Fiscale Hogeschool ITAA erkend!

Ondertekening

Niet zonder fierheid kunnen we jullie meedelen dat op 18 juni 2024 het protocol met het ITAA - Institute for Tax Advisors and Accountants werd ondertekend waardoor de afgestudeerden van FHS vrijstelling zullen krijgen van alle fiscale opleidingsonderdelen tijdens hun traject naar het behalen van de titel van gecertificeerd belastingadviseur.


Zij krijgen dus vrijstelling voor zowel het schriftelijk toelatingsexamen, de tussentijdse proeven als het schriftelijk bekwaamheidsexamen. Rest nog enkel het mondelinge bekwaamheidsexamen en de onderdelen deontologie (normen) en AWW.