Inschrijven

Inschrijven? Klik hiernaast

Opgelet: Bij inschrijving wordt er gevraagd naar je diploma of attest van slagen van je vorige opleiding.  Indien je nog niet bent afgestudeerd, kan je gerust nu reeds inschrijven en je diploma of je voorlopig attest van slagen achteraf mailen naar info@fhs.be.

Inschrijving voor de colleges

Het inschrijvingsgeld voor de colleges bedraagt € 1.150 per academiejaar (exclusief studiemateriaal)

FHS door de Vlaamse overheid erkend als opleidingsverstrekker onder de pijler  "opleiding" (erkenningsnummer: DV.O104881).  De aangeboden opleiding komt in aanmerking voor subsidiëring via de KMO-portefeuille.

do 09/09/2021

Inleidende les

- Docent: De Cnijf Herman