Kalender

ma 27/03/2023

18:00 - 21:30
Venn.R.- Financieel Plan, liquiditeitstesten

- Docent: Huybrechts Patrick

ma 17/04/2023

18:00 - 21:30
Venn.R.- Bestuurdersaansprakelijkheid

- Docent: Mulliez Philippe

di 25/04/2023

18:00 - 21:30
Venn.R.- Conflicten en geschillenregeling

- Docent: Mulliez Philippe

ma 08/05/2023

18:00 - 21:30
Venn.R.- De vzw

- Docent: Spitaels Benoit

ma 15/05/2023

18:00 - 21:30
Venn.R.- Herstructurering - Omzetting van vennootschappen - ontbinding

- Docent: Spruyt Eric

ma 22/05/2023

18:00 - 21:30
Venn.R.- Herstructurering - Omzetting van vennootschappen - ontbinding

- Docent: Spruyt Eric

ma 11/09/2023

Venn.R. - Einde terbeschikking stelling opnames

ma 02/10/2023

18:00 - 21:30
Venn.R.- Algemene Bepalingen

- Docent: Goossens Wim

ma 09/10/2023

18:00 - 21:30
Venn.R.- De BV - De Coöperatieve vennootschap

- Docent: Roseleth Jo

ma 16/10/2023

18:00 - 21:30
Venn.R.- De NV

- Docent: Hallemeesch Nick

ma 23/10/2023

18:00 - 21:30
Venn.R.- De maatschap - VOF - De stichting en commanditaire vennootschap

- Docent: Demarez Dominique

ma 06/11/2023

18:00 - 21:30
Venn.R.- Financieel Plan, liquiditeitstesten

- Docent: Huybrechts Patrick

ma 13/11/2023

18:00 - 21:30
Venn.R.- Bestuurdersaansprakelijkheid

- Docent: Mulliez Philippe

ma 20/11/2023

18:00 - 21:30
Venn.R.- Conflicten en geschillenregeling

- Docent: Mulliez Philippe

ma 27/11/2023

18:00 - 21:30
Venn.R.- De vzw

- Docent: Spitaels Benoit

ma 04/12/2023

18:00 - 21:30
Venn.R.- Herstructurering - Omzetting van vennootschappen - ontbinding

- Docent: Spruyt Eric

ma 11/12/2023

18:00 - 21:30
Venn.R.- Herstructurering - Omzetting van vennootschappen - ontbinding

- Docent: Spruyt Eric

ma 09/09/2024

Venn.R. - Einde terbeschikking stelling opnames