Fiscale infoclub - E-SEMINARIE

Doelstelling van de fiscale infoclubs is maandelijks een overzicht te geven van de laatste ontwikkelingen in de fiscale wetgeving, rechtspraak, circulaires, administratieve beslissingen, enz.

Maandelijks wordt een documentatiebundel samengesteld, waarin de verschillende nieuwigheden samengebracht zijn, gerangschikt per soort belasting. In de bundel komen alle takken van het belastingrecht aan bod: personen- en vennootschapsbelasting, btw, registratie- en erfbelasting, lokale en regionale belastingen en procedure.

De vorige jaargangen van de fiscale infoclubs werden door de deelnemers positief geëvalueerd omdat het initiatief hen toelaat de actualiteit op de voet te volgen. Bovendien wordt bij de meest recente actualiteit een eerste (soms kritische) beschouwing en interpretatie gegeven. Tenslotte worden de deelnemers geïnformeerd over ‘komend’ fiscaal recht, d.w.z. over voorstellen en ontwerpen die in het Parlement besproken worden.

De ervaring van de vorige jaren leert eveneens dat de fiscale infoclubs zich lenen tot interessante discussies tussen de deelnemers en de inleiders en tussen de deelnemers onderling, rond de draagwijdte van nieuwe fiscale maatregelen.

Wie tegen betaling inschrijft op de volledige reeks van 8 infoclubs, neemt gratis deel aan het seminarie “Jaaroverzicht en actualiteit inzake inkomstenbelastingen” dat eind december plaatsvindt (de normale prijs van dit laatste seminarie bedraagt 195 euro). 

Afzonderlijke inschrijving op één of meerdere infoclubs behoort ook tot de mogelijkheden. De kostprijs daarvan bedraagt 90 euro per infosessie.
 

 

Lawyer - Private Client Services - Tax Controversy
Docent KU Leuven (campus Brussel), Prof. FHS
Prof. FHS, Prof. em. UA
Prof. Dr. UGent, UA en Ulg, Gastdocent FHS
Partner Tiberghien Advocaten
Prijs:
€ 90

Prijs per sessie : € 90,00
Prijs voor de volledige reeks : € 720,00
Gratis toegang voor oud-studenten FHS en leden van de Beroepsvereniging voor Accountants en Belastingconsulenten Brabant

Deelnemers die zich betalend inschrijven op de volledige reeks van de Fiscale Infoclubs, zijn automatisch gratis ingeschreven op het seminarie "Jaaroverzicht en actualiteit inzake inkomstenbelasting".

Elke sessie duurt 2u30 

Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

  • het ITAA (categorie A);
  • het I.B.R.;
  • het BIV;
  • de Vlaamse Balies;
  • de Nationale Kamer van Notarissen. 
ma 13/09/2021 | 18:30 - 21:00
ma 11/10/2021 | 18:30 - 21:00
ma 15/11/2021 | 18:30 - 21:00
ma 24/01/2022 | 18:30 - 21:00
ma 14/02/2022 | 18:30 - 21:00
ma 14/03/2022 | 18:30 - 21:00
ma 16/05/2022 | 18:30 - 21:00
ma 13/06/2022 | 18:30 - 21:00

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

wo 15/09 - di 12/10/2021 | Heel de dag
wo 13/10/2021 | 00:00 - di 16/11/2021 | 00:59
wo 17/11 - vr 31/12/2021 | Heel de dag
wo 26/01 - vr 18/02/2022 | Heel de dag
wo 16/02 - di 15/03/2022 | Heel de dag
wo 16/03 - di 17/05/2022 | Heel de dag
wo 18/05 - di 14/06/2022 | Heel de dag
wo 15/06 - do 15/09/2022 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

Fiscale infoclub