GDPR-normen en de accountant/belastingadviseur: wanneer ben je GDPR-compliant?

Op 25 mei 2018 trad de General Data Protection Regulation, kortweg GDPR, in werking. GDPR heeft als doel de persoonsgegevens van de Europese burgers te beschermen en omvat een reeks verplichtingen over wat mag gebeuren met persoonlijke gegevens, welke procedures toegepast worden en hoe de gegevens beschermd moeten worden. 

De GDPR vindt toepassing op eenieder die persoonsgegevens verwerkt, bijgevolge vallen ook de cijferberoepers onder deze reglementering. Omdat op een correcte manier omgaan met persoonsgegevens door cijferberoepers een belangrijk punt is, vindt de Fiscale Hogeschool het hoog tijd om een seminarie in te richten waarbij u op korte tijd een overzicht krijgt van de GDPR-reglementering gericht op cijferberoepers. Hierbij krijgt u aan de hand van voorbeelden tips en tricks die direct toepasbaar zijn binnen uw kantoororganisatie. 

Volgende vragen komen daarbij o.a. aan bod: 

 • Wat zijn persoonsgegevens? Welke en hoe moeten persoonsgegevens worden verwerkt?
 • Wie zijn actoren bij de verwerking van persoonsgegevens? Is de beroepsbeoefenaar een verwerker of een verwerkingsverantwoordelijke? Hoe zit het met de kantoormedewerkers?
 • Mogen persoonsgegevens worden uitgewisseld tussen medewerkingsverantwoordelijken? Tussen verwerkers? Tussen dienstverleners die geen verwerkers zijn? 
 • Wat in geval van een datalek? Welke risico’s zijn hieraan verbonden?
 • Hoe moet er worden omgegaan met de rechten van de betrokkenen?
 • Is de aanstelling van een “data protection officer” verplicht in een accountantskantoor?
 • Op welke manier kan voldaan worden aan de informatieverplichtingen ten aanzien van de cliënten?
 • Aan welke verplichtingen moet ik voldoen ten aanzien van mijn medewerkers op kantoor?
 • Welke veiligheidsmaatregelen kan ik nemen om mijn kantoor beter te beschermen tegen cyberaanvallen? 

Tevens krijgt u advies bij het opstellen van 

 • een privacybeleid van uw kantoor;
 • een register van verwerkingsactiviteiten; 
 • modelclausules. 

Een niet te missen seminarie voor elke cijferberoeper!
 

Advocaat/ Gecertificeerd Data Protection Officer - Franklin
Prijs:
€ 210

Het seminarie duurt 3,5 uur. 

U heeft de keuze tussen: 

 • het seminarie FYSIEK volgen op locatie in BRUSSEL, of
 • het seminarie volgen via LIVESTREAMING (real time), of
 • het seminarie UITGESTELD bekijken (on demand). 


Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een seminarie op locatie, een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

 • het ITAA (categorie A);
 • het I.B.R.;
 • het BIV;
 • de Vlaamse Balies;
 • de Nationale Kamer van Notarissen. 
di 3/10/2023 | 09:30 - 13:00

Brussel - Odisee

Odisee Brussel

Stormstraat 2
1000 Brussel
België

Op map tonen

Bereikbaarheid: De campus is heel gemakkelijk te bereiken: te voet of met de fiets, met het openbaar vervoer, of met de auto.
Het station Brussel-Centraal ligt op wandelafstand van de campus. Om vanuit Brussel-Centraal tot aan de campus te geraken, volg je vanuit de grote hal van het station de Keizerinnenlaan. De vierde straat links is de Stormstraat.
De campus is vlot bereikbaar vanop de kleine ring rond Brussel.

Parking: de deelnemers aan de seminaries en de causerieën (met uitzondering van de Grondige Snelcursussen) ontvangen een gratis parkingticket dat enkel geldig is voor de volgende parkings:

 

PRINT

PRINT

di 3/10/2023 | 09:30 - 13:00

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

do 5/10/2023 - za 5/10/2030 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

BIB