(Hervorming) BV-vrijstellingen: update anno 2023

Sinds het begin van de jaren 2000 genieten de schuldenaren van de bedrijfsvoorheffing in bepaalde wettelijke gevallen een financiële/fiscale steun in de vorm van een gedeeltelijke vrijstelling van de doorstorting van bedrijfsvoorheffing.  
 
Intussen bestaan er elf permanente BV-vrijstellingen (voor overwerk, koopvaardij- bagger- en sleepvaartsector, wetenschappelijk onderzoek, zeevisserijsector, ploegen- of nachtarbeid, sportbeoefenaars, structurele vermindering, steunzones en natuurrampen, startende ondernemingen, compenserende toeslag startbaanovereenkomst en opleiding voor werknemers) en was er één tijdelijke vrijstelling (tijdelijke vrijstelling van doorstorting van de BV omwille van COVID-19 pandemie).  

Jaarlijks worden controles uitgevoerd op de correcte toepassing van de wet- en regelgeving inzake de vrijstellingen, die vaak aanleiding geven tot een  rechtzetting. Dat is (mede) te verklaren door ingewikkelde wetgeving, die regelmatig evolueert en heel wat onduidelijkheden bevat.  

Dit seminarie biedt een overzicht en update omtrent voornamelijk de ontwikkelingen in de vrijstelling voor ploegen- of nachtarbeid en onderzoek en ontwikkeling, die in de dagelijkse praktijk van bijzonder (financieel) belang zijn. Bijzondere aandacht is er daarbij voor de recente hervorming van de vrijstellingen. Die gebeurt in twee etappes.  

In het voorjaar van 2022 is, onder meer, de vrijstelling voor ploegen- of nachtarbeid ingrijpend gewijzigd. Vooreerst zal in dit seminarie worden ingegaan op de recente ervaringen met de aangescherpte toepassingsvoorwaarden, zoals de definitie van ploegenarbeid en -premies. Ook de Cassatiearresten van maart 2023 over de grondwettelijkheid van de voorwaarde van ‘hetzelfde werk’ komen uitgebreid aan bod. Daarnaast is er ook aandacht voor de toepassing van de vrijstelling in specifieke sectoren, in het bijzonder de haven- en uitzendsector. Tot slot wordt er ingegaan op de gewijzigde aangifte, sanctie en procedureregels van de vrijstellingen (o.a. belastingverhoging, nominatieve lijsten en indiening van bezwaarschriften). 

De hervorming van de vrijstelling voor onderzoek en ontwikkeling zal in 2023 het voorwerp uitmaken van een later ontwerp . Volgens de minister komen er nieuwe duidelijke en nauwkeurige regels die beogen om de rechtszekerheid te bevorderen, misbruiken tegen te gaan en de rolverdeling tussen Belspo en de FOD Financiën beter af te lijnen.  Ook inzake de vrijstelling voor onderzoek en ontwikkeling zijn opmerkelijke evoluties merkbaar in de rechtspraak, in het bijzonder wat de Belspo-aanmelding van O&O-projecten of programma’s betreft. 
 
 

Executive Manager KPMG Belgium - People Services
Scientific advisor Tiberghien Advocaten | assistent UGent
Prijs:
€ 210

Het seminarie duurt 3,5 uur. 

U heeft de keuze tussen: 

  • het seminarie FYSIEK volgen op locatie in BRUSSEL, of
  • het seminarie volgen via LIVESTREAMING (real time), of
  • het seminarie UITGESTELD bekijken (on demand). 


Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een seminarie op locatie, een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

  • het ITAA (categorie A);
  • het I.B.R.;
  • het BIV;
  • de Vlaamse Balies;
  • de Nationale Kamer van Notarissen. 
do 1/06/2023 | 14:00 - 17:30

Brussel - Odisee

Odisee Brussel

Stormstraat 2
1000 Brussel
België

Op map tonen

Bereikbaarheid: De campus is heel gemakkelijk te bereiken: te voet of met de fiets, met het openbaar vervoer, of met de auto.
Het station Brussel-Centraal ligt op wandelafstand van de campus. Om vanuit Brussel-Centraal tot aan de campus te geraken, volg je vanuit de grote hal van het station de Keizerinnenlaan. De vierde straat links is de Stormstraat.
De campus is vlot bereikbaar vanop de kleine ring rond Brussel.

Parking: de deelnemers aan de seminaries en de causerieën (met uitzondering van de Grondige Snelcursussen) ontvangen een gratis parkingticket dat enkel geldig is voor de volgende parkings:

 

PRINT

PRINT

do 1/06/2023 | 14:00 - 17:30

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

ma 5/06/2023 - za 21/06/2031 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

Bib