Fiscale procedure

In deze cursus wordt de procedure inzake inkomstenbelastingen bestudeerd. Belangrijke onderdelen van
deze cursus zijn: 

  • de taxatieprocedure, die start met de indiening van een aangifte, de controle en de mogelijke wijziging ervan; daarna volgt de fase van de vestiging van de belasting; een overzicht wordt gegeven van de termijnen waaraan de fiscale administratie zich moet houden en van de bewijsmiddelen waarover de fiscale administratie beschikt; 
  • de geschillenprocedure die gevoerd wordt wanneer een belastingplichtige niet akkoord kan gaan met een gevestigde belasting; eerst moet de procedure gevoerd worden voor de fiscale administratie; daarna kan de belastingplichtige naar de rechter stappen; 
  • de invorderingsprocedure; dit onderdeel van de cursus behandelt de wettelijke regels die aanduiden wie uiteindelijk verantwoordelijk is voor de betaling van de belastingen en wiens vermogen de fiscale administratie daarvoor eventueel kan aanspreken. 

Het niet naleven van de fiscale verplichtingen wordt gesanctioneerd met administratieve en strafrechtelijke sancties.  In het deel ‘Fiscaal Strafrecht’ van de cursus worden de toekomstige beoefenaars van het fiscaal recht op de hoogte gesteld van de soms zeer zware gevolgen (voor de belastingplichtige en zijn adviseur) van de overtredingen en misdrijven.

 

Docenten

 

Collegelid Fiscale Bemiddelingsdienst FOD Financiën, Gastdocent FHS
Advocaat-vennoot De Broeck Van Laere & Partners, Prof. FHS
Advocaat vermogensplanning, Prof. FHS
Collegelid Dienst Voorafgaande Beslissingen, FOD Financiën, Prof. FHS
Advocaat-vennoot Deloitte Legal, Prof. FHS
Advocaat Elegis Advocaten, Prof. FHS