Grenzen aan de CRS-controles door fiscale rechtbanken

Aan de hand van deze praktijkdag wil de Fiscale Hogeschool u de voornaamste nieuwigheden inzake procedure toelichten. 

Tijdens deze praktijkdag worden 4 verschillende thema’s behandeld. Elke sessie of thema overloopt, op praktijkgerichte wijze, de meest actuele nieuwigheden en biedt oplossingen voor problemen uit de praktijk. 

De sessies duren telkens 1u45.

Thema's: 

 1. Onderzoeks-, aanslag- en vernieuwde verjaringstermijnen inzake inkomstenbelastingen en btw anno 2023 (spreker: Filip Smet)
 2. Klokkenluiderswet: Wat? Hoe? Waarom? (spreker: Stijn De Meulenaer)
 3. Belangrijke nieuwigheden inzake de onderzoeksbevoegdheden van de administratie (spreker: Joke Vanden branden)
 4. Grenzen aan de CRS-controles door fiscale rechtbanken (sprekers: Vincent Vercauteren & Tayfun Anil)

 

Wenst u een volledig overzicht te krijgen, schrijf u dan in voor de praktijkdag aan het voordelig tarief van 400 euro. Indien u echter interesse heeft in één bepaald onderdeel, dan kan u zich ook afzonderlijk inschrijven voor dat desbetreffend seminarie.

 

Reeds geruime tijd kent men een (automatische) gegevensuitwisseling van financiële gegevens tussen landen. Hierdoor krijgt de Belgische fiscus vroeg of laat zicht op uw buitenlandse bankrekening. N.a.v. de (automatische) uitwisseling van financiële gegevens beschikt de Belgische fiscus in bijzondere omstandigheden over de mogelijkheid om u te onderzoeken en te taxeren indien u ten onrechte bepaalde buitenlandse inkomsten niet zou hebben aangegeven (artikel 358, § 1, 2° en 333/2 WIB92).

In deze zogenaamde CRS-controles gaat de fiscus uitvoerig te werk en vraagt zij o.a. bankgegevens op voor inkomstenjaren waarover géén buitenlandse inlichtingen werden ontvangen. Bovendien gaat de fiscus er automatisch van uit dat de belastingplichtige een bedrieglijk opzet heeft gehad bij de niet-aangifte van buitenlandse rekeningen of inkomsten. Tot slot past zij standaard een zware belastingverhoging van 50% toe als sanctie.

Deze controversiële CRS-controles leggen een grote druk op de belastingplichtigen (en hun adviseurs). De rechtspraak fluit de fiscale administratie dan ook regelmatig terug. In dit seminarie zullen o.m. volgende aspecten aan bod komen:

•    Praktische aandachtspunten bij een CRS-controle;
•    De toepasselijke onderzoeks- en aanslagtermijnen;
•    De toepassing van administratieve sancties (boetes, belastingverhogingen);
•    Tot waar reikt de medewerkingsplicht van de belastingplichtige;
•    Recente ontwikkelingen in het kader van de CRS-controles en praktijkervaringen.
 

Associate bij Tiberghien Advocaten
Partner Tiberghien Advocaten
Prijs:
€ 130

Het seminarie duurt 1,45 uur. 

U heeft de keuze tussen: 

 • het seminarie FYSIEK volgen op locatie in BRUSSEL, of
 • het seminarie volgen via LIVESTREAMING (real time), of
 • het seminarie UITGESTELD bekijken (on demand). 


Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een seminarie op locatie, een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

 • het ITAA (categorie A);
 • het I.B.R.;
 • het BIV;
 • de Vlaamse Balies;
 • de Nationale Kamer van Notarissen. 
do 16/11/2023 | 16:00 - 17:45

Brussel - Odisee

Odisee Brussel

Stormstraat 2
1000 Brussel
België

Op map tonen

Bereikbaarheid: De campus is heel gemakkelijk te bereiken: te voet of met de fiets, met het openbaar vervoer, of met de auto.
Het station Brussel-Centraal ligt op wandelafstand van de campus. Om vanuit Brussel-Centraal tot aan de campus te geraken, volg je vanuit de grote hal van het station de Keizerinnenlaan. De vierde straat links is de Stormstraat.
De campus is vlot bereikbaar vanop de kleine ring rond Brussel.

Parking: de deelnemers aan de seminaries en de causerieën (met uitzondering van de Grondige Snelcursussen) ontvangen een gratis parkingticket dat enkel geldig is voor de volgende parkings:

 

PRINT

PRINT

do 16/11/2023 | 16:00 - 17:45

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

ma 20/11/2023 - wo 20/11/2030 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

BIB