Getuigenissen

Thomas Kiebooms

Thomas Kiebooms

 

“Het Postgraduaat Fiscaal Recht & Fiscale Praktijk is naar mijn mening de perfecte opleiding voor iedereen die op zoek is naar een stevige basis om een carrière in de fiscaliteit uit te bouwen. De vakken zijn niet alleen theoretisch heel diepgaand, maar bovendien enorm praktijkgericht ingericht. Zo leer je niet alleen bij over de huidige fiscale wetgeving, rechtspraak en circulaires, maar krijg je bij voorbeeld ook de nodige kennis mee om fiscale aangiften in te vullen. De lesgevers zijn echte experten in hun materie en je merkt dan ook dat er extra wordt stilgestaan bij de belangrijkste en meest actuele vraagstukken uit het domein. Er wordt bovendien aandacht besteed aan elke tak van de fiscaliteit, zodat je naast een grondige kennis, niet alleen een beter beeld krijgt van welke materies je meer aanspreken, maar na de opleiding nog kan kiezen welke richting je uit wil. De opleiding is m.i. geschikt voor accountants, advocaten, bankiers, bedrijfsfiscalisten en iedereen met een interesse in de fiscaliteit. Het is ten slotte ook nog mooi meegenomen dat een opleiding aan de Fiscale Hogeschool in de praktijk hoog aangeschreven staat.”


Master in de rechten Universiteit Antwerpen, 
Advocaat bij Moore Law  

Afgestudeerd juni 2021

Paulien Hulsbosch

Paulien Hulsbosch

"Het postgraduaat Fiscaal en Fiscale Praktijk was voor mij een jaar waarin ik zeer veel heb bijgeleerd over de diverse aspecten in de fiscaliteit. Enerzijds de theoretisch kant van het fiscale verhaal als basis, anderzijds de praktische kant met focus op casussen, oefeningen en de aangiften. Er wordt lesgegeven door docenten die werkzaam zijn bij consultancy bedrijven, boekhoud- en advocatenkantoren of de FOD Financiën. Dit is een grote meerwaarde als voorbereiding naar een sollicitatie of een eerste job. Bovendien word je ook getraind om te redeneren vanuit verschillende invalshoeken. Zeker een aanrader!

Master in de bedrijfseconomie KU Leuven,
Adviseur Bankverzekeren bij Bnp Paribas fortis
afgestudeerd juni 2021

Sarah Uytterhoeven

Sarah Uytterhoeven

"Voor iedereen die een grote interesse heeft in fiscaliteit is het postgraduaat aan FHS een absolute aanrader! Niet alleen word je ondergedompeld in allerlei verschillende aspecten van de fiscaliteit, ook zorgt deze opleiding voor een enorme boost op de arbeidsmarkt. Dankzij de praktijkgerichte aanpak ben je meteen inzetbaar in het werkveld en heb je zeker een streepje voor bij sollicitaties."

Master in de toegepaste economische wetenschappen KU Leuven,
Junior Coporate Tax Consultant EY,
afgestudeerd juni 2021.

Dagmar Verhoeven

Dagmar Verhoeven

"De dagopleiding aan de Fiscale Hogeschool is naar mijn mening een enorme meerwaarde voor iedereen die geïnteresseerd is in fiscaliteit aangezien je er op slechts een jaar tijd zeer veel kan bijleren. Ondanks deze korte tijdspanne zijn de cursussen enorm diepgaand en gedetailleerd. Dit maakt ook wel dat je de opleiding zeker niet mag onderschatten, maar in ruil voor het harde werk is je fiscale kennis aan het einde helemaal up-to-date. De leerstof wordt gedoceerd door docenten die dagelijks met fiscaliteit bezig zijn en dus de evoluties binnen deze rechtstak op de voet volgen. Doordat de opleidinig ook zeer praktisch ingericht is, voel ik mij veel meer klaar voor de arbeidsmarkt dan aan het einde van mijn universitaire studies. Wanneer je gaat solliciteren merk je ook dat er veel waarde wordt gehecht in de praktijk aan de opleidingen die de Fiscale Hogeschool aanbiedt. Mijn inziens is dit daarom de perfecte aanvulling geweest!

Master in de rechten Universiteit Antwerpen,
Junior Tax Consultant EY,
afgestudeerd juni 2021.

Nathan Vanacoleyen

Nathan Vanacoleyen

Na mijn bacheloropleiding Rechtspraktijk biedt het Postgraduaat Fiscaal Recht & Fiscale Praktijk een unieke kans om je kennis inzake fiscaliteit verder te ontwikkelen. 

Naast de grote hoevelheid theorie is de opleiding zeer praktijkgericht ingesteld, dit merk je bijvoorbeeld aan de vele praktijkvoorbeelden en het leren invullen van aangiften personenbelasting, vennootschapsbelasting en btw. Doordat de opleiding een perfecte mix biedt tussen theorie en praktijk, met daarbovenop nog eens heel wat docenten die in het werkveld actief zijn, is dit de ideale oplossing indien je een job binnen de fiscaliteit ambieert. 

De opleiding heeft een positieve invloed op latere sollicitaties en heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat ik een toffe job heb gevonden die ik met veel plezier uitoefen!

Bachelor Rechtspraktijk,
Junior Employment Tax Consultant, BDO
Afgestudeerd juni 2021

Kenneth Erneste

Kenneth Erneste

"De dagopleiding" aan de Fiscale Hogeschool geeft u de kans om de nationale en internationale fiscaliteit te leren kennen en begrijpen. 

In het eerste semester worden de basisvakken, zijnde personenbelasting, vennootschapsbelasting en btw, op zo volledig mogelijke wijze gedoceerd. Ondanks dat de basisvakken zeer breed worden toegelicht, verliest men de praktisch relevante aandachtspunten niet uit het oog. Hierdoor beschikt u na het eerste semester reeds over zowel een brede als een relatief diepgaande kennis.

De topics in het tweede semester hebben een dubbele functie. Enerzijds worden bepaalde materie behandeld die in het eerste semester nog niet aan bod kwamen zoals registratierechten. Anderzijds zal uw kennis met betrekking tot de basisvakken verder uitgediept worden met het oog op een beter begrip van de recente ontwikkelingen binnen de fiscaliteit. Deze topics zijn dan ook van groot belang om een meerwaarde te kunnen bieden in de fiscale praktijk.

Mits goede afspraken met uw werkgever is het daarenboven mogelijk om de dagopleiding te combineren met een voltijdse tewerkstelling. Het betreft een vrij zware combinatie, doch zal u zeer snel over een theoretische en praktische bagage beschikken.

Ik raad ieder die in een carrière in de fiscaliteit wil uitbouwen aan om te kiezen voor de Fiscale Hogeschool. Zowel academisch als praktisch is dit uw beste optie.


Junior Associate Tuerlinckx Tax Lawyers
Afgestudeerd in 2020

Christin Schedler

De dagopleiding aan de Fiscale Hogeschool vormde dankzij haar perfecte afweging tussen gedetailleerde, up-to-date theorie en de doorgedreven praktische benadering voor een onmisbare basis voor mijn dagdagelijkse job in de fiscaliteit." 


KPMG, Junior Indirect Tax Advisor
Afgestudeerd in 2019. 

Kevin De Schrijver

Kevin De Schrijver

"Naast een sterke theoretische basis biedt de opleiding ook een dieper inzicht in de praktijk. Heel handig wanneer je pas begint te werken."

Danzij de opleiding van de Fiscale Hogeschool kan ik nu werken waar ik graag wou werken!

Tax Advisor bij KPMG Belgium
Afgestudeerd in 2019

Robbe Vandenplas

Robbe Vandenplas

De dagopleiding Fiscaal Recht & Fiscale Praktijk aan de FHS vormt de perfecte aanvulling op een bacheloropleiding Accountancy-Fiscaliteit en is van grote waarde in het werkveld. Alle docenten zijn stuk voor stuk specialist in hun vakgebeid en komen rechtstreeks uit de praktijk. Daardoor krijg je niet alleen een totaal, diepgaand beeld van de fiscaliteit, maar je leert de theorie ook omzetten in de praktijk. Na deze opleiding ben je in staat om fiscale vraagstukken structureel aan te pakken, je weet waar de oplossingen moeten worden gezocht en hoe dit toe te passen op specifieke casussen. 

Het diploma behalen is zeker geen 'walk in the park', maar ik ben ervan overtuigd dat iedereen (zowel bachelor- als masterstudenten) met een passie voor fiscaliteit in staat is deze opleiding met succes te voltooien. 

Dossierbeheerder bij Acco Accountants
Afgestudeerd in 2020

Bieke Decrock

Bieke Decrock

lk raad de Fiscale Hogeschool iedereen aan! De inzichten die je meekrijgt van docenten uit het werkveld, aangevuld met practica, leren je heel wat bij over allerlei aspecten binnen het domein. Voor de studenten die doorstromen uit de opleiding accountancy-fiscaliteit is het leren werken met een wetboek trouwens een belangrijke skill die je hier ontwikkelt. De tips en tricks die je word en bijgebracht, doen zin krijgen om er in de praktijk effectief aan te beginnen. Daarnaast zorgt de ondersteuning vanuit de Hogeschool ervoor dat het een aangename plaats is om les te volgen. 

Accountant bij Wever & Ducré
Afgestudeerd in 2020

Steven Demeulenaere

Steven Demeulenaere
Steven Demeulenaere

Na mijn studies rechtspraktijk en doorgedreven stage op een boekhoud- en belastingconsulentenkantoor werd mij al snel duidelijk dat de wereld van de fiscaliteit een zeer diverse en complexe wereld omvatte.
Het was dan ook duidelijk dat indien ik in deze unieke wereld enige vorm van betekenis wenste te spelen dat mijn huidige scholingsgraad onvoldoende zou blijken.

De vraag die je jezelf dan stelt is: ‘Wat moet ik dan bijstuderen en waar?

Het antwoord dat steeds terug kwam, wanneer ik met verschillende mensen uit de praktijk sprak, was de Fiscale Hogeschool. Deze naam werd steevast gevolgd door ‘niet evident maar een absolute meerwaarde’.

Achteraf gezien kan ik deze stelling enkel bevestigen. Ik ben gestart in september van 2014 aan het postgraduaat fiscaal recht en fiscale praktijk. Het niveau van kennis lag beduidend hoger dan in mijn voorgaande opleiding. Ik was dan misschien maar afkomstig van een hogeschool, toch heb ik menig van mijn collega-studenten en vrienden met universitaire vooropleiding zien worstelen. Doordat elk vak werd gedoceerd door verschillende personen, waarbij juridische kennis maar ook de toepassing ervan in de praktijk werd onderwezen, heeft elke voorgaande opleidingsgraad zijn eigen voordelen in deze richting. In tegenstelling tot universitaire opleidingen die eerder theoretisch zijn en hogeschool opleidingen die eerder praktijkgericht zijn, krijg je hier het beste van deze twee werelden, wat eveneens de moeilijkheid van de opleiding is maar ook de meerwaarde ervan.

Laat deze moeilijkheid je niet afschrikken. Het gegeven dat één vak werd onderwezen door verschillende personen, die afkomstig zijn uit de top van de bedrijfswereld, zorgt ervoor dat je in elk deel van de cursussen een expert ter zake krijgt. Deze personen moeten dagdagelijkse adviezen geven aan cliënteel die (vaak) geen affiniteit hebben met fiscaliteit. De gegeven adviezen dienen dus duidelijk doch simpel te worden aangebracht. De professoren passen dit ook toe in de colleges. Elke materie wordt begrijpelijk doch diepgaand aangebracht.

Het laatste wat ik wens aan te halen is het kader rond de opleiding. De Fiscale hogeschool is geen gigantische instelling. Hierdoor is er dagdagelijks contact tussen de directie, het secretariaat, de professoren en de studenten. Feedback geven, vragen of opmerkingen stellen heeft een onmiddellijke en directe weerslag op de opleiding. Men laat hierbij ook ruimte voor kritiek waarmee ook daadwerkelijk aan de slag wordt gegaan.

Twee jaar later kan ik voor mezelf besluiten dat deze opleiding mij mee heeft gebracht tot het niveau van mijn huidige carrière, waar ik niet ontevreden mee kan zijn.


Paralegal Assistent Tiberghien
Afgestudeerd in 2015

Thomas Wuyts

Thomas Wuyts
Thomas Wuyts

Het dagonderwijs aan de Fiscale hogeschool zorgt voor een brede basis aan kennis en is de beste voorbereiding op de praktijk. Het uitgangspunt in deze opleiding zijn dan ook de praktijkvakken. Als net afgestudeerde is dit de ideale aanvulling bij eerdere theoretische studies. Alle lessen worden gedoceerd door toppers in hun vak, dewelke door hun brede ervaring en kennis ideaal geplaatst zijn om de studenten voor te bereiden op de praktijk. Het wetboek wordt al basis gebruikt waarbij de docenten een kapstok meegeven waar je in je verdere werkcarrière steeds op kan terugvallen.

Mijn ervaring leert mij dat het extra jaar aan de FHS mijn beste investering in mijn toekomst was. In mijn job val ik nog dagelijks terug op de basiselementen die mij werden aangeleerd op de FHS.


Financieel adviseur bij VGD
Afgestudeerd in 2014

Maxim Ghesquière

Maxim Ghesquière
Maxim Ghesquière

De opleiding ‘Fiscaal Recht en Fiscale Praktijk’ heeft me tal van voordelen geboden. Eerst en vooral vind ik de opleiding kwalitatief zeer sterk. Er wordt vaak diep in detail getreden bij de bespreking van de verschillende fiscale topics. Bovendien zijn er voor elk vak verschillende docenten die gekozen worden op basis van hun autoriteit in dat specifieke vakgebied. Op die manier krijg je als student veel voeling met het fiscale landschap in België, en weet je welke auteurs en seminaries interessant kunnen zijn voor de toekomst.
 
Ten tweede is het opvallend dat er bij een sollicitatie erg veel belang gehecht wordt aan het diploma van de Fiscale Hogeschool. Sommige bedrijven stellen het zelfs als een specifieke vereiste. Uiteraard is niet alleen het diploma op zich een meerwaarde. Ook de verworven kennis tijdens de opleiding zorgt ervoor dat het erg gemakkelijk is om een uiteenzetting te geven over verschillende fiscale topics die aan bod komen tijdens een sollicitatie, waarover het per slot van rekening toch allemaal draait bij een aanwerving voor een fiscale functie.
 
Tot slot is er een erg goede administratieve omkadering bij de opleiding waarbij er een erg persoonlijke service geleverd wordt aan de studenten om de opleiding zo efficiënt mogelijk te laten verlopen.
 
Om deze redenen zou ik de opleiding aan iedereen aanraden die het fiscaal recht op een doorgedreven wijze wil bestuderen.
 

Gecertifieerd Tax Accountant, Fiscaal buro Ghesquière
Afgestudeerd in juni 2017

Laurent D'Haeyere

Laurent D'Haeyere
Laurent D'Haeyere

Het postgraduaat Fiscaal Recht en Fiscale Praktijk kan ik iedereen die zich verder wil verdiepen in de wereld van Fiscaliteit aanraden!

De lessen gaan veel verder dan pure theorie en wetteksten omdat de docenten zelf in de praktijk staan en graag de link leggen met hun werkveld. De vele practica zijn een absolute meerwaarde om de theorie om te zetten in oefeningen en om zo je kennis verder uit te breiden.

In mijn job als Accountant bij Deloitte kan ik dagelijks de materie die ik tijdens het jaar aan de Fiscale Hogeschool geleerd heb toepassen.

Kortom, ik merk een enorme voorsprong op vlak van “Fiscaal denkvermogen”.


Accountancy Consultant Deloitte Belgium
Afgestudeerd als laureaat in juni 2018