Hervorming Vlaams verkooprecht anno 2022 - E-SEMINARIE

In 2018 werd het Vlaams verkooprecht (het registratierecht dat men betaalt bij verwerving van onroerend goed) grondig hervormd met o.a. de afschaffing van het "klein beschrijf" en het abattement en de invoering van een verlaagd tarief van 7 % voor de enige eigen woning. In 2020 werd dit tarief verder verlaagd naar 6 % en op 1 januari 2022 treden opnieuw belangrijke wijzigingen aan het stelsel in werking. 

Blikvanger is de verdere verlaging van het verkooprecht bij aankoop van de enige eigen woning naar 3%.  Er wordt ook gesleuteld aan de bijkomende vermindering die kan genoten worden als de koopprijs een bepaald plafond niet overtreft. Ter "compensatie" van deze verlaging verhoogt de Vlaamse wetgever tegelijk het standaard tarief van 10 % naar 12 %. Tot slot gaat de zogenaamde "meeneembaarheid" op de schop weliswaar via een uitdoofscenario waarbij het nog een zekere tijd mogelijk zal zijn te kiezen tussen hetzij 3% hetzij meeneembaarheid.

In dit causerie wordt ten gronde ingegaan op de diverse tarief- en andere wijzigingen en op de voorwaarden waaronder deze van toepassing zijn (en misschien belangrijker: niet van toepassing zijn).

Zo wordt er o.a. bekeken welke onroerende goederen/aankopen onder de tariefwijzigingen vallen en of er bepaalde toleranties voorzien worden. Er zal bovendien uitgebreid ingegaan worden op de inwerkingtreding en het overgangsrecht.

 • Vanaf wanneer betaalt men welk tarief?
 • Is de inwerkintreding in de praktijk "kneedbaar"? En zo ja, kan dit aanleiding geven tot fiscaal misbruik?
 • Hoe zal men in de praktijk best omspringen met de tijdelijke keuze die gelaten worden tussen het verlaagd tarief versus de meeneembaarheid? 

Verder wordt onderzocht in welke mate de wijzigingen impact kunnen hebben op bestaande situaties:

 • quid als men destijds kocht onder klein beschrijf?
 • Wat met bestaande aanwasclausules aankoopakten van weleer ?

Er wordt in het seminarie tevens dieper ingegaan op andere recente Vlaamse wetgeving die sleutelt aan het verlaagd tarief van het verkooprecht voor wie een enige eigen woning aankoopt met de bedoeling deze energetisch te renoveren of deze te slopen en te herbouwen.

 • Welke problemen kunnen er ontstaan bij een samenspel van de verschillende nieuwe regels?
 • Hoe kunnen deze problemen opgelost worden?

We sluiten het seminarie af met een aantal andere recente ontwikkelingen in het Vlaams verkooprecht als gevolg van recente Vlabel-standpunten, Voorafgaande Beslissingen en rechtspraak.
 

Erenotaris, Prof. KU Leuven en FHS
Prijs:
€ 135

Het seminarie duurt 2 uur

Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

 • het ITAA (categorie A);
 • het I.B.R.;
 • het BIV;
 • de Vlaamse Balies;
 • de Nationale Kamer van Notarissen. 
di 22/02/2022 | 13:30 - 15:30

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

do 24/02/2022 - di 31/12/2030 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

Bib