Het beding van aanwas en terugval als planningsinstrument voor onroerend en roerend vermogen: een actuele stand van zaken - E-SEMINARIE

Het beding van aanwas is al lang geen onbekende meer. In het recente verleden kwam het opnieuw in het daglicht te staan als gevolg van diverse standpunten die Vlabel de wereld instuurde. Maar ook via vele rulings blijft het nagenoeg permanent de aandacht opeisen.

In dit seminarie maken we een actuele fiscale stand van zaken op, zowel voor de organisatie van onroerend als roerend vermogen. 

We baseren ons daarbij op de meest recente ontwikkelingen in de standpunten/beslissingen van de fiscus, de rulingpraktijk, de doctrine en rechtspraak. 

Het hoe en waarom van het beding van aanwas en terugval zal in eerste instantie juridisch en vervolgens fiscaal gedetailleerd uit de doeken gedaan worden. Wanneer is het zinvol? Wanneer niet? En zijn enkel samenwoners er mee gebaat of is het ook zinvol tussen echtgenoten of andere familieleden ?

Heeft het enkel zin voor grote vermogens of doet de hoegrootheid van het vermogen er niet toe ?

Fiscaal wordt zowel de zienswijze van VLABEL (Vlaanderen)  als deze van de FOD FINANCIEN (Brussel en Wallonië) toegelicht. Ook aan de concrete redactie van het beding van aanwas en terugval wordt de nodige aandacht besteed.

Tot slot zal nagegaan worden in welke mate het inmiddels in werking getreden nieuw Goederenrecht een impact heeft op de materie (juridisch en of fiscaal).
 

Erenotaris, Prof. KU Leuven en FHS
Prijs:
€ 175

Voor niet-abonnees: Inclusief het boek "Beding van aanwas en terugval" van uitgeverij Intersentia. Winkelwaarde: 65 euro (verschijnt in januari 2022).

Voor abonnees: Boeken zijn niet inbegrepen in de abonnementsprijs. Het boek "Beding van aanwas en terugval" kan bij inschrijving wel afzonderlijk worden aangekocht. Prijs: 40 euro. 

Het seminarie duurt 2 uur

Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

  • het ITAA (categorie A);
  • het I.B.R.;
  • het BIV;
  • de Vlaamse Balies;
  • de Nationale Kamer van Notarissen. 
do 9/12/2021 | 10:00 - 12:00

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

ma 13/12/2021 - zo 30/06/2030 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

Bib