Het nieuwe dubbelbelastingverdrag tussen België en Nederland

Op 21 juni hebben België en Nederland een nieuw dubbelbelastingverdrag ondertekend aangaande belastingen naar het inkomen. Anders dan onder het huidige verdrag wordt het toepassingsgebied van dit verdrag beperkt tot de inkomstenbelastingen. Het zal dus geen betrekking (meer) hebben op vermogensbelastingen. 
  
Dit verdrag vervangt het verdrag van 5 juni 2001 zoals aangevuld door het Protocol dd. 23 juni 2009.  Ten opzichte van het huidige verdrag vallen een aantal opvallende wijzigingen op, die in dit seminarie aan bod komen. Een aantal topics die zonder meer aan bod zullen komen, zijn onder meer : 

 • De relevantie en gevolgen van het feit dat het verdrag geen bepaling inzake vermogensbelastingen meer voorziet, bijvoorbeeld in verband met de Jaarlijkse Taks op de Effectenrekeningen;
 • Belangrijke wijzigingen inzake bronheffing op dividenden, interesten en royalty’s ;
 • De Nederlandse heffingsbevoegdheid over dividenden, interesten en meerwaarden op aandelen bij immigratie van Nederland naar België;
 • Het nieuwe aangepaste vaste inrichtingen-begrip;
 • Een aantal gevolgen voor de fondsenfiscaliteit; 
 • Belangrijke wijzigingen voor (hoog)leraren;
 • Wijzigingen voor sporters en artiesten, die geen apart verdragsartikel meer krijgen toebedeeld;
 • De grenswerkersregeling, die belangrijke en vooral interessante wijzigingen bevat;
 • De vereiste van effectieve belasting om dubbele heffing te vermijden;
 • OESO-conforme interpretatie en onderling overleg met bindende oplossing ingeval van dubbele (niet-)belasting. 

Op 5 december zullen Griet Vanden Abeele en Rik Smet (Tiberghien advocaten) dit alles en meer in detail toelichten tijdens een exclusief aan dit verdrag gewijd seminarie.
 

Associate Tiberghien Advocaten
Senior Associate Tiberghien, Prof. FHS, Gastprofessor Universiteit Antwerpen
Partner Tiberghien Advocaten
Prijs:
€ 210

Het seminarie duurt 3,5 uur. 

U heeft de keuze tussen: 

 • het seminarie FYSIEK volgen op locatie in BRUSSEL, of
 • het seminarie volgen via LIVESTREAMING (real time), of
 • het seminarie UITGESTELD bekijken (on demand). 


Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een seminarie op locatie, een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

 • het ITAA (categorie A);
 • het I.B.R.;
 • het BIV;
 • de Vlaamse Balies;
 • de Nationale Kamer van Notarissen. 
di 5/12/2023 | 14:00 - 17:30

Brussel - Odisee

Odisee Brussel

Stormstraat 2
1000 Brussel
België

Op map tonen

Bereikbaarheid: De campus is heel gemakkelijk te bereiken: te voet of met de fiets, met het openbaar vervoer, of met de auto.
Het station Brussel-Centraal ligt op wandelafstand van de campus. Om vanuit Brussel-Centraal tot aan de campus te geraken, volg je vanuit de grote hal van het station de Keizerinnenlaan. De vierde straat links is de Stormstraat.
De campus is vlot bereikbaar vanop de kleine ring rond Brussel.

Parking: de deelnemers aan de seminaries en de causerieën (met uitzondering van de Grondige Snelcursussen) ontvangen een gratis parkingticket dat enkel geldig is voor de volgende parkings:

 

PRINT

PRINT

di 5/12/2023 | 14:00 - 17:30

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

do 7/12/2023 - za 7/12/2030 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

BIB