Hervorming van het fiscaal statuut voor sportbeoefenaars - E-SEMINARIE

Het fiscaal statuut in de sportsector heeft de laatste jaren heel wat aandacht vergaard. In de media komt het fiscaal statuut van topsporters regelmatig aan bod, waarbij de nadruk zeer vaak ligt op de excessen in de voetbalwereld. De wetgever heeft recentelijk een aantal initiatieven genomen om het fiscaal statuut van de topsporter te hervormen.  
 
In dit seminarie wordt ingegaan op zowel de actuele stand van de wetgeving als op de hervormingsplannen. Een belangrijk vraag hierbij is of men de gehele sportsector over één kam kan scheren of wordt er onderscheid gemaakt tussen verschillende sporttakken en sportstatuten?
 
Het seminarie neemt verscheidene fiscale aspecten onder de loep. Er wordt uitvoerig ingegaan op de loonfiscaliteit, die sinds 1 januari 2022 grondig gewijzigd is. De sporter kan een bezoldiging ontvangen, maar kan er tevens voor opteren om zich als zelfstandige te profileren. In dit kader de herziening van de vroegere RSZ-korting een belangrijke vernieuwing, aangezien het reguliere sociale zekerheidsregime ondertussen van kracht is geworden. En wat te doen met premies en sponsorgelden? Ook de fiscale behandeling van transferovereenkomsten sluit hier naadloos bij aan. 
 
Waar de focus in de eerste plaats ligt op het statuut van de (top)sporters, zijn er nog verscheidene andere actoren die evenzeer een belangrijke invloed hebben zoals de sportfederaties, sportclubs, makelaars, sponsors,… Er zal bijkomend aandacht worden gevestigd op de verschillen in fiscale behandeling tussen sporters in België en sporters in het buitenland. Verder wordt een antwoord geboden op verscheidene vragen zoals: in hoeverre kunnen vrijwilligers in de sportsector nog onbelast bijverdienen? En onder welk fiscaal statuut kan de trainer worden thuis gebracht?  
 
Wie ook niet mag vergeten worden zijn de e-sporters. Recent werd beslist dat deze onder bepaalde voorwaarden ook het statuut van topsporter kunnen verkrijgen. In een snel groeiende business dienen ook zij zekerheid te bekomen over hun fiscaal statuut. 
 
In dit seminarie zal een actuele stand van de wetgeving worden weergegeven waarbij o.a. volgende topics aan bod zullen komen: 

 • Het fiscale topsportstatuut in België; 
 • Verscheidene sporten: paardensport, duursport, voetbal, …; 
 • Topsporters in het buitenland; 
 • Bijklussen in de sportsector;; 
 • Trainersvergoedingen 
 • Premies voor doelpunten, …; 
 • Sponsoring; 
 • Btw-aspecten. 

 

 

Advocaat-vennoot Everest Advocaten, Wetenschappelijk medewerker FHS-Seminaries en VUB, Prof. FHS
Prijs:
€ 195

Het seminarie duurt 3,5 uur

Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

 • het ITAA (categorie A);
 • het I.B.R.;
 • het BIV;
 • de Vlaamse Balies;
 • de Nationale Kamer van Notarissen. 

 

 

ma 23/05/2022 | 14:00 - 17:30

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

wo 25/05/2022 - za 25/05/2030 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

Bib