Groepsbijdrageregeling vanaf wanneer (fiscaal) consolideren? - E-SEMINARIE

Via de Wet van 25 december 2017 voerde België, in navolging van verschillende andere Europese landen, een rudimentair systeem van fiscale consolidatie in. Zo werd met ingang van aanslagjaar 2020 voor de eerste maal gebruik gemaakt van deze nieuwe regeling, die beter bekend staat als de  “groepsbijdrageregeling”.

In februari 2020 werd een eerste circulaire gepubliceerd waarin de principes in de Ven.B. en de BNI/Ven. worden opgelijst en enkele verduidelijkingen naar voor worden geschoven. Echter, zoals vaak het geval, bleven er nog heel wat onduidelijkheden bestaan. Daarnaast heeft ook de minister van Financiën reeds enkele parlementaire vragen beantwoord en werden er een aantal relevante voorafgaande beslissingen afgeleverd door de Dienst Voorafgaande Beslissingen. 

Tijdens dit seminarie wordt onder meer nagegaan in welke gevallen een onderneming gebruik kan maken van de groepsbijdrageregeling en waarop de beroepsbeoefenaar zijn/haar aandacht moet vestigen. Hierbij wordt een laatste stand van zaken (wetgeving, PV, circulaires, CBN, rulings, …) weergegeven.

Volgende vragen worden o.a. beantwoord: 

 • Hoe werkt de groepsbijdrageregeling? Is de regeling verplicht? Wat is de fiscaaltechnische uitwerking van de groepsbijdrageregeling? 
 • Welke vennootschappen kunnen ervoor opteren? Staat de regeling open voor buitenlandse vennootschappen gevestigd in de EER? 
 • Wat zijn de toepassingsvoorwaarden?
 • Hoe werkt de verbondenheidsvoorwaarde precies? Wat zijn de mogelijkheden? 
 • Hoe moet u de periode van verbondenheid berekenen? Wat is de impact van een fusie, splitsing, inbreng of zetelverplaatsing? Is er een systeem van juridische continuïteit en fiscale neutraliteit? Wat is de impact van een verkoop van een deelneming (binnen de groep of buiten de groep)?
 • Hoe ziet de groepsbijdrage-overeenkomst eruit? 
 • Wat is het gevolg voor de aftrek in volgende gevallen:
  - de groepsbijdrage is niet groter dan de restwinst en het verlies van de overdragende/ontvangende vennootschap;
  - de groepsbijdrage is groter dan het fiscaal verlies van de ontvangende vennootschap; 
  - de groepsbijdrage is groter dan de restwinst van de overdragende vennootschap
 • Hoe wordt het bedrag van de groepsbijdrage bepaald? Zit er een maximum-limiet op? Wat met de groepsbijdrage vergoeding? 
 • Welke impact hebben dividenduitkeringen op het stelsel van de fiscale consolidatie?
 • Wat zijn de voorwaarden om een niet-Belgisch definitief verlies te consolideren in België?
 • Wat zijn de gevolgen van het niet-respecteren van de voorwaarden van de groepsbijdrageregeling? 
 • Bestaan er mogelijkheden tot rechtzetting bij foutieve toepassing van de groepsbijdrageregeling? 
 • Hebben reorganisaties een impact op het stelsel van fiscale consolidatie?
 • Zijn er optimalisaties mogelijk via:
  - combinatie met fiscale aftrekken in hoofde van de overdragende vennootschap; 
  - belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling; 
  - voorafbetalingen; 
  - het verlaagd tarief van de vennootschapsbelasting; 
 • Wat is de wisselwerking met de nieuwe aftrekbeperking? Wat is de impact van de groepsbijdrageregeling op de EBITDA? 

Medio 2021 heeft de Commissie voor Boekhoudkundige Normen een nieuw ontwerpadvies gepubliceerd ter aanvulling op haar eerder advies van 5 juni 2019. Het nieuw ontwerpadvies bespreekt de boekhoudkundige verwerking van de vergoeding die verschuldigd is in ruil voor een toegekend groepsbijdrage. Hoe ziet dit advies eruit?  

Tot slot krijgt u de werking van het systeem van de groepsbijdrageregeling aan de hand van praktische voorbeelden uitgelegd.  

Tax Consultant VGD, Prof. FHS
Prijs:
€ 195

Het seminarie duurt 3,5 uur

Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

 • het ITAA (categorie A);
 • het I.B.R.;
 • het BIV;
 • de Vlaamse Balies;
 • de Nationale Kamer van Notarissen. 
do 16/06/2022 | 09:30 - 13:00

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

ma 20/06/2022 - di 31/12/2030 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

Bib