Het juiste huwelijkscontract als sleutel voor een optimale vermogensplanning - E-SEMINARIE

De meeste echtgenoten willen dat bij hun overlijden de langstlevende partner dezelfde levensstandaard kan behouden als daarvoor. Niet zelden is een overweging daarbij ook om het opgebouwde vermogen fiscaal voordelig door te geven aan de langstlevende partner. De aard van het huwelijksstelsel is daarbij essentieel. Het huwelijksvermogensrecht heeft immers invloed op de latere samenstelling van de nalatenschap van de overledene en dus ook op de erfbelasting die daarop verschuldigd wordt. 

Hebben gehuwde partners geopteerd voor een stelsel van scheiding van goederen, voor een stelsel met gemeenschappelijke goederen of zijn ze onderworpen aan het wettelijk huwelijksvermogensstelsel? En kan een bestaand huwelijksstelsel vrij gewijzigd worden of zijn er fiscale adders?

Tijdens dit seminarie wordt ingegaan op verschillende planningstechnieken via huwelijkscontracten, zowel deze met effect bij leven (incl. hypothese echtscheiding) als deze die effect hebben na overlijden, waaronder de verschillende verblijvingsbedingen, de inbreng in de gemeenschap onder ontbindende voorwaarde, de uitbreng uit gemeenschap, ...

Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan recente rechtspraak van (o.m.) het Hof van Cassatie (over vergoedingsrekeningen, over de schenking van gemeenschapsgoederen,…) en actualia huwelijksvermogensrecht (huwelijksvermogensrechtelijke neutraliteit beroepsuitoefening, titre et finance, Standpunt VLABEL nr. 21039 vermenging banktegoeden na overlijden echtgenoot, …) die een onmiskenbaar groot belang hebben voor de advisering over en opmaak van huwelijkscontracten.

Advocaat Sansen International Tax Lawyers
Prijs:
€ 135

Het seminarie duurt 2 uur

Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

  • het ITAA (categorie A);
  • het I.B.R.;
  • het BIV;
  • de Vlaamse Balies;
  • de Nationale Kamer van Notarissen. 
di 24/05/2022 | 14:00 - 16:00

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

do 26/05/2022 - di 31/12/2030 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

Bib