Groene fiscaliteit anno 2023: btw en inkomstenbelastingen

In dit seminarie wordt er dieper ingegaan op de fiscale aspecten van de vergroening van de fiscaliteit. Zowel de aspecten van btw als inkomstenbelastingen komen hierbij aan bod.

Volgende topics worden o.a. besproken:  

 1. Autofiscaliteit en elektrische wagens;
 2. Laadpalen thuis en op het werk; 
 3. Verhoogde investeringsaftrek voor koolstofemissievrije vrachtwagens, de installatie van tankinfrastructuur voor blauwe, groene of turquoise waterstof en elektrische laadinfrastructuur voor koolstofemissievrije vrachtwagens; 
 4. Zonnepanelen en zonnecertificaten; 
 5. Mobiliteitsbudget.

 

In het licht van de tegen 2030 te behalen Europese klimaatdoelstellingen, werd de autofiscaliteit via verschillende fases grondig hervormd via de wet van 25 november 2021. Waar voorheen de diesel- en benzinevoertuigen de plak zwaaiden, zal in de toekomst enkel nog plaats zijn voor elektrische voertuigen. Ook de Vlaamse en Brusselse ecoscore, de Waalse ecobonus en tal van andere federale maatregelen hebben mee aanleiding gegeven tot de verdere vergroening van de autofiscaliteit. 

Op het vlak van de directe belastingen wordt er niet langer een onderscheid gemaakt tussen de aftrekbaarheid in de personen- en vennootschapsbelasting. Zo wordt er met ingang van aanslagjaar 2021 gebruik gemaakt van één uniforme gramformule. Om het wagenpark te vergroenen heeft de wetgever nog een aantal bijkomende maatregelen genomen waardoor vanaf aanslagjaar 2027 enkel nog koolstofemissievrije wagens aftrekbaar zijn. Noteer dat CO-uitstotende wagens vanaf 2027 zelfs tot 100% aftrekbaar kunnen zijn als beroepskost. 

Om niet over één nacht ijs te gaan, is er een overgangsperiode ingevoerd waarbij er een onderscheid wordt gemaakt tussen:

 • Fossiele brandstofwagens aangeschaft tussen 1 juli 2023 en 31 december 2025; 
 • Fossiele brandstofwagens aangeschaft vanaf 1 januari 2026; 
 • CO2-vrije wagens aangeschaft voor 1 januari 2027; 
 • CO2-vrije wagens aangeschaft vanaf 1 januari 2027. 

In dit seminarie krijgt u vooreerst een overzicht van de gefaseerde aftrekregeling en een antwoord op de vraag hoe u hierop kan anticiperen naar de toekomst toe. Er wordt nagegaan welke personenwagens onder de aftrekregeling vallen en hoe de grondslag moet worden bepaald. Daarbij komen een aantal prangende vragen uit de praktijk aan bod.

Op btw-vlak is de btw bij aankoop van een nieuwe wagen sinds 1 januari 2013 beperkt aftrekbaar ten belope van maximaal 50%. In het geval de werknemer voor het gebruik van een bedrijfswagen geen eigen bijdrage levert, kan de werkgever het beroepsgebruik vaststellen aan de hand van 3 verschillende berekeningsmethodes, m.n. de methode werkelijk professioneel gebruik, de semi-forfaitaire methode en de forfaitaire methode. Aan de hand van voorbeelden worden deze regelingen uitgelegd en wordt nagegaan welke methode het voordeligst is. 

Voorts wordt er dieper ingegaan op de reglementering rond de laadstations. Om belastingplichtigen te stimuleren om zoveel mogelijk te kiezen voor koolstofemissievrije wagens, worden goede laadfaciliteiten thuis, op het werk en onderweg steeds meer onmisbaar. Via de hervorming van de autofiscaliteit en de invoering van de aanzienlijke stimuli voor elektrische wagens hoopt de wetgever op een forse stijging van het plaatsen van laadpalen. U krijgt op een praktische wijze een overzicht van zowel de aspecten van btw en inkomstenbelastingen die verbonden zijn aan de levering en installatie van een laadstation.

Ook wordt nagegaan of er fiscale gevolgen zijn verbonden aan het opladen van een elektrisch voertuig en of de laadpaal beter worden geplaatst door de belastingplichtige zelf of door de vennootschap. En wat met de buitendienststelling van een laadpunt of het vertrek van een werknemer bij de firma: zijn btw-correcties (herziening of onttrekking) dan noodzakelijk? En hoe bereken je die?

Verder werd het in het licht van de vergroening mogelijk gemaakt om vanaf aanslagjaar 2023 een verhoogde investeringsaftrek van 42% (wet van 25 november 2021) toe te passen op de investering in koolstofemissievrije vrachtwagens, de installatie van tankinfrastructuur voor blauwe, groene of turquoise waterstof en elektrische laadinfrastructuur voor koolstofemissievrije vrachtwagens. In dit seminarie wordt dieper ingegaan op de toepassingsvoorwaarden van deze verhoogde investeringsaftrek. 

Tot op heden werd de wet van 25 november 2021 al drie maal gewijzigd. In een circulaire van 2 januari 2023 vat de fiscus deze wijzigingen samen en geeft ze bijkomende duiding bij de administratieve verplichtingen. 

Naast een grondige hervorming van de autofiscaliteit, heeft de wet van 25 november 2021 ook een aantal aanpassingen doorgevoerd aan het mobiliteitsbudget. Zo mogen de gemotoriseerde voertuigen, vanaf 1 januari 2026, die onder ‘zachte mobiliteit’ vallen geen CO2-uitstoot meer hebben. In het licht van de vergroening van de fiscaliteit wordt het mobiliteitsbudget kortelings toegelicht. Denk daarbij o.a. aan volgende vraagstukken: Welke keuzes zijn er in het kader van de vergroening mogelijk binnen het mobiliteitsbudget? Heeft de werknemer recht op de belastingvermindering voor uitgaven voor de verwerving van een elektrische motorfiets, drie- of vierwieler wanneer hij een mobiliteitsbudget ontvangt? Wat zijn duurzame vervoersmiddelen? 

Een ander facet van de groene fiscaliteit vormen de zonnepanelen en de zonnecertificaten. In elke straat zien we tegenwoordig één of meerdere woningen met zonnepanelen op het dak. Op btw-vlak wordt het btw-tarief bij de installatie tijdelijk verlaagd voor de periode 1 april 2022 tot 31 december 2023. De FOD Financiën heeft een uitgebreide FAQ gepubliceerd waarin wordt ingegaan op de toepassingsvoorwaarden van de regeling. Tijdens dit seminarie wordt dieper ingegaan op de fiscaliteit van de zonnepanelen. Hierbij komen volgende vragen aan bod:  

 • Moet ik zonnepanelen aankopen via mijn vennootschap of privé?
 • Hoeveel bedraagt het btw-tarief voor de plaatsing van zonnepanelen? 
 • Hoeveel bedraagt de afschrijvingstermijn van zonnepanelen? 
 • Komt de investering in zonnepanelen in aanmerking voor investeringsaftrek? 
 • Eigenaars van zonnepanelen die een digitale meter hebben en die hun installatiekost onvoldoende kunnen terugverdienen, krijgen van de Vlaamse Overheid een "retroactieve investeringspremie”. Hoe moet deze fiscaal behandeld worden? 
 • U heeft privé een pand aangekocht dat wordt verhuurd aan de vennootschap, of u heeft privé een pand dat u zelf betrekt, maar de elektriciteitsrekening wordt betaald door de vennootschap. Kan de vennootschap toch de investering in de zonnepanelen doen?
 • Geldt het verlaagd btw-tarief voor alle componenten van de installatie? Welke werken worden beoogd door de tariefverlaging?
 • Wat zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen voor het tijdelijk verlaagd btw-tarief?
 • Investeren in zonnepanelen op het dak van iemand anders: hoe zit dat fiscaal?

Steeds meer mensen zijn op zoek naar manieren om energie te besparen. Sinds 1 juli 2022 heeft de VREG een protocol opgesteld waarin “energiedelen” en “persoon-aan-persoonverkoop” worden geregeld. Zodoende kunnen particulieren hun zelf opgewekte energie delen met anderen. Maar hoe zit dit op fiscaal vlak als er een vergoeding wordt bedongen? Wat indien het voordeel gratis ter beschikking wordt gesteld?  

Tijdens dit seminarie krijgt u op praktische wijze een overzicht van alle aspecten van inkomstenbelastingen en btw inzake de groene fiscaliteit. Hierbij komen de recente rechtspraak, rechtsleer, parlementaire vragen en rulings uitgebreid aan bod. 
 

VAT Consult, Prof. FHS, Redactielid Fiscale Actualiteit
Certified Tax Accountant en Partner Vandelanotte, Prof. FHS, Gastdocent EMS en Gastprofessor KU Leuven
Prijs:
€ 210

Het seminarie duurt 3,5 uur. 

U heeft de keuze tussen: 

 • het seminarie FYSIEK volgen op locatie in BRUSSEL, of
 • het seminarie volgen via LIVESTREAMING (real time), of
 • het seminarie UITGESTELD bekijken (on demand). 


Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een seminarie op locatie, een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

 • het ITAA (categorie A);
 • het I.B.R.;
 • het BIV;
 • de Vlaamse Balies;
 • de Nationale Kamer van Notarissen. 
di 21/11/2023 | 09:30 - 13:00

Brussel - Odisee

Odisee Brussel

Stormstraat 2
1000 Brussel
België

Op map tonen

Bereikbaarheid: De campus is heel gemakkelijk te bereiken: te voet of met de fiets, met het openbaar vervoer, of met de auto.
Het station Brussel-Centraal ligt op wandelafstand van de campus. Om vanuit Brussel-Centraal tot aan de campus te geraken, volg je vanuit de grote hal van het station de Keizerinnenlaan. De vierde straat links is de Stormstraat.
De campus is vlot bereikbaar vanop de kleine ring rond Brussel.

Parking: de deelnemers aan de seminaries en de causerieën (met uitzondering van de Grondige Snelcursussen) ontvangen een gratis parkingticket dat enkel geldig is voor de volgende parkings:

 

PRINT

PRINT

di 21/11/2023 | 09:30 - 13:00

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

do 23/11/2023 - za 23/11/2030 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

BIB