Fiscale incentives voor investeringen in innovatie

De Belgische wetgever heeft tal van fiscale incentives uitgewerkt ter ondersteuning van investeringen in innovatie. Deze incentives hebben betrekking op zowel de kosten die met dergelijke investeringen gepaard gaan, alsook de inkomsten die men verkrijgt uit innovaties.

In de eerste plaats is er de investeringsaftrek die toelaat een bepaald percentage van de aanschaffings- of beleggingswaarde van specifieke investeringen af te trekken van de winst. Vandaag geldt er een wirwar aan regels en steeds wijzigende percentages, wat niet echt bevorderlijk is voor een stabiel investeringsklimaat. Daarom werkt de regering aan een nieuw stelsel dat van toepassing zou zijn vanaf 1 januari 2025. Het stelsel zou gelden voor drie categorieën van investeringsaftrekken waarbij telkens wordt gewerkt met vaste percentages: de basisaftrek, bijkomende thematische aftrekken en de technologieaftrek die in de plaats zou komen van de huidige investeringsaftrek voor octrooien en onderzoek en ontwikkeling. Wat onveranderd zou blijven, is dat niet alle belastingplichtigen (eenmanszaken, kmo's, andere vennootschappen) gebruik kunnen maken van dezelfde aftrekken en dezelfde percentages. In dit seminarie wordt het nieuwe stelsel uitgelegd en vergeleken met het systeem dat vandaag van toepassing is. Gezien de nieuwe regels pas vanaf 1 januari 2025 zouden gelden, krijgt het stelsel dat in 2024 van toepassing is, uiteraard ook een prominente plaats toebedeeld in dit seminarie.

Vennootschappen en Belgische vaste inrichtingen van buitenlandse vennootschappen (ongeacht of ze kmo zijn of niet) die investeren in O&O kunnen kiezen tussen de O&O-investeringsaftrek en het O&O-belastingkrediet. In het seminarie wordt uitgelegd wat die gunstmaatregelen in de praktijk inhouden en op welke manier u de beste keuze tussen beide maakt. Voor de boekjaren die afsluiten vanaf 1 april 2022, moet de niet-doorgestorte bedrijfsvoorheffing voor kwalificerend O&O-personeel uit de berekeningsbasis van het O&O-belastingkrediet worden getild. De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor O&O is meteen ook de volgende fiscale incentive die in het seminarie aan bod komt. De evolutie betreffende deze BV-korting, werd in gang gezet met een arrest van het Hof van Cassatie en verdergezet met de richtlijnen van de fiscus en van Belspo en vormt sinds enkele jaren het voorwerp van gerichte fiscale controles. Een aantal parlementaire vragen bewijzen dat de materie nog altijd niet geheel duidelijk is. In het seminarie worden de antwoorden op deze vragen gedetailleerd besproken en wordt u een duidelijk overzicht verschaft van de geldende regels.

Een volgende incentive die in het seminarie wordt besproken, is de aftrek van innovatie-inkomsten. Dankzij deze aftrek wordt het effectieve belastingtarief van kwalificerende innovatie-inkomsten (inclusief gerealiseerde meerwaarden door verkoop van IP-rechten) verlaagd tot ongeveer 4%. In het seminarie wordt besproken welke ondernemingen voor de aftrek van innovatie-inkomsten in aanmerking komen en welke intellectuele eigendomsrechten onder het stelsel vallen. Er wordt bekeken hoe men optimaal gebruik kan maken van de berekeningsmodellen en er wordt ingegaan op de recente standpunten van de rulingdienst. Vanzelfsprekend geeft de spreker ook tips en advies betreffende optimalisatie van de innovatie-aftrek.

Advocaat, Tax & Tax dispute resolution bij Monard Law
Advocaat-vennoot bij Monard Law
Prijs:
€ 210

Het seminarie duurt 3,5 uur. 

U heeft de keuze tussen: 

  • het seminarie FYSIEK volgen op locatie in BRUSSEL, of
  • het seminarie volgen via LIVESTREAMING (real time), of
  • het seminarie UITGESTELD bekijken (on demand). 


Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een seminarie op locatie, een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

  • het ITAA (categorie A);
  • het I.B.R.;
  • het BIV;
  • de Vlaamse Balies;
  • de Nationale Kamer van Notarissen. 
di 28/05/2024 | 14:00 - 17:30

Brussel - Odisee

Odisee Brussel

Stormstraat 2
1000 Brussel
België

Op map tonen

Bereikbaarheid: De campus is heel gemakkelijk te bereiken: te voet of met de fiets, met het openbaar vervoer, of met de auto.
Het station Brussel-Centraal ligt op wandelafstand van de campus. Om vanuit Brussel-Centraal tot aan de campus te geraken, volg je vanuit de grote hal van het station de Keizerinnenlaan. De vierde straat links is de Stormstraat.
De campus is vlot bereikbaar vanop de kleine ring rond Brussel.

Parking: de deelnemers aan de seminaries en de causerieën (met uitzondering van de Grondige Snelcursussen) ontvangen een gratis parkingticket dat enkel geldig is voor de volgende parkings:

 

PRINT

PRINT

di 28/05/2024 | 14:00 - 17:30

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

do 30/05/2024 - do 30/05/2030 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

Innovatie