Het financieel plan: moeilijkheden en vragen uit de praktijk

Via de wet van 23 maart 2019 werd een volledig nieuw financieel plan voor de BV (opvolger van de BVBA) ingevoerd. Aangaande het opstellen van dit nieuw financieel plan zijn er een aantal eisen die impliciet worden opgenomen in het wetboek en die verantwoordelijkheden van de cijferberoeper verhogen. 

Meer dan 4 jaar na de inwerkingtreding van het nieuwe WVV (lees: Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen) stellen we vast dat er nog een aantal onduidelijkheden bestaan rond het opstellen van het financieel plan.  

Daarom organiseert de Fiscale Hogeschool een practicum waarbij wordt vertrokken vanuit een casestudy. Er wordt met andere woorden een fictieve onderneming opgericht waarbij alle stappen van het financieel plan doorlopen worden. Het ideale moment om uw kennis over het financieel plan te testen en bij te schaven. Vragen kan u uiteraard voorleggen aan de expert ter zake. 

De CBN-commissie heeft op 18 maart 2020 een technische nota gepubliceerd met als doel de oprichters te helpen bij het opstellen van het financieel plan. Het spreekt voor zicht dat deze nota besproken wordt in het seminarie. Tijdens dit practicum zullen de volgende punten aangaande het opstellen van het financieel plan worden toegelicht :

 • Welke hypotheses moeten worden gebruikt en uitgeschreven?
 • Toereikendheid van het vermogen:
  • Wat is dit?
  • Wanneer wordt dit getoetst?
  • Hoe wordt dit getoetst? 
  • Hoe dekt U zich in?
 • Over welke periode dient een financieel plan te lopen ? Is er een verschil tussen een financieel plan op 1 of 2 jaar? 
 • Hoe stel ik de balans en resultatenrekening op? Waar moet ik rekening mee houden? 
 • Hoe bereken ik de juiste behoefte aan werkkapitaal?
 • Wat omvat en wat kan de bijstand van een externe deskundige zijn?
 • Kan de beroepsbeoefenaar aansprakelijk gesteld worden indien de onderneming failliet gaat wanneer blijkt dat het financieel plan ontoereikend was? Wat wordt er verwacht van de beroepsbeoefenaar? 
 • Kan ik in het financieel plan voorzien in de uitkering van dividenden? Zijn er grenzen? Waarmee moet ik rekening houden? 
 • Is een financieel plan vereist bij de oprichting van een VZW, VOF of CommV? Is het aangeraden om een financieel plan op te stellen? 
 • Is de tussenkomst van een externe deskundige verplicht bij het opmaken van een financieel plan? 
Certified accountant en tax advisor, Docent postgraduaat Tax & Accountancy Management
Prijs:
€ 210

Het seminarie duurt 3,5 uur. 

U heeft de keuze tussen: 

 • het seminarie FYSIEK volgen op locatie in BRUSSEL, of
 • het seminarie volgen via LIVESTREAMING (real time), of
 • het seminarie UITGESTELD bekijken (on demand). 


Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een seminarie op locatie, een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

 • het ITAA (categorie A);
 • het I.B.R.;
 • het BIV;
 • de Vlaamse Balies;
 • de Nationale Kamer van Notarissen. 
di 24/10/2023 | 14:00 - 17:30

Brussel - Odisee

Odisee Brussel

Stormstraat 2
1000 Brussel
België

Op map tonen

Bereikbaarheid: De campus is heel gemakkelijk te bereiken: te voet of met de fiets, met het openbaar vervoer, of met de auto.
Het station Brussel-Centraal ligt op wandelafstand van de campus. Om vanuit Brussel-Centraal tot aan de campus te geraken, volg je vanuit de grote hal van het station de Keizerinnenlaan. De vierde straat links is de Stormstraat.
De campus is vlot bereikbaar vanop de kleine ring rond Brussel.

Parking: de deelnemers aan de seminaries en de causerieën (met uitzondering van de Grondige Snelcursussen) ontvangen een gratis parkingticket dat enkel geldig is voor de volgende parkings:

 

PRINT

PRINT

di 24/10/2023 | 14:00 - 17:30

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

do 26/10/2023 - za 26/10/2030 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

BIB