Grondige snelcursussen (Hybride opleidingen)

Omwille van de door de diverse overheden opgelegde maatregelen en het verzekeren van de gezondheid en veiligheid van de deelnemers, sprekers en ondersteunende medewerkers, zullen de lessen tijdens het voorjaar 2021 opgenomen worden. De docenten zullen vanuit speciaal uitgeruste leslokalen met professionele geluid- en beeldapparatuur de colleges doceren. Elke week zullen de opnames en de bijhorende documentatie en schriftelijk studiemateriaal beschikbaar gesteld worden op het elektronische leerplatform "Toledo". Daardoor kan de deelnemer met een vast ritme de leerstof op zijn of haar eigen tempo verwerken. De deelnemers kunnen ook per e-mail hun vragen aan de docenten overmaken. Op het einde van de reeks zullen de docenten van de practica de vragen van de deelnemers in een real-time sessie beantwoorden waardoor er een mogelijk tot vraagstelling blijft bestaan. De opnames zullen beschikbaar blijven tot na het examenmoment in de maand juni 2021. 

 

De fiscale wetgeving is voortdurend aan wijzigingen en veranderingen onderhevig. Frequent wordt de bestaan- de regelgeving aangepast, geschrapt of uitgebreid.

Dit heeft tot gevolg dat de in het verleden opgebouwde kennis erodeert en na verloop van tijd minder bruikbaar of zelfs ontoepasbaar wordt.
Vanuit dat gegeven is het noodzakelijk om zich op regelmatige basis bij te scholen.
Naast het volgen van beperkte actualiteitsseminaries is het af en toe nodig om terug een globaal overzicht van de materie te krijgen waarin de meest actuele en accurate stand van gepubliceerde wetgeving, administratieve circulaires en relevante rechtspraak wordt besproken.

Daarom organiseert de Fiscale Hogeschool elk voor- en najaar een grondige update in de meest voorkomende belastingen: de personenbelasting, de vennootschapsbelasting en de btw.

Ondernemingen hebben niet alleen met fiscale issues te maken, ook het vennootschapsrecht is recent sterk gewijzigd. Vandaar dat ook over die materie een cyclus wordt ingericht.

Gezien het relatief beperkte tijdsbestek waarin deze opleidingen worden verzorgd, tussen de tien en de zeventien weken, telkens op een vaste weekdag, is de tijdsinvestering behapbaar. 

Tijdens aparte oefeningensessies en werkcolleges wordt de eerder geziene fiscale leerstof aan de hand van praktische voorbeelden, casussen en oefeningen nogmaals toegelicht.

Voor diegenen die het wensen is de mogelijkheid voorzien om na afloop van de reeks een examen af te leggen, dat met een "FHS-getuigschrift" kan worden bekroond.

De docenten van deze opleiding hebben niet alleen jarenlange ervaring in het doceren, de meesten onder hen hebben een ruime praktijkervaring of zijn werkzaam bij de FOD FinanciĆ«n. 

De Fiscale Hogeschool staat garant voor hun kwaliteit, kennis en didactische vaardigheden.