Hervorming van het verbintenissenrecht en uw contracten: impact voor de beroepsbeoefenaar en zijn klant

Het verbintenissenrecht is vernieuwd met ingang van 1 januari 2023. Het verbintenissenrecht omvat de algemene regels die van toepassing zijn op contracten en ook op verbintenissen in het algemeen. 

Als beroepsbeoefenaar komt u meer in aanraking met het verbintenissenrecht dan u denkt. 

Het is van belang voor elk type van contract en voor elke clausule die in een contract wordt opgenomen. Denk maar aan de vraag wanneer je iemand anders mag vertegenwoordigen (belangenconflict), het opstellen van verkoop- of aannemingsovereenkomsten, de overdracht van aandelen, de contracten die betrekking hebben op goederen, het opstellen van niet-concurrentiebedingen, aansprakelijkheidsbeperkingen, schadebedingen, enz., onverschuldigde betalingen, contractbreuk, opschortende en ontbindende voorwaarden, bepaalde en onbepaalde duur, wijzigende omstandigheden (zoals Covid-19 en de energiecrisis), de beëindiging van een overeenkomst, …

Tijdens dit seminarie krijgt u een overzicht van de belangrijke wijzigingen van het verbintenissenrecht en van de gevolgen ervan voor de beroepsbeoefenaar en zijn klant. Relevante rechtspraak en standpunten in de rechtsleer komen hierbij aan bod.

Volgende vragen krijgen o.a. een antwoord: 

 • Is het nieuwe verbintenissenrecht enkel toepasbaar op nieuwe contracten of ook op de bestaande? Welke gevolgen heeft de hervorming op de bestaande contracten? 
 • Wanneer is een verbintenis nietig? 
 • Wat zijn voorkeurs- en optiecontracten? Wat zijn de sancties bij schending ervan? Hoe kun je ze een optie beter beschermen?
 • Op welke wijzen kan een overeenkomst beëindigd worden? Hoe kan dat eenzijdig? Waarom heb je daarvoor soms een gerechtsdeurwaarder nodig? 
 • Welke schade is vergoedbaar wegens foutief afgebroken onderhandelingen?
 • Hoe kan het probleem van tegenstrijdige sets van algemene voorwaarden worden opgelost?
 • Op welke wijze wordt de contractvrijheid tussen ondernemingen beperkt? 
 • Wat is een eeuwigdurend contract? Is een eeuwigbindend contract überhaupt mogelijk? Wat is de looptijd ervan? 
 • Welke sancties kunnen eenzijdig, op schriftelijke kennisgeving, in werking worden gesteld?
 • Welke nieuwe sancties voert het BW in?
 • Wat zijn schadebedingen, wanneer en hoe zijn ze te matigen of nietig?
 • Zijn bevrijdingsbedingen (aansprakelijkheidsbeperkingen) nog mogelijk onder het vernieuwde verbintenissenrecht? In welke mate werken ze door naar derden? Kunnen hulppersonen genieten van de bescherming van het bevrijdingsbeding? 
 • Wat zijn de belangrijke nieuwe sets van regels in het algemeen regime van de verbintenis, zoals de cessie van contracten en schulden en de opschortende en ontbindende voorwaarden?

 •  
Advocaat Eubelius
Counsel Eubelius
Prijs:
€ 210

Het seminarie duurt 3,5 uur. 

U heeft de keuze tussen: 

 • het seminarie FYSIEK volgen op locatie in BRUSSEL, of
 • het seminarie volgen via LIVESTREAMING (real time), of
 • het seminarie UITGESTELD bekijken (on demand). 


Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een seminarie op locatie, een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

 • het ITAA (categorie A);
 • het I.B.R.;
 • het BIV;
 • de Vlaamse Balies;
 • de Nationale Kamer van Notarissen. 
ma 13/02/2023 | 09:30 - 13:00

Brussel - Odisee

Odisee Brussel

Stormstraat 2
1000 Brussel
België

Op map tonen

Bereikbaarheid: De campus is heel gemakkelijk te bereiken: te voet of met de fiets, met het openbaar vervoer, of met de auto.
Het station Brussel-Centraal ligt op wandelafstand van de campus. Om vanuit Brussel-Centraal tot aan de campus te geraken, volg je vanuit de grote hal van het station de Keizerinnenlaan. De vierde straat links is de Stormstraat.
De campus is vlot bereikbaar vanop de kleine ring rond Brussel.

Parking: de deelnemers aan de seminaries en de causerieën (met uitzondering van de Grondige Snelcursussen) ontvangen een gratis parkingticket dat enkel geldig is voor de volgende parkings:

 

PRINT

PRINT

ma 13/02/2023 | 09:30 - 13:00

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

wo 15/02/2023 - di 31/12/2030 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

Bib