Grondige studie van de fiscale procedure, directe én indirecte belastingen

De lessencyclus over fiscale procedure richt zich tot de medewerkers in kantoren van advocaten, notarissen, accountants en belastingconsulenten, die kennis wensen te nemen van de basisprincipes van de fiscale procedure. Hoewel de klemtoon op de basisbeginselen ligt, wil deze lessenreeks, die zich binnen het postgraduaat Fiscaal Recht & Fiscale Praktijk situeert, toch ruim informeren over de fiscale procedure en een grondige studie zijn. De lessenreeks is ook uitermate geschikt voor wie de basics van de fiscale procedure reeds onder de knie heeft, maar via een systematische uiteenzetting een opfrissing en update wenst van de geldende regels.

De lessencyclus start met de studie van de procedure inzake inkomstenbelastingen.
Daarna wordt achtereenvolgens aandacht besteed aan de procedure inzake btw, de procedure inzake registratie- en successierechten en het fiscaal strafrecht. De lessencyclus wordt afgesloten met een uiteenzetting over procedures die erop gericht zijn het aantal fiscale geschillen terug te dringen: Dienst Voorafgaande Beslissingen en de Fiscale bemiddelingsdienst.

Belangstellenden kunnen inschrijven op de volledige lessenreeks (1.000 euro) of op één of meerdere afzonderlijke topics.

 

MODULE 1:  Procedure inzake inkomstenbelastingen

1. Aangifte en controle - Wim Defoor

2. Aanslagprocedure - Jo Roseleth

3. Bewijs van de belastingschuld - Joke Vanden Branden

4. Bezwaar en ontheffingsprocedure - Méhdi Zagheden

5. Invordering van de inkomstenbelastingen - Mark Delanote

 

MODULE 2: Procedure inzake btw

6. Procedure inzake BTW - Wim Panis

 

MODULE 3: Procedure inzake registratie- en successierechten

7. Procedure inzake registratie- en successierechten - Jos Ruysseveldt

 

MODULE 4:  Fiscaal Strafrecht

8. Algemeen deel - Johan Speecke

9. Bijzonder deel - topics - Alain Claes

 

MODULE 5: Procedure tot vermijding of verkorting van fiscale geschillen

10.  Procedure tot vermijding of verkorting van fiscale geschillen - Geert Callaert en Luc Saliën

 

 

Advocaat Dumon, Sablon & Vanheeswijck, Gastdocent FHS
Managing Partner at Moore Tax & Legal Services, Docent Odisee, Gastdocent FHS
Rechter in de rechtbank eerste aanleg te Antwerpen, Prof. FHS
Advocaat-vennoot Everest Advocaten, Wetenschappelijk medewerker FHS-Seminaries en VUB, Prof. FHS
Advocaat, Prof. Dr. UGent, Gastdocent FHS
Vennoot Stibbe, Gastdocent FHS
Advocaat vermogensplanning, Prof. FHS
Advocaat Deloitte Legal, Prof. FHS
Rechter rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, gastdocent FHS
Collegelid Fiscale Bemiddelingsdienst FOD Financiën, Gastdocent FHS
Financial Counselor, Permanent Representation of Belgium to the European Union, gewezen collegelid Dienst Voorafgaande Beslissingen, Prof FHS
Prijs:
€ 1000,00

Prijs voor de volledige reeks: € 1000
Prijs per sessie: € 120

Deze opleidingen worden elk jaar in het voorjaar herhaald.

Elke sessie duurt 3,5 uur

Deelnemers die inschrijven voor de volledige lessenreeks krijgen gratis het handboek 'Fiscaal Compendium - Fiscale procedure inkomstenbelastingen' van uitgeverij Wolters Kluwer met een winkelwaarde van 209,96 euro. 

Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een seminarie op locatie als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

  • het ITAA (categorie A);
  • het I.B.R.;
  • het BIV;
  • de Vlaamse Balies;
  • de Nationale Kamer van Notarissen. 
do 9/02/2023 | 09:00 - do 27/04/2023 | 12:30

Brussel - Odisee

Odisee Brussel

Stormstraat 2
1000 Brussel
België

Op map tonen

Bereikbaarheid: De campus is heel gemakkelijk te bereiken: te voet of met de fiets, met het openbaar vervoer, of met de auto.
Het station Brussel-Centraal ligt op wandelafstand van de campus. Om vanuit Brussel-Centraal tot aan de campus te geraken, volg je vanuit de grote hal van het station de Keizerinnenlaan. De vierde straat links is de Stormstraat.
De campus is vlot bereikbaar vanop de kleine ring rond Brussel.

Parking: de deelnemers aan de seminaries en de causerieën (met uitzondering van de Grondige Snelcursussen) ontvangen een gratis parkingticket dat enkel geldig is voor de volgende parkings:

 

PRINT

PRINT

ma 13/02/2023 - di 31/12/2030 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

Bib