5 uur

Iedere aanwezige deelnemer ontvangt een attest erkend door de volgende instituten:

  • Het ITAA (categorie A)
  • Het I.B.R.
  • Het BIV
  • De Vlaamse Balies
  • De Nationale Kamer van Notarissen
wo 31/03 - wo 30/06/2021 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip.