Kalender

do 18/04/2024

18:00 - 21:30
Ven.B.-Het fiscaal regime van ontvangen dividenden, DBI-aftrek en overdrachten, Verrekenbare voorheffing en FBB.

- Docent: Peeters Bart

do 25/04/2024

18:00 - 21:30
Ven.B. practicum sessie 2

- Docent: Verleysen Alexander

do 02/05/2024

18:00 - 21:30
Ven.B.-Vrijstelling innovatie-inkomsten en investeringsaftrek. Aftrek octrooi-inkomsten. Samenvatting van de verschillende bewerkingen. Belastingtarief (gewoon tarief, verlaagd tarief, afzonderlijke aanslagen, voorafbetalingen) Verrekenbare voorh. en FBB.

- Docent: Wallyn Tom

do 16/05/2024

18:00 - 21:30
Ven.B.-Vrijstelling innovatie-inkomsten, aftrek risicokapitaal en investeringsaftrek. Aftrek octrooi-inkomsten. Samenvatting van de verschillende bewerkingen. Belastingtarief (gewoon tarief, verlaagd tarief, afzonderlijke aanslagen, voorafbetalingen)

- Docent: Wouters Ilse

do 23/05/2024

18:00 - 21:30
Ven.B. practicum 3: van fiscaal resultaat naar belastbare grondlslag (1)

- Docent: Wouters Ilse

do 30/05/2024

18:00 - 21:30
Ven.B.-Herstructureringen: ontbinding en vereffening, fusie en splitsingen, zetelverplaatsing

- Docent: Suijs Erik

do 06/06/2024

18:00 - 21:30
Ven.B. practicum sessie 4: van fiscaal resultaat naar belastbare grondslag (2)

- Docent: Wallyn Tom

do 13/06/2024

18:00 - 21:30
Ven.B. practicum sessie 5: Globale oefening

- Docent: Wouters Ilse

do 20/06/2024

18:00 - 21:30
Ven.B. practicum sessie 6: globale oefening

- Docent: Wouters Ilse

do 27/06/2024

18:00 - 21:30
Ven.B. practicum sessie 7: Globale oefening

- Docent: Wouters Ilse

ma 09/09/2024

- 21:30
Ven.B. Einde ter beschikking stelling opname

do 26/09/2024

13:30 - 17:00
Ven.B. -Onderwerping aan Ven.B. KMO-definitie en belang, Overzicht van vaststelling van belastbare grondslag, Belastbare reserves, Liquidatiereserve

- Docent: Verdingh Yves

do 03/10/2024

13:30 - 17:00
Ven.B.-Aanpassingen in meer/min van de begintoestand der reserves. Vrijgestelde gereserveerde winst. Groepsbijdrage.

- Docent: Verdingh Yves

do 10/10/2024

13:30 - 17:00
Ven.B.-Aanpassingen in meer/min van de begintoestand der reserves. Vrijgestelde gereserveerde winst.

- Docent: Verdingh Yves

do 17/10/2024

13:30 - 17:00
Ven.B.-Aftrekbare kosten en verworpen uitgaven, Principes van verrekenprijzen

- Docent: Peeters Bart

do 24/10/2024

13:30 - 17:00
Ven.B.-Aftrekbare kosten en verworpen uitgaven, Principes van verrekenprijzen

- Docent: Peeters Bart

do 31/10/2024

09:00 - 12:30
Ven.B. practicum sessie 1

- Docent: Vandenberghe Filip

13:30 - 17:00
Ven.B.-Behandeling van uitgekeerde dividenden bij uitkerende vennootschap. Kwalificatie van aandelen, belastbare grondslag, tarief.

- Docent: Peeters Bart

do 07/11/2024

13:30 - 17:00
Ven.B.-Uiteenzetting van de winst. Bestanddelen van het resultaat waarop de aftrekbeperking van toepassing is. Verliescompensatie in één belastbaar tijdperk. Verliescompensatie over meerdere belastbare tijdperken.

- Docent: Peeters Bart

do 14/11/2024

09:00 - 12:30
Ven.B.-Het fiscaal regime van ontvangen dividenden, DBI-aftrek en overdrachten, Verrekenbare voorheffing en FBB.

- Docent: Peeters Bart

13:30 - 17:00
Ven.B. practicum sessie 2

- Docent: Verleysen Alexander

do 21/11/2024

13:30 - 17:00
Ven.B.-Vrijstelling innovatie-inkomsten en investeringsaftrek. Aftrek octrooi-inkomsten.

- Docent: Wallyn Tom

do 28/11/2024

13:30 - 17:00
Samenvatting van de verschillende bewerkingen. Belastingtarief (gewoon tarief, verlaagd tarief, afzonderlijke aanslagen, voorafbetalingen)

- Docent: Wouters Ilse

do 05/12/2024

09:00 - 12:30
Ven.B. practicum 3: van fiscaal resultaat naar belastbare grondlslag (1)

- Docent: Wouters Ilse

13:30 - 17:00
Ven.B.-Herstructureringen: ontbinding en vereffening, fusie en splitsingen, zetelverplaatsing

- Docent: Suijs Erik

do 12/12/2024

09:00 - 12:30
Ven.B. practicum sessie 4: van fiscaal resultaat naar belastbare grondslag (2)

- Docent: Wallyn Tom

13:30 - 17:00
Ven.B. practicum sessie 5: Globale oefening

- Docent: Gemis Geert

do 19/12/2024

09:00 - 12:30
Ven.B. practicum sessie 6: globale oefening

- Docent: Gemis Geert

13:30 - 17:00
Ven.B. practicum sessie 7: Globale oefening

- Docent: Gemis Geert

ma 08/09/2025

Ven.B. Einde ter beschikking stelling opname