Kalender

do 23/09/2021

13:30 - 17:00
Ven.B. -Onderwerping aan Ven.B. KMO-definitie en belang, Overzicht van vaststelling van belastbare grondslag, Belastbare reserves, Liquidatiereserve

- Docent: Verdingh Yves

do 30/09/2021

13:30 - 17:00
Ven.B.-Aanpassingen in meer/min van de begintoestand der reserves. Vrijgestelde gereserveerde winst. Groepsbijdrage.

- Docent: Verdingh Yves

do 07/10/2021

13:30 - 17:00
Ven.B.-Aanpassingen in meer/min van de begintoestand der reserves. Vrijgestelde gereserveerde winst.

- Docent: Verdingh Yves

do 14/10/2021

13:30 - 17:00
Ven.B.-Aftrekbare kosten en verworpen uitgaven, Principes van verrekenprijzen

- Docent: Peeters Bart

do 21/10/2021

13:30 - 17:00
Ven.B.-Aftrekbare kosten en verworpen uitgaven, Principes van verrekenprijzen

- Docent: Peeters Bart

do 28/10/2021

09:00 - 12:30
Ven.B. practicum sessie 1

- Docent: Vandenberghe Filip

13:30 - 17:00
Ven.B.-Behandeling van uitgekeerde dividenden bij uitkerende vennootschap. Kwalificatie van aandelen, belastbare grondslag, tarief.

- Docent: Peeters Bart

do 04/11/2021

13:30 - 17:00
Ven.B.-Uiteenzetting van de winst. Bestanddelen van het resultaat waarop de aftrekbeperking van toepassing is. Verliescompensatie in één belastbaar tijdperk. Verliescompensatie over meerdere belastbare tijdperken.

- Docent: Schepens Tom

do 18/11/2021

13:30 - 17:00
Ven.B.-Het fiscaal regime van ontvangen dividenden, DBI-aftrek en overdrachten, Verrekenbare voorheffing en FBB.

- Docent: Peeters Bart

do 25/11/2021

09:00 - 12:30
Ven.B. practicum sessie 2

- Docent: Verleysen Alexander

13:30 - 17:00
Ven.B.-Vrijstelling innovatie-inkomsten en investeringsaftrek. Aftrek octrooi-inkomsten. Samenvatting van de verschillende bewerkingen. Belastingtarief (gewoon tarief, verlaagd tarief, afzonderlijke aanslagen, voorafbetalingen) Verrekenbare voorh. en FBB.

- Docent: Gemis Geert

do 02/12/2021

13:30 - 17:00
Ven.B.-Vrijstelling innovatie-inkomsten, aftrek risicokapitaal en investeringsaftrek. Aftrek octrooi-inkomsten. Samenvatting van de verschillende bewerkingen. Belastingtarief (gewoon tarief, verlaagd tarief, afzonderlijke aanslagen, voorafbetalingen)

- Docent: Gemis Geert

do 09/12/2021

09:00 - 12:30
Ven.B. practicum 3: van fiscaal resultaat naar belastbare grondlslag (1)

- Docent: Deré Pieter

09:00 - 12:30
Ven.B. practicum 3: van fiscaal resultaat naar belastbare grondlslag (1)

- Docent: Wouters Ilse

13:30 - 17:00
Ven.B.-Herstructureringen: ontbinding en vereffening, fusie en splitsingen, zetelverplaatsing

- Docent: Suijs Erik

do 16/12/2021

09:00 - 12:30
Ven.B. practicum sessie 4: van fiscaal resultaat naar belastbare grondslag (2)

- Docent: Wallyn Tom

13:30 - 17:00
Ven.B. practicum sessie 5: Globale oefening

- Docent: Gemis Geert

do 23/12/2021

13:30 - 17:00
Ven.B. practicum sessie 6: Globale oefening

- Docent: Gemis Geert