Het fiscaal statuut voor sportbeoefenaars: update anno 2023

Sinds 1 januari 2022 is het fiscaal statuut van de topsporter grondig hervormd. Recentelijk heeft de fiscale administratie een aantal circulaires gepubliceerd, met het doel  om de genomen initiatieven te verduidelijken en te detailleren. Reden voor ons om het nieuwe statuut voor sportbeoefenaars te actualiseren.

Het seminarie neemt verscheidene fiscale aspecten onder de loep. Er wordt uitvoerig ingegaan op de loonfiscaliteit.  De sporter kan een bezoldiging ontvangen, maar kan er tevens voor opteren om zich als zelfstandige te profileren. In dit kader vormt de herziening van de vroegere RSZ-korting een belangrijke vernieuwing, aangezien het reguliere sociale zekerheidsregime ondertussen van kracht is geworden. En wat te doen met premies en sponsorgelden? Ook de fiscale behandeling van transferovereenkomsten sluit hier naadloos bij aan.

Waar de focus in de eerste plaats ligt op het statuut van de (top)sporters, zijn er nog verscheidene andere actoren die evenzeer een belangrijke invloed hebben, zoals de sportfederaties, sportclubs, makelaars, sponsors,… Er zal bijkomend aandacht worden besteed aan de verschillen in fiscale behandeling tussen sporters in België en sporters in het buitenland. Verder wordt een antwoord geboden op verscheidene vragen zoals: in hoeverre kunnen vrijwilligers in de sportsector nog onbelast bijverdienen? En onder welk fiscaal statuut kan de trainer worden thuis gebracht?

Wie ook niet mag vergeten worden zijn de e-sporters. Er werd beslist dat deze onder bepaalde voorwaarden ook het statuut van topsporter kunnen krijgen. In een snel groeiende business dienen ook zij zekerheid te bekomen omtrent hun fiscaal statuut. 
 
In dit seminarie zal een actuele stand van de wetgeving worden weergegeven waarbij o.a. volgende topics aan bod zullen komen: 

 • De harmonisatie van het begrip "jonge sportbeoefenaar" en de voordelen verbonden aan dit     statuut;
 • Het fiscale topsportstatuut in België; 
 • Verscheidene sporten: paardensport, duursport, voetbal, …; 
 • De vergoedingen toegekend aan voetballers, trainers en voetbalmakelaars     (inkomstenbelastingen en btw);
 • Topsporters in het buitenland; 
 • Bijklussen in de sportsector;
 • Premies voor doelpunten, …; 
 • Sponsoring; 
 • Btw-aspecten.   
Advocaat-vennoot Everest Advocaten, Wetenschappelijk medewerker FHS-Seminaries en VUB, Prof. FHS
Advocaat Everest Law
Prijs:
€ 210

Het seminarie duurt 3,5 uur. 

U heeft de keuze tussen: 

 • het seminarie FYSIEK volgen op locatie in BRUSSEL, of
 • het seminarie volgen via LIVESTREAMING (real time), of
 • het seminarie UITGESTELD bekijken (on demand). 

Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een seminarie op locatie, een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

 • het ITAA (categorie A);
 • het I.B.R.;
 • het BIV;
 • de Vlaamse Balies;
 • de Nationale Kamer van Notarissen. 
   
di 16/05/2023 | 14:00 - 17:30

Brussel - Odisee

Odisee Brussel

Stormstraat 2
1000 Brussel
België

Op map tonen

Bereikbaarheid: De campus is heel gemakkelijk te bereiken: te voet of met de fiets, met het openbaar vervoer, of met de auto.
Het station Brussel-Centraal ligt op wandelafstand van de campus. Om vanuit Brussel-Centraal tot aan de campus te geraken, volg je vanuit de grote hal van het station de Keizerinnenlaan. De vierde straat links is de Stormstraat.
De campus is vlot bereikbaar vanop de kleine ring rond Brussel.

Parking: de deelnemers aan de seminaries en de causerieën (met uitzondering van de Grondige Snelcursussen) ontvangen een gratis parkingticket dat enkel geldig is voor de volgende parkings:

 

PRINT

PRINT

di 16/05/2023 | 14:00 - 17:30

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

do 18/05/2023 - di 31/12/2030 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

Bib