Internationale herstructurering van vennootschappen - E-SEMINARIE

De klemtoon van de lessenreeks over Europees en internationaal fiscaal recht richt zich tot de medewerkers van advocaten, notarissen, accountants en belastingconsulenten die op een weliswaar redelijk korte termijn, toch een grondige inleiding wensen in de belangrijkste thema’s en basisprincipes van het internationaal fiscaal recht. De klemtoon ligt op de basisbeginselen zodat de lessenreeks, die zich binnen het postgraduaat Fiscaal Recht & Fiscale Praktijk situeert, ook ideaal is om de fundamentele regels van het internationaal fiscaal recht op te frissen en te actualiseren.

Belangstellenden kunnen inschrijven op de volledige lessenreeks 1.200 euro, of op één of meer afzonderlijke sessies.

Herstructureringen van vennootschappen over de fiscale landsgrenzen heen vergen een specifieke kennis en aanpak. Zo bestaat binnen de Europese Unie de fusierichtlijn die de fiscale aspecten van grensoverschrijdende reorganisaties van vennootschappen regelt. De focus van deze sessie ligt op de basisprincipes van de Europese fusierichtlijn en de omzetting ervan in de Belgische rechtsorde. Tevens wordt bijzondere aandacht besteed aan de Belgische en Europese fiscale aspecten van grensoverschrijdende zetelverplaatsingen van vennootschappen.
 


 

Advisor Tiberghien Advocaten, Prof. FHS
Prijs:
€ 120,00

Het seminarie duurt 3,5 uur

Iedere aanwezige deelnemer ontvangt een attest erkend door de volgende instituten:

  • Het ITAA (categorie A)
  • Het I.B.R.
  • Het BIV
  • De Vlaamse Balies
  • De Nationale Kamer van Notarissen
wo 7/04 - wo 30/06/2021 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip.