(Hervorming) BV-vrijstellingen: update anno 2024

Sinds het begin van de jaren 2000 genieten de schuldenaren van de bedrijfsvoorheffing in bepaalde wettelijke gevallen een financiële/fiscale steun in de vorm van een gedeeltelijke vrijstelling van de doorstorting van bedrijfsvoorheffing.  
 
Intussen bestaan er twaalf permanente BV-vrijstellingen (voor overwerk, koopvaardij- bagger- en sleepvaartsector, wetenschappelijk onderzoek, zeevisserijsector, ploegen- of nachtarbeid, sportbeoefenaars, structurele vermindering, steunzones en natuurrampen, startende ondernemingen, compenserende toeslag startbaanovereenkomst, opleiding voor werknemers en fruit – en groenteteelt) en was er één tijdelijke vrijstelling (tijdelijke vrijstelling van doorstorting van de BV omwille van COVID-19 pandemie).  

Jaarlijks worden controles uitgevoerd op de correcte toepassing van de wet- en regelgeving inzake de vrijstellingen. Dat is (mede) te verklaren door ingewikkelde wetgeving, die regelmatig evolueert en heel wat onduidelijkheden bevat. In meer dan 50% van de controles wordt er daarbij effectief overgegaan tot een correctie in het nadeel van de belastingplichtige. 

Dit seminarie biedt een overzicht en update omtrent voornamelijk de ontwikkelingen in de vrijstelling voor ploegen- of nachtarbeid en onderzoek en ontwikkeling, die in de dagelijkse praktijk van bijzonder (financieel) belang zijn. Bijzondere aandacht zal daarbij uiteraard gespendeerd worden aan de bis-variant die werd ingevoerd ten gevolge van het Arrest van het Grondwettelijk Hof omtrent de definitie van ploegenarbeid. Ook een aantal recente rechterlijke uitspraken omtrent de O&O vrijstelling worden in detail besproken.

Inzake onderzoek en ontwikkeling wordt daarbij bijzondere aandacht gespendeerd aan de grote praktische impact die het cassatiearrest van 6 januari 2023 gehad heeft. De praktische invulling door de circulaire van 27 april 2023, de antwoorden op de parlementaire vragen hierover en de aangepaste belspo richtlijnen komen uiteraard ook aan bod. De wetgevende initiatieven die al gelanceerd werden en eventueel nog zullen worden, komen aan bod in de mate dat hun invoering op het moment van het seminarie reëel is. 

Ook wat betreft nacht- en ploegenarbeid zal er stilgestaan worden bij de meest recente rechtspraak en wetgevende initiatieven. Vragen als wat is nu een fiscaal kwalificerende ploegenpremie en hoe dien ik als onderneming de omvang van mijn ploegenregime te analyseren komen zeker aan bod. 

Supervisor tax KPMG
Executive Manager KPMG Belgium - People Services
Prijs:
€ 210

Het seminarie duurt 3,5 uur. 

U heeft de keuze tussen: 

  • het seminarie FYSIEK volgen op locatie in BRUSSEL, of
  • het seminarie volgen via LIVESTREAMING (real time), of
  • het seminarie UITGESTELD bekijken (on demand). 


Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een seminarie op locatie, een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

  • het ITAA (categorie A);
  • het I.B.R.;
  • het BIV;
  • de Vlaamse Balies;
  • de Nationale Kamer van Notarissen. 
di 18/06/2024 | 14:00 - 17:30

Brussel - Odisee

Odisee Brussel

Stormstraat 2
1000 Brussel
België

Op map tonen

Bereikbaarheid: De campus is heel gemakkelijk te bereiken: te voet of met de fiets, met het openbaar vervoer, of met de auto.
Het station Brussel-Centraal ligt op wandelafstand van de campus. Om vanuit Brussel-Centraal tot aan de campus te geraken, volg je vanuit de grote hal van het station de Keizerinnenlaan. De vierde straat links is de Stormstraat.
De campus is vlot bereikbaar vanop de kleine ring rond Brussel.

Parking: de deelnemers aan de seminaries en de causerieën (met uitzondering van de Grondige Snelcursussen) ontvangen een gratis parkingticket dat enkel geldig is voor de volgende parkings:

 

PRINT

PRINT

di 18/06/2024 | 14:00 - 17:30

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

do 20/06/2024 - do 20/06/2030 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

BV