Fiscaliteit en Onroerend goed - E-SEMINARIE

Deze lessenreeks fiscaliteit en onroerend goed richt zich tot de medewerkers van accountants, belastingconsulenten, advocaten en notarissen. En tot al wie geregeld te maken heeft met onroerend goed verrichtingen en met vragen over de fiscale aspecten ervan. Vermits de klemtoon van de opleiding ligt op de basisprincipes die op de verschillende transacties van toepassing zijn, is de lessenreeks, die zich binnen het postgraduaat Fiscaal Recht & Fiscale Praktijk situeert, bijzonder geschikt voor al wie een opfrissing en update wenst van de fundamentele regels en basisbeginselen betreffende één of meer aangeboden topics.

Zoals blijkt uit het onderstaand programma gaat de lessencyclus achtereenvolgens in op de fiscale aspecten van de verwerving van onroerend goed, het beheer ervan en tenslotte de verdwijning ervan uit het patrimonium.

Niet alleen het onroerend goed als zodanig maar ook de zakelijke rechten van vruchtgebruik, erfpacht en opstal krijgen in de lessenreeks de nodige aandacht. Iedere spreker stoffeert zijn uiteenzetting met voorbeelden en casussen uit zijn praktijkervaring.

Belangstellenden kunnen inschrijven op de volledige lessenreeks 1000 euro of op één of meer afzonderlijke topics.

 

DEEL 1: Fiscale aspecten van de verkrijging van een onroerend goed

1 & 2.  Verkrijging met heffing van het registratierecht (2 sessies) - Eric Spruyt

3. Verkrijging met heffing van de BTW - Jurgen Opreel

 

DEEL 2 : Beheer van onroerend goed

4. De patrimoniumvennootschap - Carl Van Biervliet

 

DEEL 3: Bijzondere verkrijgingsvormen

5. Onroerende leasing, fiscale aspecten - Philippe Hinnekens en Korneel Decroix

6. Verkrijging van onroerend goed via een aanvullende pensioenregeling - Paul Van Eesbeeck

7. Gesplitste aankoop van onroerend goed - Eric Spruyt en Leo De Broeck

 

DEEL 4: Vervreemding van onroerend goed

8. Beëindiging van erfpacht- en opstalconstructies - Delphine Vanassche 

9. Meerwaarde bij de vervreemding van een onroerend goed - Eric Spruyt en Dimitri Lemaire

10. Onttrekking van een onroerend goed aan de vennootschap - Eric Spruyt en Dimitri Lemaire

 

 

Ere-Notaris, Prof. KU Leuven en FHS
Managing partner De btw-lijn, Prof. FHS, Lector UC Leuven Limburg
Certified Tax Accountant en Partner Vandelanotte, Prof. FHS, Gastdocent EMS en Gastprofessor KU Leuven
Advocaat DLA Piper, Prof. UC Leuven-Limburg, Gastdocent FHS
Advocaat, Partner Eubelius Advocaten, Gastdocent FHS
Juridisch adviseur, Vennoot Vereycken & Vereycken Legal, Gastdocent FHS
Advocaat-vennoot De Broeck Van Laere & Partners, Prof. FHS
Head of Structuring, Tax and Accounting, ION Develop different, Gastdocent FHS
Senior Manager at Moore Tax & Legal Services, Gastdocent FHS
Prijs:
€ 1000

Prijs voor de volledige lessenreeks: 1000 euro
Prijs per sessie: 120 euro

Elke sessie duurt 3,5 uur

Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets een attest erkend door de volgende instituten:

  • het ITAA (categorie A);
  • het I.B.R.;
  • het BIV;
  • de Vlaamse Balies;
  • de Nationale Kamer van Notarissen. 
wo 9/02/2022 - ma 24/06/2030 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

Bib